| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Diskuze : Drbárny : Drbárna o Norsku

Hrajte o praktické ceny do kuchyně!

Soutěžte s projektem „Mléko vás zdraví” o mlékovar, zapékací misku na sýr či konvici na mléko.

  (?)
 Názory 110 z 32560  [Dalších 32550 >>]
Kat 121378
7.9.2018 21:28:26
Hany, no, asi je to dobra zprava. Ale tak jako.... 25000 euro?
*Hany 30864
7.9.2018 13:26:24

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 6. septembra 2018 vyhlásil rozsudok Jansen proti Nórsku, v ktorom konštatoval porušenie článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v dôsledku odobratia dieťaťa nórskymi sociálnymi službami

​Sťažovateľkou bola pani B. Jansen, nórska štátna občianka, ktorá sa narodila v roku 1992 a žije v Osle. Prípad sa týka zákazu kontaktu sťažovateľky s jej dcérou A., ktorá sa narodila v roku 2011 a ktorá bola odobratá z jej starostlivosti a umiestnená do náhradnej rodiny. Pani Jansen aj s dcérou žili krátky čas s rodičmi sťažovateľky, ktorí sú nórski Rómovia, až kým ich otec sťažovateľky nevyhodil. Sťažovateľka spolu s dieťaťom bývali v rodinnom centre až do februára 2012, kedy odišla naspäť k svojim rodičom. Krátko potom nórsky úrad starostlivosti o deti a mládež (Barnevernet) vydal príkaz na okamžité odobratie dieťaťa a jeho umiestnenie do náhradnej rodiny na tajnej adrese. V rozhodnutí sa uvádzalo, že Barnevernet rodinu sťažovateľky poznal už dlhý čas, a že rodina sa vyhýbala asistencii. Sťažovateľke bol poskytnutý kontakt v trvaní jednej hodiny za týždeň pod dozorom. Tento príkaz bol potvrdený Mestským súdom v Osle. V septembri 2012 bolo dieťa umiestnené do inej náhradnej rodiny z dôvodu obavy z únosu dieťaťa, nakoľko náhradná matka Barnevernetu nahlásila, že ju sledovalo auto patriace otcovi sťažovateľky. Z tohto dôvodu bol kontakt zredukovaný na hodinu mesačne pod policajným dozorom. Trvalý príkaz na odobratie bol vydaný v decembri 2012 a pani Jansen a otec dieťaťa mali umožnené vidieť svoju dcéru jednu hodinu štyrikrát ročne. Rodičom nebolo známe miesto pobytu dieťaťa. Po napadnutí rozhodnutia o kontakte pani Jansen aj otcom A., súd prvého stupňa rozhodol, že je v najlepšom záujme dieťaťa nemať vôbec žiaden kontakt s rodičmi. Rozhodnutie bolo potvrdené aj odvolacím súdom, avšak najvyšší súd v októbri 2014 vrátil vec späť na nižší súd. Odvolací súd v apríli 2015 znova potvrdil svoje rozhodnutie o zákaze kontaktu a v júli 2015 bola pani Jansen zamietnutá možnosť opätovne podať odvolanie na najvyšší súd. Hlavným dôvodom pre obmedzenie kontaktu bolo nebezpečenstvo únosu A. rodinou pani Jansen, čo by bolo škodlivé pre dieťa, a možnosť, že tajná adresa náhradnej rodiny bude odhalená. Súdy taktiež posudzovali rodičovské schopnosti pani Jansen a jej schopnosť čeliť svojmu násilnému a kontrolujúcemu otcovi. Zobrali do úvahy pozadie rómskej rodiny, avšak bez záveru, že by toto pozadie malo vplyv na obmedzenie kontaktu.Pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) pani Jansen namietala porušenie článku 8 Dohovoru z dôvodu zákazu kontaktu so svojou dcérou.Vo svojom rozsudku ESĽP skonštatoval, že z dôkazov predložených vnútroštátnymi súdmi bolo možné vyvodiť záver, že existuje reálne riziko únosu, ktoré pochádzalo prevažne od otca sťažovateľky. ESĽP