| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Názory k článku Chcete vědět více o alternativních školách?

 Celkem 38 názorů.
 MM, 2 kluci 


Jen takovou poznámku... 

(3.2.2010 10:08:28)
... bych k tomu měla, nebo vlastně spíš diskusní příspěvek - týká se to waldorfských škol, které se (podle mě mylně) často řadí mezi "alternativní", demokratické, respektující školy/vzdělávací programy.

Všimla jsem si, že vůči těmto školám je v "alternativních kruzích" ČR často dost nekriticky postoj, málokdo pořádně ví o Steinerovi a jeho ideologii "antroposofii" (která není demokratická, respektující, obsahuje rassitické prvky a ve své době přitahovala např. přední nacistické pohlaváry jako Rudolfa Hesse). Žila jsem dlouho v Německu a tématikou jsem se jednu dobu více zabývala. Je to ne delší povídání, ale každopádně lze shrnout, že antroposofie a waldorfské školy rozhodně neobnáší nějaký svobodomyslný či dokonec respektující přístup k dětem, ale naopak je to skrytě autoritativní metoda, kde se právě NEpodporuje samostatnost dětí, ale místo toho se jim cpe do hlavy spousta mystických výmsylů a polopravd, kterým mají bezmezně věřit, protože to řekl pan učitel (paní učitelka) - ta je v tomto pojetí centrální a téměř nezpochybnitelnou vůdčí osobou po celou dobu ZŠ.

V Německu vyšlo několik knížek od bývalých žáků waldorfských škol a/nebo rodičů detí, které tam chodily, a popisují své rozčarování, podivné esoterické praktiky těchto škol, potlačení tvůrčích schopností dětí (které začnou např. všechny časem malovat stejným "waldorfským" stylem, protože jiný se neuznává - jen žádné experimenty), "zákaz" kritického myšlení (co řekne waldorsfký učitel, je pravda, a i rodiče se tím mají řídit)... Jedna z nejznámější z těchto knih je asi "Wege zur VerSTEINERung", ta vyšla už někdy v 70./80.letech, ale jsou i novější. Z těch nových je asi nejzajímavější "Aus der Waldorfschule geplaudert" (např. zde: //www.amazon.de/Aus-Waldorf-Schule-geplaudert-Steiner-P%C3%A4dagogik-Alternative/dp/3932710843/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1265183377&sr=8-2 ) z roku 2004; vyprávějí tam rodiče "proč waldorfská škola není alternativou" (tak zní podtitulek knížky) a že by děti do waldorfské školy nedali teh, kdyby tehdy věděli to co teď. Hodně se kritiujie právě tato neprůhlednost (mimo jiné).

Kritické hlasy zklamaných rodičů se také najdou třeba zde na webu: http://www.akdh.ch/ps/ps_report.html (pokud umíte německy), nebo zde http://www.bipomat.de/waldorf/eltern/eltern.html , ale už i na českých webech, třeba na strákách Respektu...

Píšu to proto, že si myslím že je dost zavádějící zařazovat waldorfské školy vedle škol Montessori nebo Začit spolu, které na rozdíl od waldorfských opravdu slouží rozvoji osobnosti dítěte, vzájemnému respektu a uznávají se tam demokratické hodnoty. To se o waldorfských školách říct nedá a nic na tom nemění skutečnost, že bohužel samotní waldorfští učitelé v ČR jsou často naivní a málo informovaní o tom, co to vlastně učí. Domnívám se, že na stránkách jako těch, na které se zde odkazuje, by se toto mělo kriticky tématizovat.

Také si myslím že waldorsfké školy jakožto v podstatě náboženské/světonázorové by měly být soukromé a měli by si je platit ti, kteří v antroposofický světonázor věří. Nevím proč by tyto školy mělo podporovat MŠMT z daní občanů demokratického státu, když se jedná v podstatě o nedemokratickou až "totalitní" ideologii a praxi.

