A vůbec, co si tak trochu popovídat o vašich svatbách?"/>
tisk-hlavicka

Symboly svatebního dne

23.11.2000 Jana Zajícová AD 309 názorů

Z bohatství rituálů provázejících spojení muže a ženy celou historií se jich dodnes zachovalo jen několik. Původně pohanské, ty nejpřijatelnější byly pokřesťanštěny a dnes jsou většinou přijímány i vyznavači jednoduchosti a účelnosti svatební slavnosti. Víme, kde se tyto symboly vzaly a co znamenají? A vůbec, co si tak trochu popovídat o vašich svatbách?

Ženich v černém a nevěsta v bílém, jak je známe dnes, jsou jedním z nejmladších svatebních zvyků. Až do konce 19. století byly šaty nevěsty pestrých barev, z nichž často převažovala červená. V některých krajích patřila k svatebním šatům i zástěra jako symbol domácích prací, jež budou napříště dívčiným osudem.

Bílá barva se prosadila, teprve když elegance začala ohrnovat nos nad bohatou barevností. Směla je ovšem obléknout jen ta, která vstupovala do manželství jako panna. Ze stejných důvodů si nevěsta nesměla brát na svatební obřad žádné šperky. Předpokládalo se totiž, že je mohla dostat darem jedině od mužů, což před svatbou mimo zásnubního prstýnku nebylo přípustné.

Nevěstin závoj a věneček

Již ve středověké Evropě byl ovšem podstatnou součástí křesťanského svatebního rituálu závoj. Nevěsta jej ale nenosila od rána svatebního dne, jako ženy starého Říma své „flammeum“ – závoj růžovooranžové barvy, ani si jej neponechávala až do manželského lože, jako v židovské tradici, kde měl manžel odhalit skutečnou totožnost své ženy teprve nazítří po svatbě (Jákob se díky tomu oženil s Leou v domnění, že si bere Ráchel). Ve středověku docházelo k zahalení závojem obou – tedy nevěsty i ženicha – ve chvíli, kdy kněz pronášel své požehnání, původně zřejmě z důvodu cudnosti či studu.

Nešlo o závoj z bílého tylu, jaký nosí nevěsty dnes, ale spíše o jakýsi barevný přehoz purpurové barvy, který nad nimi napjaly čtyři osoby. Tento závoj se v průběhu času stal symbolem manželského lože, pod jehož „nebesa“ naznačující spojení novomanželů mohly při svatebním obřadu vstoupit i dříve narozené děti, aby tak byly uznány za manželské. Společný závoj pro ženicha a nevěstu postupně vymizel s tím, jak rostl význam snubních prstenů jako symbolu vzájemného spojení. Přetrval pouze závoj nevěsty, aby cudně skryl novomanželský polibek.

Místo nepraktického závoje můžeme dnes na hlavách nevěst často vidět jen decentní náznak věnečku z květů. V antice si věneček musela natrhat nevěsta vlastní rukou, zřejmě na zaplašení zlých duchů. Tento pohanstvím zavánějící zvyk se církevním otcům vůbec nelíbil, protože jej však nebylo možno vymýtit, byl opatřen křesťanskou interpretací. Svatý Jan Chrysostomus vyšel z toho, že věnec byl v antice symbolem vítězství, a vyložil jej tedy jako triumf manželů nad tělesným pokušením. Doporučoval se pak cudným snoubencům jako symbol skutečnosti, že do manželství vstupují jako panic a panna.

Snubní prsten

Prsten ve starověku dostávala jen žena a někteří badatelé jej považují za pozůstatek posledního ä ä článku řetězu, jímž údajně v neolitu muž připoutával k svému lůžku ženu unesenou jinému kmeni, aby neutekla. Právě železný prsten se totiž objevuje v zásnubním rituálu starého Říma.

