Liga La Leche
La Leche League
informace o kojení
vzájemná podpora a pomoc mezi matkami
Vítáme Vás na českých stránkách Ligy La Leche!

Mezinárodní liga La Leche (La Leche League International, LLLI) je nezisková, pro všechny otevřená organizace. Jejím posláním je poskytovat informace, podporu a povzbuzení ženám, které si přejí kojit, a přispívat k lepšímu pochopení kojení a jeho významu pro zdravý vývoj dítěte i matky.

"La leche" [leče] španělsky znamená "mléko" . 


 Schůzky v Praze
Od října 2002 v Praze probíhají pravidelné schůzky pro budoucí rodiče, kojící maminky i pro ostatní rodiče, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti s kojením, vedené poradkyní Ligy La Leche hovořící anglicky a francouzsky (nikoliv česky!). Podrobnosti zde.

English
There is a new English and French speaking La Leche League breastfeeding support group in Prague! More information.

Français
A Prague, il y a un nouveau groupe de soutien a l´allaitement maternel animé par une animatrice de La Leche League franco et anglo-phone. Plus d´information.
 
 

Tyto stránky existují od ledna 2001. Naposled upraveno 22.3.2005. Logo Ligy La Leche je chráněno ochrannou známkou La Leche League International. Použito s povolením. Liga La Leche zodpovídá pouze za informace uvedené přímo na svých stránkách. 

Děkujeme serveru Rodina za laskavé umístění našich stránek.

Správci stránek: V. a M. Jiráskovi.