preto nemohol konštatovať, že vnútroštátne súdy sa dopustili nesprávneho posúdenia rizika únosu a kvalifikovali ho ako „skutočné riziko“ v súlade s vnútroštátnou judikatúrou. ESĽP ďalej poznamenal, že vnútroštátne súdy posúdili situáciu sťažovateľky a A. nielen v okamihu, keď bola A. umiestnená do náhradnej starostlivosti, ale sledovali aj neskorší vývoj situácie v rodine. Podľa názoru ESĽP nebol dôvod namietať, že vnútroštátne orgány nevykonali dostatočné hĺbkové preskúmanie prípadu, alebo že rozhodnutie nebolo prijaté na základe najlepšieho záujmu A.Otázkou však zostalo, či rozhodnutie najvyššieho súdu bolo založené na výklade a uplatňovaní pojmu „najlepší záujem dieťaťa“ v súlade s judikatúrou ESĽP, berúc pritom do úvahy hlavnú zásadu, podľa ktorej by sa príkaz na odobratie mal považovať za dočasné opatrenie, ktoré sa má ukončiť hneď, ako to okolnosti umožnia, a vzápätí má nasledovať pozitívny záväzok prijať opatrenia na uľahčenie zlúčenia rodiny, pokiaľ je to možné. ESĽP konštatoval, že riziko únosu sa netýkalo len momentu, kedy sa uskutočnili kontaktné stretnutia, ale aj nebezpečenstva, že náhradná rodina bude odhalená rodine sťažovateľky. Zatiaľ čo ESĽP pripustil, že organizovanie takýchto stretnutí by preto mohlo byť zložité, a že akýkoľvek počet stretnutí by mohol potenciálne znamenať, že miesto pobytu A. bude odhalené, zároveň zdôraznil, že sa nikdy nepredpokladalo, že sa zorganizujú viac ako štyri stretnutia ročne , čo bol faktor, ktorý by znížil riziko zistenia miesta pobytu A. a ťažkosti s orgánmi. Napadnuté rozhodnutie okrem toho spôsobilo nebezpečenstvo skutočného obmedzenia rodinných vzťahov medzi sťažovateľkou a A. Rozhodnutie najvyššieho súdu sa nezameriavalo na znovuzískanie A. sťažovateľkou, ani na prípravu na znovuzjednotenie v blízkej budúcnosti, ale na ochranu A. pred možným únosom a jeho dôsledkami. Vzhľadom na okolnosti prerokovávanej veci ESĽP dospel k záveru, že existuje riziko, že A. úplne stratí kontakt so svojou matkou. Podľa judikatúry ESĽP je nevyhnutné zvážiť aj dlhodobé účinky, ktoré môže mať trvalé oddelenie dieťaťa od jeho biologickej matky. O to viac, že ​​oddelenie A. od jej matky môže viesť aj k odcudzeniu A. od svojej rómskej identity. Na záver, hoci ESĽP pripustil, že rozhodnutia vnútroštátnych orgánov boli prijaté s presvedčením, že sú v najlepšom záujme dieťaťa, a že vhodnosť zásahov vnútroštátnych orgánov v oblasti starostlivosti o deti sa v jednotlivých štátoch líši, ESĽP skonštatoval, že v tomto prípade potenciálne negatívne dlhodobé dôsledky straty kontaktu s matkou pre A., ako aj pozitívny záväzok štátu prijať opatrenia na uľahčenie zlúčenia rodiny hneď, ako to bude primerane uskutočniteľné, neboli dostatočne vzaté do úvahy. Preto ESĽP konštatoval porušenie článku 8 Dohovoru.Európsky súd pre ľudské práva priznal sťažovateľke náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 25 000 EUR.cizinka1 56285
22.8.2018 15:17:19
Janino, tak nevim co po mne chces. Abych napsala, ze pro Nikolu bylo lepsi aby zustala u pestounu? ~e~ To je nevim, rodina by mela asi 50procentni sanci ji ziskat zpet, pokud behem prechodneho obdobi makali nad sebou jak srouby. Dokazali by to? Nebo ze bylo z principu spatne, ze problemu toho ditete se vubec vsimla?