Původně byl ve starém Římě především poznávacím znamením, zástavou, která umožňovala v případě snoubencovy zrady vztah odhalit, a pomoci tak opuštěné ženě dohnat k odpovědnosti otce svých dětí. Postupně se však prsten posílal nevěstě spíše jako symbol domova, v němž bude uzavřena, který ji vyloučí z veřejného života.

Teprve v 11. století hovoří svatební formule o prstenu v dnešním významu jako o znamení věrnosti (tehdy ovšem především o věrnosti ženy), a původně železný kroužek se mění ve zlatý, často podivuhodně zdobený. I ve středověku je však prsten nadále chápán jako symbol sexuální moci muže nad ženou. Jeho navlečení na prst bylo erotickou metaforou a tento okamžik byl prý při svatbě vyhledáván čarodějkami, aby na novomanžele uvrhly kletbu neplodnosti. V 17. století se pak rozšířil zvyk upustit prsten, pokud měla nevěsta podezření na přítomnost takových osob u obřadu.

Nosit prsten na čtvrtém prstě má svůj původ také ve starém Římě. Věřilo se tehdy, že tento prst je tenkým nervem spojen přímo se srdcem, a pokud jej stlačíme prstenem, láska snoubenky je zaručena. Od těch dob symbolizuje prsten i spojení srdcí a čtvrtému prstu se říká prsteníček. V některých krajích ovšem platilo, že pokud ženich nedokáže navléknout nevěstě snubní prsten přes druhý kloub, hlavou rodiny bude ona. Některé ženy proto na svatbě trochu pokrčily prsteníček, aby prsten zůstal vězet na druhém článku.

Spojení pravých rukou

Podání rukou jako klíčový moment pro vznik manželství je doloženo v Římě 2. století před Kristem. Byla mu přítomna pronuba, žena ctihodné pověsti, která plnila funkci oddávající. Pravá ruka nevěsty byla vložena do ženichovy pravice a oba přitom vyslovili svůj souhlas k uzavření manželství.

Ve středověku sňatek spojením pravých rukou vymizel pod tlakem germánské tradice, kdy otec podává ženichovi jen nevěstino zápěstí a symbolicky tak předává všechna práva nad dcerou svému budoucímu zeti. Křesťanské pojetí sňatku se však postupně opět vrátilo k původnímu římskému způsobu podání dlaní rukou, třebaže šlo v té době o čistě světský obřad a kněz se ho většinou neúčastnil. Spojení pravic se opíralo o starozákonní biblickou pasáž o Tobiášově svatbě, kde otec rodiny spojuje ruce Sáry a Tobiáše. Pravice mladých lidí tedy spojoval otec nebo jiný příbuzný.

Svatební požehnání

Učinit oddávajícím kněze dlouho nebylo pro církev žádoucí. Manželství se v církevní historii začalo považovat za těžko slučitelné s křesťanskými požadavky. Svatý Jeroným na konci 4. století prohlašuje pro kněze za nedůstojné aktivně se podílet na svatbách: „Nechť nepodporuje svatby ten, kdo hlásá zdrženlivost. Proč by měl nutit pannu, aby se provdala, ten, kdo četl v díle Apoštolově, že ženatí se mají chovat, jako by ženu neměli?“

Tu a tam se sice objevují svědectví, že kněží už od prvních staletí neodpírali párům požehnání, jako nejstarší jsou ovšem doložena požehnání, která se neodbývala v kostele, ale v manželské ložnici, tzv. „in thalamo“. Toto požehnání bylo běžné až do konce středověku, přestože se už v té době jako hlavní chápalo požehnání v kostele, spojené se zahalením ženicha a nevěsty závojem. Ani to však nebylo podstatou sňatku. Spojení rukou, předání prstenu a svatební listiny se nadále uskutečňovalo mimo kostel pod vedením nevěstina otce.