Budu ráda, když se k tomuto tématu ozve autorka článku, ale samozřejmě i další konstruktivně diskutující :-). Děkuji!
 Iris 
  • 

Lepší než praktické školy 

(3.2.2010 10:24:25)

Souhlasím, že waldorfský systém není demokratický. Ale je jednou z možných alternativ. Pro děti s podprůměrným IQ nebo s lehkým mentálním postižením mi připadá waldorfská škola vhodnějším řešením než škola, praktická, kde bych se bála šikany.
 magggi synáček z léta09 


Re: Lepší než praktické školy 

(3.2.2010 10:49:15)
Před 5 lety jsem o alternativním školství psala ročníkovou práci.
Co mi tehdy přišlo šokující, není "totalita" - rodič má svobodnou volbu a nikdo ho nenutí zrovna k waldorfu - i když...:
To, proč se Montessori, Dalton, Waldorf...staví vedle sebe, je speciální rozvoj a učení dítěte, a to bez rozdílu pohlaví, INTELIGENCE, schopností atd.
Ale u nás (zahraničí nevím) se konkrétně z waldorfa udělala "zvláštní škola" pro děti, jejichž rodiče z různých důvodů nechtějí dát dítě do školy speciální nebo praktické.
Tak to ale přece vůbec být nemá!!! ~q~
Měla jsem možnost pracovat před cca 7 lety s chlapečkem z waldorfské školy - věkově třeťák. Ano, pozastavila jsem se nad tím, že skoro v 10 letech neumí číst a psát,o matematice nemluvě, resp.je na úrovni prvňáka a vše ovládá jen tiskacím písmem, ale byl bystrý, chytrý a měl poměrně slušný všeobecný rozhled.
3 roky nato "vyhodili" chlapečka naší známé z 2. třídy ZŠ s tím, že je podprůměrně inteligentní, ať ho šoupne do zvláštní.
Známí byli tenkrát zoufalí, ale vyřešili to právě waldorfem - chlapeček přišel do kolektivu dětí, kde nejlehčí postižení byly těžké specifické poruchy učení... ~e~ ~a~
Ano, tyto dva případy jsou ze dvou škol, protože jsem se s nimi osobně setkala a průzkum, který jsem prováděla před 5 lety také nemusí být směrodatný, nicméně je zarážející, kam až zabloudily výchovné cíle waldorfské výuky... ~d~
 Maky 
  • 

Re: Lepší než praktické školy 

(3.2.2010 11:06:38)
Ono nezáleží na metodě,jesli se využije klasická škola nebo waldorfská či jiná alternativa, ale na tom jak umí nebo chtějí učitelé skutečně učit a jestli tou metodou umí učit. I ve waldorfské, montesori a další alternativách by měli učitelé být schopni naučit děti všemu, co potřebují pro další studium na střední škole. I na alterantivní školách by měly děti ovládat násobilku, vyjmenována slova a další pravopis a mít základní všeobecný přehled o věcech kolem, jako je zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie atd. Syn se už teď ve třetí třídě těší do šestky až bude mít chemii a budou dělat pokusy a to jenom proto, že ho nadchla školní chemická laboratoř, kde je výuka.
 maja 
  • 

Re: Lepší než praktické školy 

(3.2.2010 15:20:35)
myslím, že teď tady došlo k "pomotání" dvou druhů waldorfských škol: jeden typ je pro "normální" děti a druhý pro děti např. s mentálním postižením , slabých ve výuce a pod.
Jako rodič si můžete vybrat, pokud máte dítě, které patří do zvláštní školy ( nyní se říká do speciální) jestli dáte dítě do klasické zvláštní školy, nebo do školy waldorfské. Ovšem toto je škola opět pro děti se speciálními potřebami. NOrmální waldorfská škola je pro normální děti. Te´D nevím, jestli jesm to popsala srozumitelně . Ale pokud vím, tak v Praze je pouze jedna waldorf. škola pro děti se speciálními potřebami . Jestli je ještě nějaká jiná v republice to nevím.
 Iris 
  • 

Re: Lepší než praktické školy 

(4.2.2010 14:41:06)

