tisk-hlavicka

Dá se léčit žárlivost?

Žárlivost bychom neměli bagatelizovat ani vysvětlovat jako nedorozumění.

Nestačí ani konstatování, že kvalitní vztah se žárlivcem není možný, protože v reálném životě se mnozí s problémem žárlení ve svém vztahu potýkají. Lze jim pomoci? V manželství nelze prokázat věrnost, stejně tak ovšem lze dlouhodobě nevěru utajit. Žárlivost ve své patologické formě však s věrností protějšku nijak zásadně nesouvisí.

Jak se pozná?

Žárlení má povahu bludu, projevuje se situačně nebo může jít o nutkavé chování. To, jak se žárlivec konkrétně projevuje, závisí na jeho postavení ve vztahu. Dominantní partner žárlí surově, mstí se, je krutý. Submisivní partner se chová jako nešťastné dítě. Vzdoruje a vyhrožuje. Pokud se budeme bavit o tom, jak můžeme takovému člověku pomoci zbavit se žárlivosti, narážíme na skutečnost, že patologičtí žárlivci spolupráci odmítají. Jejich cílem není přebírat informace. Chtějí diskutovat o tom, jak se chová jejich protějšek a zda jim můžeme zaručit jeho trvalou věrnost. Někteří psychoterapeuti či poradci nechávají žárlivce vymluvit. To však pro něj může být spíše škodlivé, neb se tak utvrzuje ve svých spekulacích.

Doktor Plzák před lety navrhoval „kurzy proti žárlení“, v nichž se měl frekventant obeznámit se základními fakty:

 • Je velmi podstatný rozdíl mezi nevěrou a přesvědčením o nevěře.
 • Odhalením nevěry se strádání podvedeného nesníží, naopak.
 • Žádný nezpochybnitelný důkaz věrnosti neexistuje, slib věrnosti není univerzálně platný, neboť mnohá milostná vzplanutí nejsou závislá na naší vůli.

Též soukromý rozhovor „do ranního kuropění“ situaci jen zhoršuje.

Varianta 1: Partner je kvalitní, žárlivost je ještě snesitelná

Pokud mám jako partnerský poradce poradit v případě žárlivosti, zvažuji, jak dotyční svůj vztah hodnotí. Jestliže se jeden partner domnívá, že chce s protějškem zůstat, protože je kvalitní, leč se zvýšeným, ještě však snesitelným sklonem k žárlivosti, doporučuji zásadně se vyhnout takzvaným ověřeným tématům sporu, tj. tématům, o nichž jsme se v minulosti opakovaně pohádali. Ani dnes to zřejmě lepší nebude.

V případě, že žárlící partner je schopen spolupracovat a chce svůj problém zvládnout, považuji za důležité věnovat pozornost relaxačním, uvolňujícím, uklidňujícím technikám. Výrazný zklidňující význam může mít obracení pozornosti v duchu na předměty či situace vyvolávající vzpomínky na to, co nám připomíná dobré časy a zaměřuje mysl na příjemné detaily z minulosti.

U vnímavějších lidí lze využít techniku mantry, jejíž formulace směřuje k probuzení kýženého psychického stavu (soustředění, uklidnění). V duchu si opakujeme formulku, například „Jsem klidný“, „Dokážu se uvolnit“, „Zvládnu to“. Opakovat formuli je třeba mnohokrát za sebou, nejlépe se zavřenýma očima. Pokud se nám vnucují nechtěné myšlenky, v duchu si řekneme STOP a věnujeme se opět své mantře. (Další náměty na práci s vlastní žárlivostí v rámečku.)