Únos nevěsty a tajný odchod novomanželů

Únos nevěsty, který je často i dnes oblíbenou zábavou okruhu přátel nevěsty či ženicha, byl především v 19. století jakýmsi výchozím bodem svatby. Šlo zřejmě o připomínku starověkého symbolického sňatku únosem. Vyšňořenou nevěstu, ukrytou někde v domě, hájila často celá rodina. Ženich se svými přáteli musel nějakým způsobem „obměkčit“ strážce a najít svou vyvolenou, přičemž byl často naváděn na falešnou stopu.

Stejně jako ve starověku naznačoval únos i později, že dívka je vydávána v slzách a proti své vůli. Ta, která by se ze svatby radovala, by příliš otevřeně dávala najevo, že radovánky svatební noci zná lépe než jen z doslechu. Zvlášť horlivá nevěsta využívala k útěku často i svatební průvod, kdy kráčela zavěšena do svého otce, načež ji všichni svatebčané pronásledovali. Stávalo se pak, že do kostela průvod dorazil až po mši a svatba musela být odložena na další den.

Také tajný odchod novomanželů ze svatební hostiny má prastarý původ. Novomanželé totiž v tuto chvíli definitivně opouštějí společenství mladých svobodných lidí, kteří je nechtějí nechat jen tak uniknout a nastražují jim nejrůznější překážky. Je tedy v zájmu novomanželů utéct nepozorovaně a uchýlit se na neznámé místo, kde nebudou nalezeni.