To je přece dobře, že v našem školském systému jsou i typy škol, které nejsou tak zaměřeny na výkon a přesto se jejich absolventi mohou v životě dobře uplatnit. Pro děti, které neplánují studovat mi taková škola připadá ideální. Pro mnohé děti je přínosnější, když se naučí plést košíky a pracovat s hrnčířským kruhem místo šrocení fyzikálních vzorečků.
WŠ vznikla původně pro děti z chudých dělnických rodin, později se ukázalo, že její metody jsou vhodné pro děti s "dys-" poruchami. U nás se od WŠ očekávalo (snad z důvodů totální neinformovanosti), že bude poskytovat nějaké "lepší" vzdělávání a pak rodiče byly překvapeni, že dítě ve třetí třídě neumí číst. Za pozitivní považuji to, že u nás tyto školy navštěvují převázně děti,jejichž rodiče se jim věnují. Takže tyto děti se povětšinou umí chvat slušně a třída je schopna přijmout i dítě lehce mentálně postižené. Praktické školy navštěvují zhusta nezvladatelní grázlíci, o které rodiče nejeví zájem a svoji intelektovou převahu nad dětmi, které by do praktické školy opravdu patřily, dovedou náležitě zneužít. Nevím, co víc od WŠ očekávat. Mě to připadá dostatečné a jsem ráda, že takové školy existují.
 magggi synáček z léta09 


Re: Lepší než praktické školy 

(3.2.2010 10:50:40)
Jenže waldorf NEMÁ být alternativou "zvláštní" školy!!!
 jana38 


Re: Lepší než praktické školy 

(3.2.2010 11:08:53)
Meggie, waldorf nikdy nebyl plánovaný jako zvláštní škola a mezi absolventy v zahraničí je poměrně hodně známých osobností s vysokoškolským titulem. MMch waldorf má speciálku pro poruchy učení v Praze na jižním městě, do normální wzš by měly chodit normálně vzdělavatelné děti, je to rodičům i při zápisech zdůrazňováno. Kam waldorf v ČR spěje je mi záhadou, ale to by bylo na delší debatu.

S jednou věcí z příspěvku MM souhlasím, a to, že by waldorfské školy měly být soukromé, stejně jako montessori atd. Dalo by jim to větší svobodu, koneckonců svobodná mají i v názvu a jak může být svobodné něco, co je vazalem státu?
 Maky 
  • 

Re: Lepší než praktické školy 

(3.2.2010 11:14:31)
No nevím spousta soukromých školy vzniká, hlavně aby vydělal majitel školy ne aby se tam děti něco naučily. Dle toho se přizpůsobí výuka. Aby děti jakžtakž prolezly sníží se nároky na děti tak, že sotva budou umět tu násobilku, protože je nebudou chtít znechucovat domácími úkoly a opakováním. Mimochodem kolik lidí by mělo prostředky na to, aby mohlo devět let plati základní vzdělání pro své děti. Já bych si to dovolit nemohla.
 jana38 


Re: Lepší než praktické školy 

(3.2.2010 11:20:41)
Maky, zahraniční waldorfská škola, kam chodila moje dcera (ona tam chodila do MŠ, ale byl to jeden subjekt dohromady se základkou), měla školné nastavené tak, že tvořilo 10% příjmů rodiny. Takže pokud někdo vydělával 100 tis franků měsíčně, platil 10 tisíc měsíčně, pokud vydělával 1000 franků, platil 100 franků. Ten bohatší tím dotoval toho chudšího a dovolit školné si mohli oba. Školné navíc bylo za rodinu, ne za žáka, takže nebyly diskriminovány rodiny s větším počtem dětí.
Nejsem si teda jistá, zda by bylo možné něco takového zavést do českého "ateistického kapitalismu".... Ve Švýcarsku není zvykem podvádět.

A i soukromé školy podléhají kontrole školní inspekce, takže nějaká srovnatelná úroveň není problém. Ty solidní soukromé školy zveřejňují inspekční zprávy na svých webech.
 JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 


Re: Lepší než praktické školy 

(3.2.2010 12:45:06)
Maky, většina alterškol v Čechách je státních a naopak - soukromá škola nemusí nutně nabízet odlišné metody výuky, než tradiční školy.

