| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Třetí autosedačka

 Celkem 32 názorů.
 Jana a děti 


Třetí autosedačka 

(30.4.2008 17:30:35)
Prosím prosím, ačkoliv jsem si poctivě přečetla celé znění Pravidel, stejně z toho nejsem moudrá. Máme tři děti, vzadu do auta se nám vejdou pouze dvě autosedačky (autosedačky máme tři, když jedu já nebo manžel s dětmi sám/a, tak sedí nejstarší vepředu v autosedačce), takže pokud jedeme všichni sedí nejstarší (10 let, 140 cm, cca 35 kg) vzadu uprostřed připoutána pásem, který je jen přes břicho. Nebude to nyní proti pravidlům?
Je to paragraf 6, odst. 1, písm. f)
Díky.
 steeve 


Re: Třetí autosedačka 

(30.4.2008 19:38:45)
Jano, od zítřka t.j. 1.5.2008 končí všechny vyjímky, a musí mít všechny děti pokud nemají 150 cm, nebo 36 kg svoji sedačku . Pokud se Vám do auta nevejdou, tak prostě nemůžou jet, a musíte pořídit větší auto.
 Jana a děti 


Re: Třetí autosedačka 

(30.4.2008 20:30:31)
Díky za odpověď, sedím tu nad tím celé odpoledne. Přesto jsem našla toto:

9. Od 1.7. budou povinné autosedačky. Ale do našeho vozidla Fabia se dozadu tři sedačky vedle sebe nevejdou! Co máme dělat, když jako manželé sedíme vpředu a tři naše děti mají sedět vzadu?


Na Váš případ řeší ustanovení § 6 odst.1 písm.f) zákona o silničním provozu, dle kterého je řidič povinen přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem. Citovaný zákon také umožňuje, aby jedno z dětí sedělo v odpovídající autosedačce na předním sedadle a druhý rodič vzadu. Navíc pro děti od určité výšky stačí použít tzv. podsedák, který zabírá mnohem méně místa než klasická dětská autosedačka. (www.novapravidla.cz)

A také toto:
Pokud mají alespoň jedno dítě starší než tři roky, nemusí propadat panice. V takovém případě zákon výjimečně povoluje, aby dvě děti byly v sedačkách a jedno bylo mezi nimi upoutáno jen bezpečnostním pásem. (www.zpravy.idnes.cz)

Z toho bych pochopila, že pokud bude auto plně obsazeno, tak může dítě starší tří let sedět mezi sedačkami (samozřejmě pokud se další sedačka nevejde) a nejedná se o porušení zákona.
 steeve 


Re: Třetí autosedačka 

(30.4.2008 20:44:45)
No toto co jste našla byly právě ty vyjímky, které platily od 1.7.2006 do 1.5.2008, a právě zítřkem končí, a od zítřka nikoho nezajímá, zda se sedačky vejdou či nikoliv, prostě každé dítě musí mít sedačku.
 steeve 


Re: Třetí autosedačka 

(30.4.2008 20:58:41)
Tady to je celé od Besipu, a tm je právě všude u těch vyjímek, že končí 1.5.2008, mmch jde to už týden na všech televizích v každých zprávách:

Možnosti poutání dětí v různých situacích

Dítě, které měří nejvýše 150 cm a váží nejvýše 36 kg, by mělo být vždy přepravováno v autosedačce, která odpovídá hmotnosti a výšce dítěte. Zákon stanoví povinnost řidiče motorového vozidla skupiny M1, N1, N2 nebo N3, vyjma případů uvedených v § 6 odst. 3, 4 a 5, užít pro přepravu dětí do 36 kg a nepřesahující výšku 150 cm vždy autosedačku, a to i při přepravě dítěte v městském provozu.

Pro účely zákona 361/2000 Sb. vyhovuje i tzv. kolíbka nebo podsedák, pokud je homologován pro použití (má atest). Je tedy nutno jej považovat za autosedačku, pokud bude použit zároveň s bezpečnostním pásem. Autosedačka musí být ve vozidle umístěna, upevněna a použita k přepravě dětí pouze podle podmínek stanovených výrobcem autosedačky, které jsou uvedeny v návodu k použití této autosedačky.

Tedy použití dětských zádržných systémů je od července 2006 povinné při všech jízdách na všech druzích pozemních komunikací (tedy nejen na dálnicích, ale i v obcích). Kromě výjimek do 1.5.2008 viz níže.