podle knihy Jeana-Clauda Bologne Svatby

Názory k článku (309 názorů)
Co má správná nevěsta ve svatební den mí... Blanina K. 24.11.2000 16:30
*Re: Co má správná nevěsta ve svatební ... Jarek 28.11.2000 16:9
*Re: Co má správná nevěsta ve svatební ... Markéta 29.11.2000 11:20
*Re: Co má správná nevěsta ve svatební ... Dana 30.11.2000 21:23
*Bez vesty? Lenka 4.4.2005 6:15
**Re: Bez vesty? Vanilka,30 4.4.2005 8:46
***Re: Bez vesty? Vanilka,30 4.4.2005 8:46
**Re: Bez vesty? Kudátko+3 4.4.2005 13:24
***Re: Bez vesty? Klára, vdaná 4.4.2005 13:40
****Re: Bez vesty? Kudátko+3 5.4.2005 10:31
*****Re: Bez vesty? Lenka 5.4.2005 14:52
******Re: Bez vesty? Klára 5.4.2005 15:11
******Re: Bez vesty? Kudátko+3 6.4.2005 6:1
*******Re: Bez vesty? Lenka 6.4.2005 6:54
********Re: Bez vesty? Vanilka,30 6.4.2005 8:29
*********Re: Bez vesty? zxcvb 7.4.2005 9:20
**********Re: Bez vesty? GJana& julinka 7.4.2005 17:19
***********Tak to mame za seb... zxcvb 11.4.2005 10:48
************Re: Tak to mame ... Vanilka,30 11.4.2005 10:51
*************Re: Tak to mam... zxcvb 11.4.2005 10:58
************Re: Tak to mame ... Lenka 11.4.2005 11:25
*************Re: Tak to mam... zxcvb 11.4.2005 11:39
***********Re: Bez vesty? a 31.7.2006 14:17
**Re: Bez vesty? Lenka 5.4.2005 6:19
Vdat se mlada? Marketa 29.11.2000 15:32
*Re: Vdat se mlada? Adela 29.11.2000 16:11
*Re: Vdat se mlada? Martina, Kim 6 let 29.11.2000 18:36
**Re: Vdat se mlada? Dana, dvojčata 30.11.2000 19:23
***Re: Vdat se mlada? LD 9.9.2011 10:6
*Re: Vdat se mlada? Jana, 30 let 30.11.2000 7:39
*Re: Vdat se mlada? Markéta 30.11.2000 12:47
**Re: Vdat se mlada? Marcela 29, 2 dcery 17.12.2000 13:5
*Re: Vdat se mlada? Radka,syn 3 roky 30.11.2000 21:54
*Re: Vdat se mlada? Jana* 4.12.2000 16:42
**Re: Vdat se mlada? Eva 26.11.2001 2:19
*Re: Vdat se mlada? Iva, dvouletá dcera 8.12.2000 0:5
**Re: Vdat se mlada? anna,svobodná 15.12.2000 11:6
***Re: Vdat se mlada? Blanka (syn 6 let) 22.12.2000 13:52
****Re: Vdat se mlada? Lenka, 27.12.2000 12:39
*****Re: Vdat se mlada? Iva,dvě dcery 27.12.2000 15:14
*Re: Vdat se mlada? Michala /vdaná, bezdětná/ 13.12.2000 13:19
*Re: Vdat se mlada? Darja, dcera 3 a půl měsíce 20.1.2001 0:40
*Re: Vdat se mlada? Andrea lotocka 7.6.2006 12:21
**Re: Vdat se mlada? tom 23.6.2006 18:34
*Re: Vdat se mlada? Andrea lotocka 7.6.2006 12:21
**Svatba Lucka 13.6.2006 12:29
***Re: Svatba Alena ,dcera 3,5let 14.6.2006 20:9
****Re: Svatba Lucka 15.6.2006 13:55
*****Re: Svatba Alena ,dcera 3,5let 24.6.2006 15:50
******Re: Svatba Alena33 26.7.2006 13:24
******Re: Svatba Alena33 26.7.2006 13:24
Verše na svatební dort Peťka (25) 5.1.2001 6:12
*Re: Znáte verše na svatební dort? Veronika (27), vdaná 8.1.2001 16:55
*Re: Znáte verše na svatební dort? Andrea 27, vdaná 8 let 15.1.2001 10:4
*Re: Znáte verše na svatební dort? Radka (25) 16.1.2001 7:28
*Re: Znáte verše na svatební dort? Helena, 1 syn 5 let 17.1.2001 23:9
Jak na sobě zapracovat před svatbou.. Patricie, 26, svobodná 5.1.2001 8:35
*Re: Jak na sobě zapracovat před svatbo... Helena, dva kluci 12.1.2001 8:26
**Re: Jak na sobě zapracovat před svat... Lucie 12.1.2001 8:53
***Re: Jak na sobě zapracovat před sv... Iva 26 13.1.2001 8:35
**Re: Jak na sobě zapracovat před svat... Silvie, 23 let svbodná 12.1.2001 10:40
***Re: Jak na sobě zapracovat před sv... andrea sluková, 29,autorka knihy Svatba- průvodce 17.1.2001 11:30
***Poraďte mi prosím Jana 24, svobodná 20.2.2001 13:6
****Re: Poraďte mi prosím Monika, 7-měsíční Adámek 20.2.2001 23:39
*****Re: Poraďte mi prosím Jitka Sůsová, Ríša 3 roky 23.2.2001 16:39
****Re: Poraďte mi prosím Zita, jedno dite, deset let manzelstvi 21.2.2001 20:7
*****Odpověď Zitě Jana 22.2.2001 8:53
*****Re: Pro Zitu Nora, vdaná 4 roky 23.2.2001 