Pokud někdo soukromou školu zakládá, tak motivace může být různá - zřizovatelem naší školy je např. nezisková organizace, protože o výdělek nikdy nešlo. Šlo jen o to, že jsme nenašli žádnou státní školu, která by chtěla zřídit třídy s takovou formou výuky, o jakou jsme měli zájem, a tak nám nic jiného nezbylo...
 magggi synáček z léta09 


Re: Lepší než praktické školy 

(3.2.2010 13:30:37)
S tím "soukromím" souhlasím, ale za podstatné považuji právě to, co se z WŠ u nás stalo. Bohužel už i v povědomí veřejnosti je WŠ pouze synonymem pro "zvláštní zvláštní školu."
Za alarmující považuji také fakt, že děti nemají jednoho učitele delší dobu, jelikož jen málokterý vydrží ve WŠ více než 3-5let, což je také poněkud v rozporu s cíli a koncepcí školy...

Takže v první řadě bych v jakémkoli info letáku, webu, brožuře atp. zdůraznila ideály a cíle, klidně i slavné osobnosti, které ji mají za sebou a dále pak - k seznamu škol - co nejvíce podrobností k dané škole....
 maja 
  • 

Re: Lepší než praktické školy 

(3.2.2010 15:25:51)
I soukromé školy ( většina těchto škol) jsou vazalové státu. Přece si nemyslíte, že za školné 25 000 rok by se škola uživila. V soukromé škole je to tak, že škola na každého žáka bere dotaci od státu stejně nebo nepatrně sníženou oproti státní škole a k tomu my jako rodiče připlácíme "nadstandart"( míň dětí ve třídě, lepší pomůcky , jiný přístup atd) nebo třeba jen to, aby učitelé od těch našich broučků neutekli , aby to tam s těma děckama vydrželi. Pokud máte dítě, stát mu garantuje vzdělání , pokud by chodilo do státní školy tak by dotaci musel zaplatit, takhle jí musí zaplatit taky.
 jana38 


Re: Jen takovou poznámku... 

(3.2.2010 11:03:24)
MM, v době nacistického režimu byly waldorfské školy v Německu postupně zavírány (do roku 1941 byly zavřeny všechny) a antroposofická společnost byla už od roku 1935 zakázána.
Zdůvodnění podle Heydrichova dekretu z roku 1935: "V dnes ještě zbývajících antroposofických školách, vybudovaných na pedagogice zakladatele Steinera se používají vyučovací metody, které sledují individualistickou výchovu přihlížející k jednotlivci, která nemá nic společného s nacionálně socialistickými výchovnými základy."
Originál a zdroj:http://de.wikipedia.org/wiki/Waldorfschule resp. zdroje: Preußische Geheime Staatspolizei Berlin, 1. November 1935, StAM LR 17 134354, BAD Z/B 1 904, BAK R 43 II/822, zitiert nach Walter Kugler, Feindbild Steiner, 2001, S. 11f.

Tak kde máš ten obdiv nacistů k waldorfský pedagogice?????

Takových nesmyslů tam máš mnoho.

Mmch na širší debatu je, jak jsou všeobecně školy demokratická zřízení, když je docházka povinná a třeťáci musí psát diktát, ačkoliv by si dozajista mezi sebou demokraticky odhlasovali, že místo psaní diktátu půjdou na svačinu do meka.~j~

Ohledně stejného kreslení: zkus paní učitelce v normální škole na výtvarný výchově, při které zadá, že se bude kreslit vodovkama téma, jak děti sáňkují v zimě opáčit, že ty budeš kreslit fixama a nakreslíš kubistický portrét svého psa.~t~Určitě ti to demokraticky dovolí.

