Uchovávání mateřského mléka

Mléko, které pro své děťátko odstříkáváte, je vzácná tekutina. Pojí se v něm ty nejlepší možné živiny s protilátkami, živými buňkami a dalšími prvky, které dítě ochraňují proti infekcím a pomáhají mu růst a rozvíjet se. Když se pro své dítě snažíte odstříkat mléko na dobu, kdy ho nemůžete kojit, zajišťujete mu tak ideální výživu a ochranu proti alergiím a nemocem.

S odsátým či odstříkaným mlékem je třeba pečlivě zacházet. Uvažujte o něm jako o čerstvé živé substanci, nejen jako o potravině. Způsob, jakým se s ním nakládá, ovlivňuje, do jaké míry se uchová jeho výživová a protiinfekční hodnota.

Právě díky svým protiinfekčním vlastnostem zůstává mateřské mléko déle čerstvé. Jeho živé buňky a protilátky zamezují růstu bakterií v zažívacím ústrojí miminka. Stejně tak brání růstu bakterií při uchovávání mléka v nádobě.

Následující doporučení se vztahují na mléko, které bude podáváno zdravému donošenému dítěti.
 

V čem mléko uchovávat

K uchovávání mléka můžete používat buď pevné nádoby, nebo plastikové sáčky. Pevné nádobky, ať skleněné nebo umělohmotné, mléko chrání nejlépe. Speciální igelitové sáčky určené na mrazení  mateřského mléka jsou praktické a v mrazničce zabírají méně místa.

Sklenice nebo umělohmotný kelímek musejí být opatřeny dobře těsnícím víčkem. Před upotřebením je nutné nádobky pečlivě umýt v horké mýdlové vodě, dobře opláchnout a nechat na vzduchu oschnout. Nenaplňujte je až po okraj: nahoře nechte přes jeden centimetr volného místa, aby mléko mohlo mrazením zvětšit objem.

Speciální sáčky na mléko se dají upevnit k odsávačce, takže matky mohou přímo odsávat do  sáčku, ve kterém pak mléko uloží.  Pokud mléko chcete v sáčcích uskladňovat, před uzavřením ze sáčku vytlačte vzduch a nezapomeňte nechat 1 až 2 cm volné na větší objem zmrazeného mléka. V lednici nebo v mrazničce sáčky postavte do pevné nádoby.

Do každé nádobky nebo sáčku dávejte vždy jen takové množství mléka, které dítě pravděpodobně vypije najednou. Vyhnete se tak zbytečnému plýtvání. Malé množství se také snadněji rozmrazuje. Ke dříve zmrazenému mléku můžete přidat čerstvé, pokud je ho  méně než zmrazeného. Než ale čerstvé mléko přilijete ke zmrazenému, dejte ho na půl hodiny vychladnout do lednice.

Nezapomeňte každé „balení“ označit datem, kdy bylo mléko odstříkáno. Pokud by ho vaše dítě mělo dostávat v jeslích, uveďte také jeho jméno.
 

Jak dlouho mateřské mléko uchovávat

Kdykoliv je to možné, děti by měly dostávat odstříkané mléko jen z lednice a nikoliv zmrazené. Některé protiinfekční vlastnosti se totiž mrazením ztrácejí. Přesto i zmrazené mateřské mléko děti chrání před onemocněním a alergiemi a je pro miminko mnohem lepší než umělá výživa.

Doba, po kterou je možné mléko uchovávat, záleží na teplotě, za jaké je uskladněno. Řiďte se podle údajů v následujícím přehledu:

Při pokojové teplotě                                      19-22°C                       10 hodin

V chladničce                                                  0-4°C                          8 dní

V mrazicí přihrádce bez dvířek
uvnitř chladničky                                            teplota se mění           2 týdny

V mrazicí přihrádce s dvířky                          teplota se mění           3-4 měsíce
uvnitř chladničky

V samostatné mrazničce                                 -19°C                         min. 6 měsíců
 

Rozmrazené mateřské mléko je možno nechat v chladničce až 24 hodin. Jednou rozmrazené mléko se však již nesmí znovu zmrazit. Zatím není známo, jestli lze použít zbytek rozmrazeného mateřského mléka v lahvičce na příští krmení, nebo jestli je nutné ho vylít, jako je tomu u umělého mléka. Poslední studie ukazují, že mateřské mléko skutečně zpomaluje růst bakterií, takže by snad bylo možné uschovat zbytek nevypitého mateřského mléka pro další použití.

Odstříkané mateřské mléko lze skladovat ve společné chladničce v práci nebo v jeslích. Příslušné americké orgány (US Centers  for Disease Control a US Occupational Safety and Health Administration) se shodují na tom, že mateřské mléko nepatří mezi tělesné tekutiny, které vyžadují zvláštní zacházení a uchovávání v oddělené lednici.

Pokud chladnička není k dispozici, uložte odstříkané mléko do izolované nádoby a obložte ho ledem, aby se uchovalo v chladu. Je praktické cestou z práce nebo cestou „na hlídání“ mléko  obložené ledem přenášet v přenosné ledničce, zejména za teplých dnů.
 

Používání uskladněného mléka


Reference:

Arnold, Lois. Storage containers for human milk: an issue revisited. J Hum Lact 1995, 11(4): 325-28.

Barger,J. a Bull, P. A comparison of the bacterial composition of breast milk stored at room temperature and stored in the refrigerator. Int J Childbirth Ed 1987; 2: 29-30.

Butte, N. et al. Human milk intake and growth in exclusively breast-fed infants. J Pediatr 1984; 104: 187-95.

The Human Milk Banking Association of North America. Recommendations for Collection, Storage, and Handling of a Mothers Milk for Her Own infant in the Hospital Setting. West Harford, CT, USA, 1993.

Morbacher, N. a Stock, J. The Breastfeeding Answer Book Second Edition. Schaumburg, IL. La Leche League International. 1997.

Pardou, A. et al. Human Milk Banking: influence of storage processes and of bacterial contamination on some milk constituents. Biol Neonate 1994; 65: 302-09.

Quan, R. et al. Effects of microwave radiation on anti-infective factors in human milk. Pediatrics 1992; 89: 667-69.

Sigman, M. et al. Effects of  microwaving human milk: changes in IgA content and bacterial count. J Am Diet Assoc 1989; 89: 690-92.

Simonds, R. and Chanock, S. Medical issues related to caring for human immunodeficiency virus-infected children in and out of the home. Pediatr Infec Dis J 1993; 12:845-52.
 

Originál: Storing Human Milk, no 4692
Copyright 1998 La Leche League International
Překlad vj 2000

Liga La Leche
informace o kojení
vzájemná pomoc a podpora mezi matkami
www.rodina.cz/LLL