15:32
*****Re: Poraďte mi prosím Jitka Sůsová, Ríša 3 roky 23.2.2001 16:33
******pro Jitku a pro Noru Zita 23.2.2001 18:4
*******Re: pro Jitku a pro Noru Jitka, Ríša 3 roky 9.3.2001 12:1
********adresa pro Jitku Zita 22.3.2001 22:28
****Re: Poraďte mi prosím sally, 31, vdaná, bezdětná 21.2.2001 21:39
*****Svatební šaty Silvie, 23 let 22.2.2001 7:39
******Re: Svatební šaty Slávka, zatím svobodná 7.3.2001 21:40
****Re: Poraďte mi prosím Zuzana,32 let,syn 8 let 22.2.2001 14:46
*****Re: Poraďte mi prosím Jana 24, svobodná 23.2.2001 13:18
******Re: Poraďte mi prosím Hela 23.2.2001 13:50
******Re: Poraďte mi prosím-pozdra... Zuzana,32 let,syn 8 let 26.2.2001 9:46
******Re: Poraďte mi prosím Kiki, 24, před svatbou 27.2.2001 16:30
****Re: Poraďte mi prosím Alena 26.2.2001 9:3
**Re: Jak na sobě zapracovat před svat... Julie 13.3.2001 1:10
*Re: Jak na sobě zapracovat před svatbo... andrea sluková 17.1.2001 10:56
*Re: Kolik stojí svatba pro 40 lidí Helena B., novomanželka 18.1.2001 15:18
**Re: Kolik stojí svatba pro 40 lidí Iva, 26 19.1.2001 21:7
Re: Ke článku: Symboly svatebního dne Alena (26), vdaná 9.1.2001 8:37
*Re: Ke článku: Symboly svatebního dne Honza 27 9.1.2001 12:26
Jak zabavit svatebčany na hostině Helena B. - novomanželka 18.1.2001 16:10
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Ala 18.1.2001 20:40
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Ája 19.1.2001 5:52
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Sylva 22.1.2001 10:14
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Blanka 23.1.2001 10:33
**Můj email Helena B. 23.1.2001 17:31
***NOVÝ EMAIL !!! Helena B. 8.8.2001 14:28
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Veronika Zemanová 25.1.2001 15:21
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Lenka 27 25.1.2001 15:43
***Re: Jak zabavit svatebčany na host... Veronika Zemanová 25.1.2001 16:7
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Petra 17.2.2001 15:22
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Petra 17.2.2001 15:30
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Ráchel, 2 děti - 4 leté a půlroční 26.4.2001 21:16
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Ivča Flieglová 26.1.2001 9:48
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Pavel 7.2.2001 17:21
*Co říci při žádání o ruku Jana 8.2.2001 11:30
**Re: Co říci při žádání o ruku Helena B. 8.2.2001 14:19
**Re: Co říci při žádání o ruku Safa 27.2.2001 4:46
**Re: Co říci při žádání o ruku Marcela 8.3.2001 15:5
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Lída, syn 21m 10.2.2001 10:31
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Gabina 8.3.2001 14:35
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Olga Ettrichova 25.2.2001 16:20
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Jana 4.6.2004 19:48
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Monika, 28 let 20.3.2001 14:17
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... magda 21.3.2001 21:55
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Ráchel, 2 děti 26.4.2001 21:27
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině petra ,syn 5měsíců 27.4.2001 23:18
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině petra ,syn 5měsíců 27.4.2001 23:18
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Michaela, před svatbou 16.7.2001 14:12
*pro Helču Michaela 16.7.2001 14:16
**Re: pro Helču Marketa,26 let 2.8.2001 7:56
*svatba a jméno Marky 2.8.2001 9:42
