O Z N Á M E N Í

čtenářům stránek společnosti Porodní dům U čápa o.p.s.

*

Správní rada společnosti Porodní dům U čápa o.p.s. na svém březnovém zasedání v r. 2006 rozhodla převést internetové stránky společnosti pod samostatnou doménu. Při výběru nového poskytovatele webového prostoru přijala návrh využít služeb zkušené a spolehlivé webhostingové společnosti Web4u  s.r.o.

Fyzický přechod pod novou doménu byl uskutečněn 12. 5. 2006. K tomuto datu také skončilo hostování stránek na serveru Rodina (t.j. na tomto serveru).

*

V souvislosti s přechodem k novému poskytovateli se mění

dosavadní internetová adresa www.rodina.cz/cap na www.pdcap.cz

a dosavadní adresa pro elektronickou poštu porodnidum@seznam.cz na  info@pdcap.cz.

Pro přístup na stránky a k elektronické poště společnosti Porodní dům U čápa používejte výhradně již tyto nové adresy !

Na dosavadní adrese www.rodina.cz/cap zůstane pouze tato informace. Ta zůstane na "staré" adrese ještě řadu měsíců, aby o změnách byli informováni i čtenáři, kteří naše stránky navštěvují v delších intervalech.

*

V roce 2000 jsme jako tehdy existující instituce Centrum aktivního porodu (CAP) při pražské Fakultní nemocnici Na Bulovce založili a spustili webové stránky našeho Centra aktivního porodu. S nabídkou umístit naše stránky na svůj internetový server přišel ing. Jiří Pavlín, správce populárního serveru Rodina. Za tuto nabídku jsme byli panu Pavlínovi velice vděčni, zvláště za bezplatné provozování našich stránek, neboť jsme jako nezisková organizace nevládli dostatkem finančních prostředků. Pan Pavlín nám také pomohl vytvořit základní vzhled stránek CAP, který používáme dodnes.

Společnost Porodní dům U čápa panu Pavlínovi touto cestou děkuje
za nezištné poskytnutí webového prostoru pro naše stránky na svém serveru
i za stálou technickou pomoc při jejich správě.

Stránky na serveru Rodina pana Pavlína (www.rodina.cz) rozhodně nezapomeňte i nadále navštěvovat, protože přinášejí spousty informací a zajímavostí pro stávající i nastávající rodiče.

Navštivte také stránky našeho nového hostitele - webhostingové společnosti Web4u   s.r.o. (www.web4u.cz).Společnost Porodní dům U čápa o.p.s., květen 2006.

*

Chcete-li nyní číst stránky Porodního domu U čápa, klikněte na odkaz

www.pdcap.cz