Pokud dítě přesáhne svou výškou limit 150 cm nebo hmotnost 36 kg, nemusí být přepravováno v autosedačce, ale lze jej přepravovat pouze za použití bezpečnostních pásů, je-li jimi dané sedadlo vybaveno. Pro představu, toto platí např. i pro dítě, které při 140 cm výšky váží 40 kg, nebo naopak při 155 cm výšky váží 30 kg.Příklady přepravy dětí v různých typech vozidel


1. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 bez bezpečnostních pásů (tj. nevybavené na žádném sedadle bezpečnostním pásem)
- se dítě mladší než 3 roky vůbec vozit nesmí
- děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez autosedačky
- dítě větší než 150 cm je možné vézt na sedadle vedle řidiče
- počet přepravovaných dětí starších 12 let nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob

2. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy pouze na předních sedadlech
- lze dítě mladší než 3 roky vézt jen v autosedačce umístěné vpředu, tj. na sedadle vedle řidiče
- děti starší 3 let lze vozit na zadních sedadlech nepřipoutané, resp. bez autosedačky
- počet přepravovaných dětí starších 12 let nesmí přesáhnout počet povolených míst k přepravě osob

3. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy
- lze vozit děti v autosedačkách (včetně kolíbek, klasických autosedaček i podsedáků), a to včetně dětí do 3 let, vzadu i na sedadle vedle řidiče
- do 1. 5. 2008 lze vozit víc dětí, než je v autě sedadel, avšak musí to být děti starší 3 let, musí být na zadních sedadlech a nesmí to být na dálnicích a na silnicích pro motorová vozidla; děti tedy nemusí být připoutané, i když tam pásy jsou
- při přepravě 3 dětí na zadních sedadlech, když jsou na zadních sedadlech už dvě autosedačky a třetí autosedačka se tam již nevejde, lze třetí dítě starší 3 let přepravovat s použitím bezpečnostního pásu - bez autosedačky.

Výjimka platná do 1. května 2008 však povoluje ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce, že
- děti starší 3 let nemusí být v autosedačkách,
- může jich být víc než je v autě sedadel, a v tomto případě nemusí být ani připoutané,
- rychlost jízdy vozidla nesmí překročit 70 km/h.

Vysvětlení kategorií vozidel:

Kategorie M
- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob

Kategorie N
- motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

Kategorie vozidel M se člení na:
a) M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla,
b) M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.
c) M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.

Kategorie vozidel N se člení na:
a) N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
b) N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg,
c) N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.Co říká zákon

Paragraf 6

(1) Řidič motorového vozidla je povinen
b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, 1. dítě mladší tří let, 2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,
c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě 1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům, 2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,
d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,
e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,
f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,
g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem.

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. c), e), a f) neplatí
c) do 1. května 2008 pro přepravu dětí ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce za podmínky omezení rychlosti daného vozidla na maximálně 70 km/h.

(4) Ustanovení odstavce 1 písm. c) neplatí pro přepravu dětí v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; dítě uvedené v písm. c) nesmí být přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem. Je-li však při přepravě dítěte dětská autosedačka použita, musí být splněna podmínka uvedená v odstavci 1 písm. c) bodě 2.

(7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může řidič vozidla kategorie M1 a N1) přechodně, nejdéle do 1. května 2008, na pozemních komunikacích s výjimkou dálnic a rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami bez použití zádržného bezpečnostního systému.
 lipoo 


Re: Třetí autosedačka 

(30.4.2008 21:27:20)
Jano-proti pravidlům to není...pokud je dítě starší tří let a máte tři děti může být připoutané jen v prostřed tímp ásem přes břicho..

jinak dnes vyšly v MF Dnes testy autosedaček...
 lipoo 


Re: Třetí autosedačka 

(30.4.2008 21:32:22)
tady je to srozumitelně /dnešní MF Dnes/

Nová pravidla pro autosedačky

Výjimky při cestování s dětmi končí. OD ZÍTŘKA musí každé dítě v autě buď sedět v autosedačce, nebo být připoutané bezpečnostním pásem.

Potřebujete převézt víc dětí, než kolik je v autě sedadel? Že je to jen kousek do vedlejší vesnice a děti se vzadu jako vždycky nějak „sesednou“? Jenže od zítřka už takhle vozit děti nesmíte.