**Re: svatba a jméno Dana, dvojčata 2.8.2001 13:43
**Re: svatba a jméno Michelle 2.8.2001 15:55
***Re: svatba a jméno Míša, syn 4,5 roku 2.8.2001 17:29
**- ová u cizích jmen Eva (3 088 622 vteřin do svatby) 3.8.2001 16:31
***Re: - ová u cizích jmen Zanda 15.11.2002 19:44
****Re: - ová u cizích jmen taky -ova 27.11.2002 15:14
*****Re: - ová u cizích jmen Míša (měsíc do svatby) 19.4.2003 17:39
******Re: - ová u cizích jmen Ivana, Terka8/99, Šimon7/02 19.4.2003 18:26
**NOVÝ EMAIL pro ty, co chtějí noviny ... Helena B. 8.8.2001 14:39
*Musim je nsouhlasit..:-))) Kity pro Helcu 7.9.2001 8:55
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Jana 3.10.2001 11:13
*Žádost o "noviny" jak zabavit hosty ... Magda S. 16.10.2001 13:5
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Míša 2.3.2002 20:40
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Rossa 4.7.2002 17:28
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Ivka 2.1.2003 15:46
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Viky! 30.1.2003 0:53
**Malá svatba Lenka 20.9.2004 8:8
***Re: Malá svatba Babulka+2 20.9.2004 10:46
****zima Michala+Míša+Via 21.9.2004 22:51
*****Re: zima Věra 22.9.2004 10:38
******Prosím o pomoc Monča&Lucinka02/04&Filda09/06 6.10.2004 12:49
*******Re: Prosím o pomoc Katka. 6.10.2004 16:50
*******Re: Prosím o pomoc Babulka+2 8.10.2004 9:9
*******Re: Prosím o pomoc Monča 23.10.2004 13:3
********svatba na hluboké? zuzka 23.10.2004 18:29
********Re: Prosím o pomoc Monča&Lucinka02/04&Filda09/06 24.10.2004 13:48
***Re: Malá svatba Senedra 7.10.2004 14:42
***Re: Malá svatba Lenka 2.11.2004 9:28
****Re: Malá svatba Atu(červen2005) 5.11.2004 16:50
*****Re: Malá svatba Lenka 7.11.2004 10:20
****Re: Malá svatba Lenka 10.11.2004 6:33
*****Re: Malá svatba Lenka 11.11.2004 13:1
***Re: Malá svatba Lenka, svatba květen 2005 3.2.2005 6:29
****Re: Malá svatba Kudátko+3 3.2.2005 6:32
*****Re: Malá svatba *Jasmína* 3.2.2005 14:16
****Re: Malá svatba Marcela 3.2.2005 18:1
*****Re: Malá svatba Kudátko+3 4.2.2005 6:39
******Re: Malá svatba Helča, Radynek 4.2.2005 14:6
*******hlídání Marcela 6.2.2005 21:29
********Re: hlídání Helča, Radynek 7.2.2005 12:32
*******Re: Malá svatba Kudátko+3 7.2.2005 13:27
*******Re: Malá svatba Lenka, svatba květen 2005 8.2.2005 12:29
********Re: Malá svatba vojtami 8.2.2005 15:37
*********-hlídání Lenka, svatba květen 2005 9.2.2005 6:30
**********Re: -hlídání Helča, Radynek 9.2.2005 19:4
***********Re: -hlídání Lenka, svatba květen 2005 10.2.2005 6:38
************Re: -hlídání Helča, Radynek 11.2.2005 20:4
*************Re: -hlídání Lenka, svatba květen 2005 12.2.2005 15:25
**************Re: -hlídání Helča, Radynek 12.2.2005 19:22
***************věno, oble... vojtami 13.2.2005 16:54
****************Re: věno... Kudátko+3 14.2.2005 7:20
*****************Re: vě... Jitka 14.2.2005 8:2
******************Re: v... Kudátko+3 15.2.2005 6:22
*******************Re: v... Meluzína 15.2.2005 13:53
********************Re: v... Jitka 15.2.2005 15:54
*********************Re: v... Kudátko+3 16.2.2005 6:26
**********************Re: v... Jitka 16.2.2005 8:12
***********************Svatb... Pavla 17.2.2005 7:55
************************Re: S... Pavla 17.2.2005 8:0
*************************Re: S... Jitka 17.2.2005 8:23
**************************Re: S... GJana& julinka 17.2.2005 9:44
***************************Re: S... Jitka 17.2.2005 9:50
****************************Re: S... GJana& julinka 17.2.2005 9:57
*****************************Re: S... Jitka 17.2.2005 10:45
******************************Re: S... GJana& julinka 17.2.2005 10:50
******************************Re: S... Jitka 17.2.2005 11:36
******************************Re: S... GJana& julinka 17.2.2005 11:53
******************************Re: S... Jitka 17.2.2005 12:16
******************************Re: S... GJana& julinka 17.2.2005 12:38
******************************Re: S... Pavla 17.2.2005 12:44
************************Re: S... Jitka 17.2.2005 8:15
*************************Re: S... Klára, vdaná 17.2.2005 14:1
**************************Re: S... Jitka 17.2.2005 14:31
***************************Re: S... Jitka 17.2.2005 14:33
***************************Re: P... Klára 17.2.2005 15:17
***************************Re: S... Klára 17.2.2005 15:22
****************************Re: S... Jitka 18.2.2005 7:41
*****************************Re: S... Kudátko+3 18.2.2005 9:7
******************************Re: S... Helča, Radynek 18.2.2005 10:6
******************************Re: S... Káťa 19.2.2005 12:41
******************************Re: S... 8 19.2.2005 16:18
******************************SVATB... Klára 21.2.2005 18:6
*****************************Perli... 8 18.2.2005 17:59
**************************Ještě... Klára 21.2.2005 18:14
******************Re: v... Lenka, svatba květen 2005 15.2.2005 13:24
*******************Re: v... Evka 19.2.2005 11:59
********************Re: v... Lenka 21.2.2005 7:8
*********************Re: v... *Jasmína* 22.2.2005 8:19
*********************výbav... Klára, vdaná 22.2.2005 13:17
**********************Re: v... Vanilka,30 22.2.2005 13:44
***********************Re: v... Lenka 22.2.2005 16:0
************************ výba... poupě 22.2.2005 16:8
************************Věno ... Maci1 22.2.2005 16:44
************************výbav... Klára, vdaná 24.2.2005 15:31
*************************Re: v... vojtami 24.2.2005 15:53
**************************Re: v... Vanilka,30 25.2.2005 7:59
***************************půjče... Klára, vdaná od května 2004 25.2.2005 11:48
**************************Re: v... GJana& julinka 25.2.2005 9:53
***************************Re: v... vojtami 25.2.2005 11:46
**************************Re: v... Klára, vdaná 25.2.2005 11:31
***************************Re: v... GJana& julinka 25.2.2005 11:36
****************************ruční... Klára, vdaná 25.2.2005 11:54
*****************************Re: r... GJana& julinka 25.2.2005 11:59
******************************Re: r... Klára, vdaná 25.2.2005 12:11
******************************Re: r... GJana& julinka 25.2.2005 12:13
******************************Re: r... Vanilka,30 25.2.2005 12:26
******************************Re: r... GJana& julinka 25.2.2005 13:49
******************************círke... vojtami 25.2.2005 18:4
******************************Vrací... Klára, vdaná 1.3.2005 15:19
************************Re: v... Milka 26.2.2005 6:0
*************************Re: v... Vanilka,30 28.2.2005 7:53
**************************Re: v... Vanilka,30 28.2.2005 7:54
**************************Re: v... GJana& julinka 28.2.2005 8:37
***************************Re: v... Vanilka,30 28.2.2005 10:13
****************************Re: v... Kudátko+3 28.2.2005 13:11
*****************************Re: v... Vanilka,30 28.2.2005 14:24
******************************Re: v... Lenka 1.3.2005 6:33
******************************Re: v... Lucka+Mik 4.3.2005 15:52
**************************Svatb... Klára 1.3.2005 17:7
******************Re: v... Marky 23.2.2005 12:23
*******************Re: v... GJana& julinka 23.2.2005 14:13
********************Re: v... Vanilka,30 23.2.2005 14:38
*********************Re: v... GJana& julinka 23.2.2005 16:39
**********************Re: v... Vanilka,30 24.2.2005 8:2
***********************Re: v... GJana& julinka 24.2.2005 9:34
************************Re: v... Vanilka,30 24.2.2005 10:3
*************************Re: v... GJana& julinka 24.2.2005 10:13
**************************Re: v... Vanilka,30 24.2.2005 10:46
***************Re: -hlídá... Marky 23.2.2005 12:15
****Re: Malá svatba poupě 5.2.2005 10:2
*****Re: Malá svatba Lenka, svatba květen 2005 10.2.2005 6:43
****Re: Malá svatba Káťa+2 Škubánci 15.2.2005 18:36
*****Re: Malá svatba Kudátko+3 16.2.2005 6:27
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Zuzana 24.5.2004 21:57