A na nástěnkách obyčejných základek nevisívá obvykle dvacet skoro stejných výkresů na totožné téma, ale dvacet naprosto rozdílných děl, vyjadřujících individualitu každého žáka, což?.~;)~;)~;)

Nechci nekriticky obhajovat waldorfské školy, samozřejmě mají mnoho pro a mnoho proti, tak jako každý výchovný směr, ale tvůj příspěvek je bohužel stejně hysterický a plný výmyslů jako třeba příspěvky odpůrců domácího porodu.~;((
 Maky 
  • 

Re: Jen takovou poznámku... 

(3.2.2010 11:10:44)
Když paní učitelka zadá téma, které má být vypracováno, třeba ve výtvarné výchově, tak děti by s tím měly být srozumněny a kreslit přibližně to, co se po nich chce ne něco jiného. Je to příprava na život. Až budou jednou v práci, šéf po nich také bude chtít určitou práci nějak odvedenou a nebude chtít slyšet, že budou dělat něco jiného. Tak si to uvědomte.
 JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 


Re: Jen takovou poznámku... 

(3.2.2010 12:55:07)
Maky, těmi stejnými obrázky na nástěnce je zřejmě myšleno, že v dětech není dostatečně rozvíjena tvořivost. My třeba loni dělali linorit a téma se mělo vztahovat k projektu - tim je zaručeno, že děti se naučí techniku a že celek bude možný dál využít, ale zároveň že nepojedou všichni jako podle šablony bez vlastního náhledu na věc...
 Simulína+Anetka 
  • 

Re: Jen takovou poznámku... 

(3.2.2010 21:51:37)
Výtvarná výchova je předmět který má probudit tvořivost dítěte a kultivovat jeho osobnost.Neslouží ke kopírování vzoru-(teď si nakreslíme černou kočičku černou pastelkou, tak a tak). A to, že by je takovéto "kopírování" připravovalo na život je s prominutím hloupost. Tys bys chtěla zaměstnávat nesamostatného neuvažujícího kopistu nebo tvořivého origánala??? Kdyby p. učitelka chtěla Tebou popsaný způsob uplatňovat u mé dcery, abych si bych si na ni pěkně došlápla, protože mi kazí dítě. Tož Tak.
 MM, 2 kluci 


Kočajdo, tak myslím... 

(3.2.2010 22:33:08)
... že tou poslední poznámkou ses poněkud diskvalifikovala pro další seriózní diskusi, sorry. "Hysterická" jsem v mém příslěvku nebyla ani v nejmenším, snažila jsem se psát věcně a jen poukazuji na určitá fakta, která tady bohužel zná málo lidí (zatím). Nevím co je na tom hysterického? A už vůbec nevím, co to má společného s odpůrci přirozenách porodů????
To jsi teda opravdu ulítla, když Ti zřejmě došly věcné argumenty nebo co(?), jinak si to nedokážu vysvětlit...

(Mmmch, i když "off topic": Proti přirozeným porodům vůbec nic nemám, jsem naopak pro co největší spektrum volitelných možností, jak a kde rodit - aniž by ten či onaký způsob byl vyzdvihován nebo naopak kriminalizován.)

Budeš se asi divit, ale znám přesně takové případy jak popisuješ - že dítěti spíš ve klasické "obyč" škole "dovolil" učitel si malovat po svém (nebo jen s volnou návazností na dané téma), zatímco ve WŠ z toho byl hned problém, protože dítě nezapadalo do waldorfské ideologie a mělo údajně v sobě jakousii "disharmonii" a bla.. bla... Prostě se dítěti přisouvá problém, který je ale ve waldorsfkém systému a myšleni. Tam pak nejde vůbec uplatnit zdravý rozum. Jasně že ho bohužel dost učitelů v "normálních" školách také moc neuplatňuje, ale v zásadě by MOHLI - alespoň jim v tom nebrání ideologické "poslání" jejich školy. A takových zkušeností je v uvedených publikacích popsáno fakt dost... ~a~
 Petra Vondrušková 


Re: Kočajdo, tak myslím... 

(6.2.2010 18:15:27)
v literatuře?Opakuji dotaz: kolik dní jste strávila ve waldorfské škole?
 Sedmives 
  • 

Re: Jen takovou poznámku... 

