tisk-hlavicka

Překvapivé výsledky studie: mládež v Česku méně pije a kouří

21.9.2016 Klááára 4 názory

Přesto jsme stále nad průměrem Evropy.

Z nových výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) vyplývá, že česká mládež ve srovnání s rokem 2011 méně kouří, pije alkohol a užívá drogy. Podobně je tomu i v jiných evropských zemích.

Projekt ESPAD je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání legálních a nelegálních návykových látek u šestnáctiletých studentů. Koná se ve čtyřletých intervalech od roku 1995. Naposledy se ho zúčastnilo 35 zemí. V českém vzorku byly asi dvě stovky základních a středních škol z celé země. Dotazníky vyplnilo přes 2700 šestnáctiletých žáků 9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ.

Během 4 let se zhruba na polovinu ve sledované věkové skupině snížil podíl silných kuřáků, kteří vykouří více než půl krabičky denně. V roce 2011 jich byla 8,2 procenta, v roce 2015 4,5 procenta.

Také podíl dospívajících, kteří často pijí pět a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti, se snížil z 20% na 12,1 procenta. Ladislav Csémy, národní kourdinátor výkumu. k tomu dodává: "zůstává ale skutečností, že mezi českými adolescenty je neobyčejně nízké procento abstinujících, neboť 96 procent šestnáctiletých už pilo alkohol."

Zatímco u alkoholu a tabáku je velký skok zřejmý až v posledních čtyřech letech, v případě konzumace nelegálních drog je pozitivní vývoj delší. Nejčastěji užívané jsou konopné látky, s nimiž měla někdy v životě zkušenost více než třetina respondentů.

Ve srovnání s Evropou se ale Česko nemá čím chlubit: "Pokud jde o zkušenosti s konopnými drogami, tak jsme stále jednoznačně první v pořadí evropských zemí, které se té studie účastnily. Pokud jde o kouření a užívání alkoholu, tak tam jsme také výrazně výš než evropský průměr," dodal Csémy.

Autory studie rychlost poklesu užívání návykových látek mezi českou mládeží překvapila natolik, že letos provedli ověřovací studii na novém vzorku šestnáctiletých, která ovšem tyto trendy potvrdila.

Příčinou je zřejmě změna životního stylu vlivem internetu

Odborníci se domnívají, že změna může souviset také se změnou životního stylu a využívání virtuálního světa sociálních sítí. "Tráví mnohem méně času při skutečném kontaktu s vrstevníky ve volném čase. Z hlediska image je možná důležitější, jaký má telefon a zda má přístup k síti, než jestli má v kapse marlbora," poznamenává Csémy.

Názory k článku (4 názorů)
Internet a výchova Zavadilová Jana 21.9.2016 11:43
*Re: Internet a výchova Dana 21.9.2016 14:40
**Re: Internet a výchova Emma 21.9.2016 15:58
***Re: Internet a výchova Inaaa 24.9.2016 22:10
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.