Děti mají konec i s dalšími oblíbenými kratochvílemi při jízdě: už žádné skákání po sedadlech, žádné stání mezi nimi, případně přelézání do zavazadlového prostoru. Pokud nemáte stařičké auto bez bezpečnostních pásů, bez připoutání v něm děti jezdit nesmějí.

Každé dítě menší než 150 centimetrů a lehčí než 36 kilogramů totiž musí mít vlastní autosedačku nebo podsedák. Věk nehraje žádnou roli.

Mladší než tři roky?

Jen v autosedačce Bez autosedačky se neobejdou rodiny s potomkem, který ještě neoslavil třetí narozeniny. Ten v ní musí sedět při každé cestě, nejlépe proti směru jízdy, což platí pro přední i zadní sedadla. A když do auta sedačka nelze připevnit, protože je například staré a chybí mu bezpečnostní pásy, jet v něm vůbec nesmí.

A co když to někdo přece jen udělá? Kromě toho, že riskuje život dítěte, v případě policejní kontroly dostane na místě pokutu 2 000 korun, ve správním řízení až 2 500 korun, a k tomu navíc dva trestné body. Tento trest platí pro všechny, kteří předpis o použití autosedačky či bezpečnostního pásu poruší.

Konec výmluv na sport nebo odvoz do školy Končí i další výjimka, která vycházela vstříc rodičům, kteří třeba na fotbalové utkání převáželi i děti svých známých a vměstnali jich více na zadní sedadla. Až dosud to v případě, že řidič nejel rychleji než 70 kilometrů za hodinu nebo nevjel na dálnici, nevadilo. Ale i to už nebude možné. V autě víc dětí, než je sedadel, vozit nesmíte a v osobní dodávce, která je vybavena bezpečnostními pásy, musí mít malí pasažéři autosedačku nebo podsedák. A co když se tým malých sportovců vydá na zápas klasickým autobusem? Autosedačky potřeba nejsou. Jen pokud jsou v autobuse bezpečnostní pásy, musí je cestující starší tří let použít.

Dvě výjimky však zůstaly. První u taxikářů. Objednáte-li si taxík, který pojede jen v obci, autosedačka potřeba není. A je jedno, jak staré dítě máte. Jakmile s ním však zamíříte za hranice města, už se bez ní neobejdete. Druhou výjimkou jsou stará auta bez bezpečnostních pásů. Na jejich zadních sedadlech mohou jet i nadále děti starší tří let bez autosedačky, a to i na dálnici.

Sedačka může být i vepředu Jestliže na zadním sedadle potřebujete převézt tři děti a auto je na tři autosedačky moc malé, možnost, jak to vyřešit, tu je. Zákon totiž stále dovoluje, aby jedno dítě, pro které autosedačka nezbude, bylo připoutáno bezpečnostním pásem. „I přes tuto zákonnou možnost je nutné zkontrolovat, zda dítěti nevede bezpečnostní pás přes krk, aby se v případě nehody neuškrtilo,“ varuje mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. Aby se tomu předešlo, mělo by dítě s pásem mít alespoň podsedák, díky němuž sedí výš a pás mu prochází přes rameno a hrudník. Zuzana Ambrožová z Besipu navrhuje pro převoz více dětí ještě jednu variantu, kterou zákon umožňuje. „Řidič by se měl pokusit autosedačky rozmístit. Jednu může dát i na přední sedadlo spolujezdce,“ radí Ambrožová. Ale pozor na airbag. Pokud se bude jednat o takzvanou přenosnou kolíbku pro nejmenší děti, musí být vypnutý. V autě, u něhož to nejde, kolíbka na sedadle spolujezdce být nesmí. U normální autosedačky pro větší děti vypínání airbagu nutné není.

Kdy autosedačku mít nemusíte Použití autosedačky nebo bezpečnostního pásu může bránit také zdravotní postižení. V takovém případě musí mít řidič doklad od lékaře o tom, že pasažér zádržný systém nemusí používat. Autosedačku dítě nemusí mít ve chvíli, kdy překročí jeden z limitů nastavených zákonem – tedy výšku 150 centimetrů nebo váhu 36 kilogramů. Poté však musí používat bezpečnostní pás.