Optimalni by bylo, aby socialka udrzovala dele charitativni pristup, tedy hocicce nejak pomahaly se drzet nad vodou jeste dele nebo porad. Ale je to velmi vzacne, kdy socialky to dlouhodobe delaji, socialka je v podstate filantropicky projekt, teda pomoc zamerena na uspech. Pokud uspech neprijde, a urad uz ma odpovednost za dite, ktere vykazuje nejake hodne znepokojive priznaky, pak zasahne. Neni to zase specialita norska.
JaninaH 12107
22.8.2018 15:10:11
Cizinko,
nemám čas ani chuť se s tebou dohadovat.
Tvrdíš, že to pro Nikolu dopadlo (přes chyby obou stran) dopadlo pozitivně. To považuji za demagogii. Podle mého názoru to pro Nikolu dopadlo pozitivně proto, že ji rodiče nenechali ve spárech BV, že si objednali únos a že, v neposlední řadě, se ten únos podařil. Byl to zoufalý a riskantní čin.
cizinka1 56285
22.8.2018 15:08:58
Kudlo, ano, ja v podstatne souhlasim, stat by mel se michat co nejmene, pokud jde o ty nejdrastictejsi prostredky, tedy odebrani ditete z rodiny - pokud te zajima muj politicky nazor.

Ale z druhe strany, velky pocet deti, kteri jsou odebrane z rodiny v bidacenym stavu, anebo ignorovani ruznych socialnich patologii s nasledky pro deti, neni take asi optimalni. To, ze norska socialka ty problemy vnima, a v podstate je tlacena verejnou debatou je vnimat vcas s tim oduvodnenim, ze kdyby nevnimala, dopadlo by to hur (akutnim odebranim, coz je hodne kritizovano, anebo zlymi nasledky pro dite). Take je fajn, ze se snazi s rodinou pracovat, vlidne, s jeji souhlasem, a i docela masivni pomoci. Nebezpeci nastava ve chvili, kdyz ta pomoc je jaksi promarnena, ignorovana, problemy v pozorovane rodine eskaluji. Tenhle pripad presne ilustruje takove nebezpeci zbrkleho rozhodnuti, zde na zaklade spise kulturniho nedorozumeni. Rodina mela rezervy, ano, to mela. Ale socialce nijak nedala vedet ze je ma.

V podstate neni to nejak jinak ani v cesku - nejaky zajem, snahu pomoct socialka nejakou chvili vykazuje a pak odebira deti v podstate z duvodu chudoby, anebo take dela zbrkle nesmysly. Ale jak znamo, se zameruje na ty socialne slabe a skandalne rozvadejici.
Šuplík 137953
22.8.2018 15:08:35
Nojo, cizinko, jenze takhle nejak zacaly i ty ostatni pripady. Kdyby pani e.m. sve syny ihned po odebrani z rodiny unesla do cr, mozna bys to take hodnotila jako nedorozumeni. Ona to neudelala a tak ji tu spilas. ~d~
Totes rodive maxine, tam vlastne nevime vubec, co rodina ucelala diteti zleho, ze s nimi nemuze byt a vyrusta temer bez kontaktu s biorodinou...
~d~
Bohuzel, na zadne kdyby se v zivote neda hrat.
cizinka1 56285
22.8.2018 14:53:42
Janino, demagogie je tvrdit neco, co ja netvrdim. Ja jsem o tom psala svuj jasny nazor, bylo to vysledkem nedorozumeni s chybami z obou stran. Najdi mi pasaz, z ktere vyplyva, ze tento cin bezvyhradne schvaluji. Je tezky se snazit pochopit co dotycny pise? Spylat bubaka ve sve hlave je pokazde snadsi, ze?
Šuplík 137953
22.8.2018 14:51:41
Cizinko, tvoje opakovana snaha odvadet pozornost k problemum v cr je zbytecna. Zaloz na to zvlastni diskusi, tahle je o problemech v norsku.
Kudla2 58452
22.8.2018 14:51:28
já si upřímně řečeno myslím, že stát by se do těchhle věcí měl míchat co nejmíň, pěstouni nebo děcák ~o~ .

To, že zaznamenávaj každej detail, co dítě řeklo před x lety, mi přijde taky hrozný - při fantazii některých dětí by tam taky mohli mít, že maj v kuchyni draka, špiclování na nejvyšší možnou míru. :-©

Taky to, že jsou pořád hodní, hodní a najednou bum a můžeš svý dítě vidět jen jednou za X dní a ještě ti přikazujou, že ho nesmíš ani obejmout :-© to ti fakt nepřipadá zvrhlý?
Šuplík 137953
22.8.2018 14:49:42
Presne tak, bv si predstavoval, ze se budou marne snazit jako pani e.m. a jini zoufali rodice, s unosem evidentne nepocitali. Nastesti pro dite rybkovi znali ostatni pripady a nevahali. ~d~
 Názory 110 z 32560  [Dalších 32550 >>]

Komerční sdělení

Zajímavé akce

Vložte akci

Další akce nalezte zde

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.