(4.2.2010 22:23:06)
Jen pro informaci: Nevysívá s tvrdým y.~Rv
 jana38 


Re: Jen takovou poznámku... 

(5.2.2010 9:24:32)
Sedmives, jak to myslíš, nevysívá s tvrdým y? Jakože obraz VYSÍ na nástěnce je správně????~t~
 JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 


Re: Jen takovou poznámku... 

(3.2.2010 12:34:59)
Ahoj

Waldorfské školy jsou námět na dlouhou diskusi... Sama jsem pár dnů pobyla v několika různých a narazila jsem na učitele, od kterých bych se mohla učit i na učitele, kterým bych dítě nesvěřila. Jako všude jinde. Ředitel jedné WŠ, kde jsem nikdy nebyla, mi kdysi psal připomínky k webu a ač jsme se v některých věcech neshodli, diskuse s ním byla věcná a na úrovni.

Smyslem mého webu je to, aby se rodiče mohli dozvědět, jaké jsou v Čechách možnosti, pročíst si další odkazy a dál se rozhodovat podle svého vlastního uvážení. Snažím se být objektivní, ačkoli sama mám ve vzdělávacích systémech své favority, a to proto, že každý od školy očekává něco jiného a není možné druhému člověku naordinovat, co mně samotné vyhovuje.

Přesto bych některé věci už dnes psala jinak a to je jeden z důvodů, proč bych stránky ráda aktualizovala. Protože mi mailem začaly chodit linky na školy, které na mém webu chybí, chtěla bych vás ujistit, že o mnohých z nich vím, ale v tuhle chvíli je pouze střádám na dobu, kdy web bude fungovat tak, tak vyplývá z článku.
 vera 
  • 

Re: Jen takovou poznámku... 

(3.2.2010 12:49:38)
A která škola je skutečně demokratická?Víte například co se učí ve školách židovských?.Nejspíš by jste se divila.Když máte problém se školami,tak proč si své děti neučíte demokraticky doma.Je to vždy o přístupu jednotlivých lidí než paušalizování.Montessori přístup také není pro všechny.A zažila jsem pár sobeckých dítek,kterým nepomohlo vůbec nic.Záleží,jak jsou děti vychovány v rodinách a jestli je tam ten trojúhelník dítě,učitel a rodiče.Myslím tím skutečný zájem a spolupráce.Hlavně ten proces radosti,že se něco nového dozvídám.Dcera kamarádky po dvou měsících v židovské škole skončila na psychiatrii.(Nebyla dostatečně rychlá,nepsala krasopisně,jají obrázky byly prý špatné).Prostě hodnocení v tělesné výchově,výtvarce a hudebce považuji za největší pitomost.Má to být radost a pro dost dětí je to spíš za trest a ve stresu plní co se po nich žádá.
 Ocean 


Re: téma 

(3.2.2010 13:07:23)
Debata se tu rozvinula sic zajímavá,ale uhnula od problému...

Jeno,děláš dobrou práci,web může posloužit spoustě lidí a pomoci jim zorientovat se v tom,co která alternativní metoda nabízí.
Loni,když jsem hledala pro dítě nejvhodnější školu,jsem stránky studovala,tudíž ráda přispěju na jejich rozvoj a věřím,že nás bude víc
 MM, 2 kluci 


Šlo mi o to, že... 

(3.2.2010 22:15:37)
... přes všechnu různorodost, kterou nepopírám, ba vítám, se waldorfské školy neměly řadit k těm "alternativním" (v kladném slova smyslu), protože právě nepodporují kritické myšlení (naopak hustí do dětí antroposofický světonázor a chtějí po rodičích, aby to praktikovali i doma), nepodporují individuality a tvořivost (proto jsem to psala o těch obrázkách, ato věc se uvádí snad ve všech publikacích od raozčarovaných rodičů i bývalých žáků - to že je t vše na jedno brdo a když dítě to dělá po svém, má problém) a diskuse v těchto školách většinou není moc žádoucí, protože dítě má přijmout to, co je předkládáno velkým učitelem/učitelkou.

