Zpět na Hlavní stranu / Těhotenství a 1.rok / 2. a 3. rok / Předškolní věk / Dětské nemoci / Kojení / Děti a drogy / Školáci versus drogy / Rodiče a svět drog

RODIČOVSKÝ ROK 3 / PŘEDŠKOLNÍ VĚK
Další videokazeta z populárního cyklu Rodičovský rok, která se zaměřuje na výchovu dětí v předškolním věku

Předškolní věk je jednou z nejdůležitějších etap ve vývoji dítěte - v tomto období si dítě osvojuje mnohé návyky, postoje a vlastnosti, které si s sebou ponese do dalšího života. V tomto období také poprvé opouští dítě bezpečné rodinné zázemí a vstupuje do dětského kolektivu, kde se učí vycházet s jinými dětmi, učí se společenskému chování, učí se spolupracovat, společně se smát a prožívat strach i smutek, zde se také kladou jeho psychické základy přátelství. V tomto období prožijí rodiče se svým dítětem mnoho radosti, budou společně objevovat svět, radovat se z úspěchů a pokroků svého dítěte. Předškolní věk však přináší i řadu zcela nových problémů, na které by rodiče měli být připraveni, aby ve výchově dítěte nic nezanedbali.

Videokazeta RODIČOVSKÝ ROK 3 nabízí rodičům odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se výchovy dětí v období od 3 do 6 let - napoví, na co se mají těšit, upozorní na to, s čím si mají dělat starosti, příp. kdy je potřeba se obrátit o radu na odborníka.

Pořad je rozdělen do 15 kapitol, z nich každá se věnuje jednomu důležitému tématu. Vedle kapitol, které navazují na témata z "batolecího" období (hygienické návyky, jídelníček, hry, nemoci, alergie apod.), se videokazeta podrobně zabývá i zcela novými tématy, která jsou charakteristická pro předškolní věk: citová a společenská výchova, sexualita a první zvídavé otázky dítěte, poruchy řeči, příprava dítěte na školku a další.

Informace, praktické rady a doporučení odborníků jsou i v tomto díle rodičovského cyklu doplněny bohatým obrazovým materiálem.

A co vzkazuje rodičům na jejich výpravě do světa předškolního věku dítěte prof. Zdeněk Matějček?

Nedejme se mýlit tím označením "předškolní". Vypadá to tak, jakoby se dítě připravovalo především na školu, která teprve bude tím hlavním a rozhodujícím vstupem do života. Ale kdepak! Veškeré psychologické bádání dnes ukazuje, že právě toto období od třetího/čtvrtého roku přibližně do šestého či sedmého má nesmírný význam samo v sobě a že je přípravou na život daleko dopředu. To, co nyní v naší blízkosti prožije, a všechno to, co do jeho života vložíte, to se naplno zhodnotí, až toto dítě jednou svou původní rodinu opustí, až vstoupí do zaměstnání, až se zamiluje, až bude zakládat svou vlastní rodinu, až bude mít své vlastní děti, atd. Teď od nás celkem bez bolesti přijme nejrůznější užitečné návyky hygienické, zdravotní a společenské - takže, pozor, nic nepromeškat!


Na pořadu spolupracovali: prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. (vynikající dětský psycholog a "patron" videoprojektu Rodičovský rok), MUDr. Jarmila Seifertová, MUDr. Pavel Frühauf, CSc., MUDr. Petr Karger, doc. MUDr. Jan Handzel, CSc., PaedDr. Ilona Kejklíčková, MUDr. Michal Grivna, MPH, MUDr. Jarmila Turzíková, PhDr. Eva Opravilová, MUDr. Dagmar Košťálová, Mgr. Olga Šípková a další.

Odbornými garanty pořadu jsou:
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborná společnost dětských praktických lékařů ČLS JEP

Pořadem provází Stanislava Lekešová

Stopáž: 120 minut


Producent: PLUTO film & video
Hlavní partneři: Panadol Baby (GlaxoSmithKline, s.r.o.)
Multisanostol (Byk Čr, s.r.o.)

Partneři: Danone Čokoládovny, a.s. (divize Opavia) / Roche, s.r.o.
Procter & Gamble-Rakona, a.s. / Nutricia, a.s.
Novartis Czech Republic, s.r.o. / Karlovarské minerální vody, a.s.

Mediální partneři. Časopis Betynka / časopis Katka
Internetový deník: www. rodina.cz

© PLUTO film a video, 2001
OBSAH

PROLOG Co dítě umí ve třech letech

1. kapitola Vývojové etapy předškoláka


Fyzický vývoj - změna proporcí / vývoj pohyblivosti, obratnosti, zručnosti

2. kapitola Každodenní péče


Používání klozetu / noční pomočování / rozvíjení hygienických návyků / výchova k samostatnosti

3. kapitola Éra mléčných zubů


Péče o mléčné zuby / nejčastější problémy / první stomatologické zákroky

4. kapitola Jídelníček předškoláka


Stravovací a pitný režim / jídelníček dítěte, které chodí do školky / obezita / nechutenství

5. kapitola Sportování


Význam pohybu pro děti tohoto věku / vhodné sporty / nejčastější úrazy / hyperaktivní dítě

6. kapitola Problémy se spaním


Spavé a nespavé dítě / noční děsy / rituály před spaním / spánek v cizím prostředí

7. kapitola Běžné nemoci


Nejběžnější nemoci spojené s nástupem dítěte do školky / význam rekonvalescence / doporučená očkování

8. kapitola Alergická onemocnění


Projevy alergie / speciální vyšetření a testy / atopický ekzém / péče o alergika

9. kapitola Pojďte, budeme si hrát


Hry charakteristické pro tento věk / objevovávní knih / význam fantazie / televize

10. kapitola Sociální schopnosti


Vstup do dětské společnosti / spolupráce / kamarádství / konflikty / jedináček a jeho problémy

11. kapitola Citový vývoj


Atmosféra domova / schopnost společných prožitků / budování důvěry

12. kapitola Sexualita


První zvídavé otázky a odpovědi / pohlavní identita

13.kapitola Poruchy řeči


Vývoj řečových schopností / nejčastější vady ve výslovnosti a jak je odstranit

14. kapitola Výchovné problémy


Kdy je dítě neposlušné / předcházení trestům / význam odpuštění

15. kapitola Maminka se vrací do práce


Jak vybrat správnou mateřskou školku / kdy je dítě zralé na školku

EPILOG aneb Jdeme do školy

Informace a objednávky na dobírku:
PLUTO film a video
Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10
Tel./fax: (02) 7265 0481 / tel.: (02) 7265 0336
E-mail: produkce@plutofilm.cz

http://www.plutofilm.cz

Videokazety si lze objednat i na přímém tel. čísle (02) 6122 5850

Cena jedné videokazety: 366,- Kč (včetně 22% DPH) + poštovné a balné