„To samé platí i pro dospělé cestující, kteří jsou například menší než metr a půl, ale váží víc než 36 kilogramů. I ti musí být připoutaní. A je pak jen na nich, jestli pro své vlastní bezpečí budou používat podsedák, nebo budou riskovat, že se při brzdění přiškrtí,“ říká Zuzana Ambrožová. Velký test autosedaček na stranách E12 a E13

***
 Jana a děti 


Re: Třetí autosedačka 

(30.4.2008 21:43:17)
Díky, nás se týká toto (konkrétně poslední odstavec), tudíž zákon porušovat nebudeme:
3. Vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 s bezpečnostními pásy
- lze vozit děti v autosedačkách (včetně kolíbek, klasických autosedaček i podsedáků), a to včetně dětí do 3 let, vzadu i na sedadle vedle řidiče
- do 1. 5. 2008 lze vozit víc dětí, než je v autě sedadel, avšak musí to být děti starší 3 let, musí být na zadních sedadlech a nesmí to být na dálnicích a na silnicích pro motorová vozidla; děti tedy nemusí být připoutané, i když tam pásy jsou
- při přepravě 3 dětí na zadních sedadlech, když jsou na zadních sedadlech už dvě autosedačky a třetí autosedačka se tam již nevejde, lze třetí dítě starší 3 let přepravovat s použitím bezpečnostního pásu - bez autosedačky.
 steeve 


Re: Třetí autosedačka 

(1.5.2008 9:22:40)
Jano a právě to samé ale vyvrací ale ostavec 7( s tím, že děti bez sedačky lze přepravovat pouze do 1.5.2008) :
(7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může řidič vozidla kategorie M1 a N1) přechodně, nejdéle do 1. května 2008, na pozemních komunikacích s výjimkou dálnic a rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami bez použití zádržného bezpečnostního systému.

A stejně si nedovedu představit, jak někdo bude mezi svýmí dětmi losovat toho třetího, kdo nebude mít sedačku a bude vystaven nebezpeční v případě nárazu??
To jako ty jsi zlobil , pojedeš bez sedačky, a modly se, abychom nenabourali?
 Jana a děti 


Re: Třetí autosedačka 

(1.5.2008 9:34:56)
Steeve, ale my nebudeme přepravovat větší počet dětí než máme sedadel s bezpečnostními pásy. Je tam psáno bezpečnostní pásy NEBO zádržné systémy, nikoliv výhradně zádržné systémy. My přepravujeme tři děti, máme tři sedadla s pásy, ale nevejdou se nám dozadu tři autosedačky, proto se na nás vztahuje paragraf 6, odst. 1, písm. f), který není vyjímkou a není tam žádné časové omezení.
Tak jsem to pochopila já.
Losovat děti nebudou, pokud to bude jen trochu možné, tak v autě pojede jen dospělý řidič a děti budou mít každé svou autosedačku.
 Jana a děti 


Re: Třetí autosedačka 

(1.5.2008 10:09:26)
Trochu jsem se zamotala do zádržných systémů a autosedaček, ale určitě to pochopíte R^
 steeve 


Re: Třetí autosedačka 

(1.5.2008 12:06:01)
Ono je v § 6 odst. 1 pís. f- ta vyjímka, že pokud se nevjdou 3 sedačky tak prostřední jede jen s páse, ale v tom samém § 6 odst. 1 pís. c toto:

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě 1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,

- a to znamená, že když sedadlo má pásy, tak je povoleno vozit dítě POUZE v sedačce- nic víc nic míň - takže ve stejném paragrafu se tklučou 2 rozdílné věci a teď záleží na každém policajtovi jak si to vyloží.

Ale nebudu se o tom hádat, já vždy použiju sedačku, a chci vidět někoho jak přesvědčuje na ulici policistu , že se mu tam sedačka nevejde.
 Jana a děti 


Re: Třetí autosedačka 

(1.5.2008 12:36:25)
Ani já se nechci hádat, to rozhodně ne, pokud pojedu s dětmi sama není co řešit, každé dítě svoji autosedačku.
Nemyslím si, že se ve zmíněném paragrafu něco tluče, vozit děti v autosedačkách samozřejmě, ale pokud nastane tolikrát zmíněná situace (nedostatek prostoru na tři autosedačky a dítě starší tří let), tak na to zákon myslel a umožnil tuto situaci řešit.