Samozřejmě mohou být mezi jednotlivými školami i učiteli rozdíly atd., ale prostě skutečná "alternativa" to není, stejně jako jí nejsou školy či vzdšlávací/školicí centra různých různých církví a "sekt".

A Kočajdo aj. - to o nacistech, Hessovi atd. a o Steinerově "rasové nauce" se dá dohledat v literatuře, stejně jako vše ostatní co tu uvádím - necucám si to přece z prstů. V Německu waldorfské hnutí této kritice čelí pořád, byly i úvahy zda není sektou a/nebo v rozporu s ústavou a od některých pasáží ve Steinerově díle se pod tlakem veřejnosti nakonec distancovali...
 MM, 2 kluci 


Pardon za odeslání víckrát... 

(3.2.2010 22:17:54)
... to nebyl úmysl, nevím jak k tomu došlo... ~f~
 jana38 


Re: Pardon za odeslání víckrát... 

(5.2.2010 9:26:56)
MM, můžeš mi nalinkovat zdroje, odkud čerpáš, že jsou waldorfisti nacisti? Já ti nalinkovala přesný zdroje včetně citací, že nejsou a že naopak byly waldorfské školy za nacismu zakázané.
Očekávám totéž od tebe, ne agenturu JPP.
 MM, 2 kluci 


Šlo mi o to, že... 

(3.2.2010 22:15:45)
... přes všechnu různorodost, kterou nepopírám, ba vítám, se waldorfské školy neměly řadit k těm "alternativním" (v kladném slova smyslu), protože právě nepodporují kritické myšlení (naopak hustí do dětí antroposofický světonázor a chtějí po rodičích, aby to praktikovali i doma), nepodporují individuality a tvořivost (proto jsem to psala o těch obrázkách, ato věc se uvádí snad ve všech publikacích od raozčarovaných rodičů i bývalých žáků - to že je t vše na jedno brdo a když dítě to dělá po svém, má problém) a diskuse v těchto školách většinou není moc žádoucí, protože dítě má přijmout to, co je předkládáno velkým učitelem/učitelkou.

Samozřejmě mohou být mezi jednotlivými školami i učiteli rozdíly atd., ale prostě skutečná "alternativa" to není, stejně jako jí nejsou školy či vzdšlávací/školicí centra různých různých církví a "sekt".

A Kočajdo aj. - to o nacistech, Hessovi atd. a o Steinerově "rasové nauce" se dá dohledat v literatuře, stejně jako vše ostatní co tu uvádím - necucám si to přece z prstů. V Německu waldorfské hnutí této kritice čelí pořád, byly i úvahy zda není sektou a/nebo v rozporu s ústavou a od některých pasáží ve Steinerově díle se pod tlakem veřejnosti nakonec distancovali...
 MM, 2 kluci 


Šlo mi o to, že... 

(3.2.2010 22:15:53)
... přes všechnu různorodost, kterou nepopírám, ba vítám, se waldorfské školy neměly řadit k těm "alternativním" (v kladném slova smyslu), protože právě nepodporují kritické myšlení (naopak hustí do dětí antroposofický světonázor a chtějí po rodičích, aby to praktikovali i doma), nepodporují individuality a tvořivost (proto jsem to psala o těch obrázkách, ato věc se uvádí snad ve všech publikacích od raozčarovaných rodičů i bývalých žáků - to že je t vše na jedno brdo a když dítě to dělá po svém, má problém) a diskuse v těchto školách většinou není moc žádoucí, protože dítě má přijmout to, co je předkládáno velkým učitelem/učitelkou.

Samozřejmě mohou být mezi jednotlivými školami i učiteli rozdíly atd., ale prostě skutečná "alternativa" to není, stejně jako jí nejsou školy či vzdšlávací/školicí centra různých různých církví a "sekt".