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Sylva - snoubenka 19.8.2005 13:7
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině marcela 21.9.2005 4:43
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Alfons 28.9.2005 17:54
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Alfons 28.9.2005 18:22
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Božena 23.9.2005 10:58
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Pavla 26.1.2006 8:53
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Reny 3.5.2006 14:24
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině míša a pavlík 10.7.2006 22:14
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Elka12 18.7.2006 10:11
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině jarka 27.7.2006 10:51
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Dana Beranova 24.8.2006 1:51
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... DariaX 24.8.2006 11:53
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Zuzaka Kozáková 3.2.2007 17:33
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Alena 29.3.2007 10:33
**Jak zabavit svatebčany na hostině Mirakasik 31.3.2007 15:40
***smutně koukám:-)) terezie + tadeáš 05 + berta 08 6.4.2007 9:8
****Re: smutně koukám:-)) Tanja 6.4.2007 11:3
*****Re: smutně koukám:-)) terezie + tadeáš 05 + berta 08 6.4.2007 12:20
****Re: smutně koukám:-)) Novotňásci 17.4.2007 11:58
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Konvičková Monika 28.5.2007 13:41
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Natali 19.7.2007 9:37
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Kopřiva 6.8.2007 10:24
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Petra Šislerova 8.8.2007 8:51
**Květina pro svědkyni Krakatice 9.8.2007 12:12
***Re: Květina pro svědkyni terezie + tadeáš 05 + berta 08 9.8.2007 15:21
***Re: Květina pro svědkyni Petra+1 9.8.2007 20:44
****Re: Květina pro svědkyni da3ny + Dagmar 08, Eduard 11 10.8.2007 14:40
*****Re: Květina pro svědkyni Mikk & 2 píďata 29.9.2007 22:58
******Re: Květina pro svědkyni Mikk & 2 píďata 29.9.2007 22:59
*******Re: Květina pro svědkyni Mikk & 2 píďata 29.9.2007 22:59
***Re: Květina pro svědkyni Miluan 19.11.2007 10:10
****bižuterie nejen na svatbu ellison 9.12.2007 12:19
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině sarkat6 14.4.2008 19:40
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Romana 1.8.2008 10:10
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině lili 15.1.2009 9:18
**Re: Jak zabavit svatebčany na hostin... Karolka a adopčáci 25.1.2009 19:25
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Eliška 3.5.2009 21:0
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Dita 7.5.2009 10:29
*Re: Jak zabavit svatebčany na hostině Eva Klepetková 28.6.2009 20:7
nejlepší termín ... Jája 21.3.2005 14:4
*Re: nejlepší termín ... Petra II. 21.3.2005 14:53
*Re: nejlepší termín ... Lenka 4.4.2005 7:39
**Re: nejlepší termín ... Jája 6.4.2005 13:5
***Re: nejlepší termín ... Lenka 6.4.2005 15:11
****Re: nejlepší termín ... Jája 6.4.2005 17:24
*****Re: nejlepší termín ... Lenka 7.4.2005 6:30
***Re: nejlepší termín ... MarkétaP + 4 dcerky 6.4.2005 17:39
****Re: nejlepší termín ... Jája 7.4.2005 15:6
*****Re: nejlepší termín ... Janča 14.4.2005 9:12
******Re: nejlepší termín ... Lenka 14.4.2005 13:46
*******Re: nejlepší termín ... Janča 15.4.2005 9:18
A co korunka..... Klára 19.4.2005 15:24
*Re: A co korunka..... Psychouš 19.4.2005 16:5
*Re: A co korunka..... Lenka 21.4.2005 11:35
**Re: A co korunka..... Klára 21.4.2005 13:57
svatba krteček 9.5.2006 13:50
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.