 Jana a děti 


Re: Třetí autosedačka 

(1.5.2008 12:39:50)
A třetí sedačku vozím v kufru, tak si může nevěřícný policajt klidně umístění třetí sedačky vyzkoušet ;) Pokud tam sedačku narve, tak zaplatím pokutu, nechám si odečíst body a budu mu vděčná. Trocha humoru pro odlehčení ~k~
 steeve 


Re: Třetí autosedačka 

(1.5.2008 13:05:08)
Jano a není lepší mít tu třetí sedačku v autě a v ní dítě??????????????
 Jana a děti 


Re: Třetí autosedačka 

(1.5.2008 13:15:11)
Steeve, jistě, tu sedačku v autě mám, pokud jedu s dětma sama. Pokud jedeme celá rodina, tak je sedačka v kufru, neboť se nám do auta tři sedačky vedle sebe nevejdou.
Díky všem za rady R^
 Janina+4 


Re: Třetí autosedačka 

(1.5.2008 15:05:03)
Jani a není pak jednodušší si pořídit větší auto???? Argument "My na něj nemáme" neuznávám, větší starší auta se dají pořídit taky za rozumné peníze.
 Jana a děti 


Re: Třetí autosedačka 

(1.5.2008 15:20:55)
Janino, není, protože na něj skutečně nemáme (koupit ojetinu za pár šupů = co nevidět rvát do auta peníze za opravy, výměny čehokoliv apod, takže v součtu pak takové auto vyjde dosti draze).
 Peta 
  • 

Steeve 

(1.5.2008 21:26:28)
Steeve ďakujem za info ohľadom babytime.cz.

Ešte jeden dotaz : a babystyle.cz?

Steeve, ale keby bol nejaký problém,tak predajca by autosedačku následne i tak reklamoval v Holandsku u výrobcu, nie ?

A vravíš, že Gipsy atď... sú minuloročné kolekcie a tie by nemali byť, ale veď sa normálne predávajú i staré kolekcie, alebo sa mýlim ?

Ďakujem za ochotu mi odpovedať, možno na trapné otázky.
 steeve 


Re: Steeve 

(1.5.2008 22:12:27)
Peta, ta Babystyle to je obchod Martiny, také sem občas chodí a to je super prodejce, ta tomu rozumí a ta ti jistě dobře poradí i s výběrem potahu.
O tom , kde by to reklamoval prodejce, který to ale nebere od oficiálního dovozce do CR- jistě by to někde reklamoval ale kde, za jak dlouho, a co po záruční době, jestli bude mít ND a pod, to se neví, kdežto u obchodníka , který beze přes oficiálnního dovozce, tam je určitá jistota, že má sklad, servis atd.
Ä ohledně potahů, pokud je něco z loňské kolekce, tak jistě někde se objeví, mají je prodejci skladem, ale třeba v centrálním skladu by neměly být, a já osobně bych si nejspíše starou kolekci nekoupil( pokud to není někde na přelomu roku) protože ta sedačka je již rok stará, ale to jen pro info.
 Xantipa. 


Re: možná mi poradíte 

(2.5.2008 13:22:38)
Máme 5ti místnou octavii a vzadu jsou na krajích tříbodové pásy a opěrka hlavy, ale uprostřed jen dvoubodový a bez opěrky hlavy. Máme jet všichni na dovolenou a řeším, jak posadit dozadu děti. Obě starší děti splňují podmínku a už nemusí mít sedačky, ale nejmladší syn ano. Nejbezpečnější mi připadá posadit doprostřed nejmladšího syna a připoustat ho dvoubodovým pásem, neboť při případném nárazu, kdy tělo půjde dopředu a pak zpět hlavou narazí na opěradlo sedačky, takže opěrku hlavy nepotřebuje. Kdežto kdyby na tom prostředním sedadle seděly starší děti, tak by díky absenci hlavové opěrky při nárazu hrozilo, že si zlomí vaz. Poradí mi někdo, jak dozadu usadit 3 děti? A jestli když ten nejmladší bude sedět na prostředním sedadle, musí mít třeba podsedák, i když dle mého je to naprostá blbost?
 steeve 


Re: možná mi poradíte 

(2.5.2008 14:06:53)
Jestli ten nejmladší syn je tak malý, že nedosáhne na opěrku hlavy, tak jistě nemá ani 150cm, nebo 36 kg a to musí mít sedačku.
A nejbezpečnější místo v autě je zadní pravé, tak tam bych posadil to nejmenší dítě( samozřejmě v sedačce) protože čím menší dítě, tím horší následky nárazu.
A mám takový pocit, že u octávie jsou všechny 3 opěrky hlavy, pokud tam prostřední opěrka není, tak je to proto, že je auto homologováno jako N1 a tím pádem pouze 4 místné- ale nejsem si úplně jistý.
 Xantipa. 