A Kočajdo aj. - to o nacistech, Hessovi atd. a o Steinerově "rasové nauce" se dá dohledat v literatuře, stejně jako vše ostatní co tu uvádím - necucám si to přece z prstů. V Německu waldorfské hnutí této kritice čelí pořád, byly i úvahy zda není sektou a/nebo v rozporu s ústavou a od některých pasáží ve Steinerově díle se pod tlakem veřejnosti nakonec distancovali...
 Zdenka 
  • 

Re: Šlo mi o to, že... 

(4.2.2010 8:48:42)
MM, hledala jste ten "rasismus" přímo ve Steinerově díle? Četla jste od něj vůbec něco? Já tedy ano a na základě prozkoumávání náplně učiva dítěte z blízkého okolí, které navštěvuje waldorfskou školu, konstatuji, že v ní antroposofii v teoretické podobě v podstatě postrádám.
 Helča  
  • 

Re: Jen takovou poznámku... 

(4.2.2010 4:51:49)
Židovská škola není demokratická. Moje děti ji navštěvují a já jsem moc spokojená. Nevím o tom, že by někdo na prvňáky jakkoliv tlačil, ale po půl roce taky mají v sešitě poznámky typu : "Piš lépe apod." a zcela nekriticky musím napsat, že zcela oprávněně.A slovní hodnocení místo vysvědčení je napsané velmi objektivně. Je to zcela mimo diskuzi,ale nedalo mi to nenapsat.
 Petra Vondrušková 


Re: Jen takovou poznámku... 

(6.2.2010 18:07:46)
Jen jedna otázka kolik dní jste strávila ve waldorfské škole či školce?Děkuji za odpověď.
 Eržika. 


Je potřeba... 

(3.2.2010 13:33:19)
....dovědět se o různých školách na jednom místě.

Respektive, když si člověk hledá informace o nějakém typu škol, tak vždycky vyjede jedna s nějakým povídáním. Je obtížná, zvláště pro rodiče-laika, z různorodého povídání školy nějak porovnat.

Používám Jeniny, i neaktualizované stránky, když se mě někdo ptá, co je montessori, kam mi chodí děti, stále.

S informacemi o aktuálních školách a programech by byli super! ~R^~R^~R^
Držím palce, ať se povede!

 Blanče 


Podporuji a podpořím 

(3.2.2010 14:59:50)
Vzhledem k tomu, že Jenu a hlavně její práci znám, i když já už vzhledem k věku dětí portál nevyužiju, nahlas vyslovuju podporu a potichu posílám nějakou korunu.
Mějte se!
 Zazi (1+1+1) 


Re: Podporuji a podpořím 

(3.2.2010 21:37:19)
Taky mám pocit, že je užitečné mít možnost někde najít informace o různých typech škol pokupě a nemuset dohledávat a objíždět a pak se dozvědět, že člověk celou dobu nevěděl, že přímo za rohem má to, co už dlouho hledá...
Když někdo za mě předtřídí informace, je to k nezaplacení :-)
 ljeba 


Re: Podporuji a podpořím 

(4.2.2010 12:07:40)
Také ráda podpořím,za ro k nás čeká zápis do první třídy a protože uvažuji právě o alternativě,konkrétně waldorfské ZŠ,ještě konkrétněji WŠ Pardubice,přivítám kladné i záporné zkušenosti.Ale k věci,ráda pošlu nějakou tu korunku,protože právě celkový přehled o ZŠ je to co hledám.
 ljeba 


Re: Podporuji a podpořím 

(4.2.2010 12:08:26)
Také ráda podpořím,za ro k nás čeká zápis do první třídy a protože uvažuji právě o alternativě,konkrétně waldorfské ZŠ,ještě konkrétněji WŠ Pardubice,přivítám kladné i záporné zkušenosti.Ale k věci,ráda pošlu nějakou tu korunku,protože právě celkový přehled o ZŠ je to co hledám.
 bejbina 


Re: Je potřeba... 

(5.2.2010 11:55:25)
Připojuji se k Eržice. Jen bych ji opakovala. :-) Jak znám práci Jeny, určitě stojí za to, projekt podpořit.

Zajímavé akce

Vložte akci

Další akce nalezte zde

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2020 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.