Re: možná mi poradíte 

(2.5.2008 14:25:17)
Je homogolováno jako 5ti místné a prostřední sedadlo skutečně nemá opěrku hlavy. Nějak se mi příčí toho nejmladšího posadit na krajní sedadlo, když jakékoli ze zbývajících dvou dětí, které bude sedět uprostřed, je při nárazu odsouzeno k smrti, neboť si zcela jistě zlomí vaz díky tomu, že tam není hlavová opěrka. A myslím si, že náraz by nemusel být ani nijak extra velký.
 steeve 


Re: možná mi poradíte 

(2.5.2008 14:37:03)
No jo, atk toho nejmladšího doprostřed, ale určitě do sedačky, ale výběr sedaček, které jdou poutat pouze 2 bodovým pásem je velmi malý.
 Xantipa. 


Re: možná mi poradíte 

(2.5.2008 15:38:31)
¨No právě, já totiž žádnou nenašla, a to jsem rozeslala x mailů. Poradí mi někdo nějakou?
 Janina+4 


Re: možná mi poradíte 

(2.5.2008 15:44:22)
Na jak staré a velké dítě?
 Xantipa. 


Re: možná mi poradíte 

(2.5.2008 15:47:21)
Tak teď jsi mě dostala - vlastně nevím, jak je velký a těžký. Je normální 6ti leté dítě - tím normální myslím běžná váha a velikost, nic extra.
 steeve 


Re: možná mi poradíte 

(2.5.2008 16:17:12)
Tak to asi budete mít smůlu, co já vím, tak sedačky 15-36 jsou všechny již na 3 bodový pás, i podsedáky, takže nakonec syn půjde se sedačkou na stranu.

Vím o sedačce na dvoubodový, ale ta je 9-18, Britax Eclipse SI, ale ta mu bude malá, v 6 letech má více.

Ale třeba někdo nejakou jinou na 2 bodový zná.
 Lída+2 


Re: Třetí autosedačka 

(3.5.2008 9:58:27)
Jáno i s novým autem můžeš být neustále v servisu aže těch lidí znám spoustu...co maj nový auto od října třeba a už bylo 4týdny v servisu....:(

Já bych vyměnila auto....

 Janina+4 


Re: Třetí autosedačka 

(3.5.2008 10:28:05)
Lído přesně, kamarádka má auto Forda Smaxe novýho v říjnu, cca 5x bylo v servisu, pořád něco.
My máme Forda Galaxy 10 let starýho a byl v servisu zatím jednou jen na údržbu, olej, brzdové destičky (běžné opotřebení). Něco vysypat se může u rok starýho i u dvacet let starýho auta.
 Lída+2 


Re: Třetí autosedačka 

(4.5.2008 9:22:53)
No my máme berlingo a je mu 7let a měnili jsme nedávno výfuk( jen střed- měli jsme pěkně vytuněný zvuk:-D )a ložiska a tak...on si člověk nevybere...ale to jsou věci co prostě člověk vyměnit časem musí...

Třeba manžel měl služební fabii novou, když jí dostal měla najeto 300km jak se převážela a když přejel hrb...tak blikala jak abrevná hudba...palubka, radio světla a já nevím co všechno...rok trvalo než na to přišli čím to je...
 Líza 


Re: Třetí autosedačka 

(4.5.2008 9:27:00)
Lído, nesouhlasím. S novým autem, které asi máš na mysli a s nímž jsou majitelé neustále v servisu, je to otázka značky; v tomto případě by možná spolehlivější bylo ojeté od dobrého výrobce.

Ale jinak, pokud se pohybujeme v normálním standardu, tak to, že se sype nové auto, je výjimka, zatímco sypající se ojetina je celkem pravidlem. Na spoustu věcí při koupi nemusíš přijít, ani když ti auto zkoukne zkušenej mechanik - jsou prostě věci, které se projeví až s tím nějakou dobu jezdíš.
A nemáš nárok na záruční opravy, jednotlivý díly podléhají opotřebení kvůli času a najetým kilometrům... a to říkám jako majitelka ojetiny. Když vemu, kolik jsme do toho auta narvali už peněz, a přitom je relativně spolehlivý a odvádí celkem dobrou práci, jen holt má ty roky a ty kilometry, tak pokud na to jen trochu budu mít, jdu příště do novýho.

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde

Všechna témata


(C) 1999-2020 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.