Varianta 2: Partner je nekvalitní, jeho žárlivost ještě snesitelná

Jinými slovy mimo žárlivost máme vůči partnerovi ještě další podstatné výhrady. Taková situace nás chtě nechtě vede k reálným úvahám o rozvodu. Rozhodnutí je samozřejmě na nás. Rozhodně však nepřistoupíme na manipulace typu „kdybys víc pomáhal doma, nežárlila bych“, „kdybys nechodila cvičit, žárlit nebudu“. Podobná jednorázová změna rozhodně žárlivost nezmění. Ať již se rozhodnete v takovém manželství setrvat, nebo ne, nikdy žárlivost protějšku nepodporujte, nevyvolávejte ji a jednejte tak, aby se dotyčný co nejrychleji zklidnil. V případě rozvodu se zbytečně neeskaluje napětí, zvyšuje se šance na lepší emocionální zvládnutí situace. Pokud se z určitých důvodů rozhodneme s partnerem, který nám nevyhovuje, setrvat, není tak jako tak soužití bez kompromisů možné.

Varianta 3: Partner s nesnesitelným sklonem k žárlivosti

Nikdo a nic nás nemůže donutit s ním zůstat. Rozchod je však třeba důkladně promyslet a očekávat tvrdou reakci. Proto doporučujeme po rozhodnutí k rozvodu striktní odstup a žádné důvěrnosti. Potřebné upřesnění návrhů a dohod je nejlépe přenechat právníkům. Pokud navíc máme k žárlivému partnerovi i řadu dalších výhrad a nepovažujeme ho za kvalitního, je namístě maximální opatrnost. Pokud zůstane například v jeho péči naše společné dítě, je vysoce pravděpodobné, že se u něj vyvine syndrom zavrženého rodiče.

Varianty pro zastánce rčení: „žárlím, tedy jsem“:

Pokud je žárlící partner rozhodnut, že chce za každou cenu dokázat, že žárlí oprávněně, bývá vůči jakýmkoli pokusům o terapii či pomoc rezistentní. Nezbývá než dotyčnému připomenout, že lidé se obvykle nerozcházejí kvůli nevěře, ale kvůli tomu, co po ní následuje.

Pokud partner ví, že žárlím oprávněně a nechce či nemůže to změnit, také mu není pomoci. Osoby tohoto typu rády diskutují o předmětu svého mnohdy jediného zájmu, jímž je věrnost protějšku. Diskuse ovšem nemá valné výsledky. Je-li takový člověk například vaším přítelem či kamarádkou, čas, který s nimi strávíte probíráním jejich problému, považujte rovnou za ztracený.

V případě, že člověk sužovaný žárlivostí je skutečně rozhodnutý, že už dál žárlit nechce, nezbývá mu, než aby přijal jako fakt, že nikdy nebude mít „stoprocentní jistotu“. Že nevěra je možná a ani slib věrnosti na tom nic nezmění. Žárlit přestane, jen pokud se s tím vyrovná, pokud přestane svůj vztah stavět na tom, že věří partnerově věrnosti. Ostatně věrnost není náboženství.

V partnerském vztahu se opravdu lze zabývat tím, zda mi je protějšek věrný, či nevěrný. Pokud se dozvím, že mi byl nevěrný, nepomůže mi to. Naopak. Moje situace se zhorší. Tento bod je velmi podstatný, bez jeho akceptace není náprava žárlivosti možná.

Pokud se dotyčnému přesto vnucují myšlenky a otázky týkající se věrnosti partnera, je jedinou správnou reakcí slovo STOP. A poté myslet na něco jiného, co s původním problémem nesouvisí.

Metody a techniky ke zvládání žárlivosti

A) PRO KAŽDÉHO, KDO MÁ ZÁJEM SVŮJ PROBLÉM ŘEŠIT

 • Stop technika<br>Ideální je nacvičit tuto techniku s „trenérem“, později si už vystačíte sami. Nejprve si vytvořte seznam nejčastějších nutkavě se vracejících myšlenek nebo představ. Poté si vytvořte obdobný seznam tří nebo čtyř uklidňujících myšlenek, vzpomínek nebo představ. (Např. krajina mého dětství, zahrada, kam rád chodím, představa koupání v moři atd.) Třetí krok spočívá ve (snadno splnitelném) požadavku: „Vybavte si své nutkavé vzpomínky!“ Až se tak stane, dá dotyčný znamení, třeba zvednutím ruky. Trenér zakřičí: Stop! Je to natolik neobvyklý podnět, že alespoň na okamžik přeruší nutkavé myšlenky. Následuje opakování situace, kdy po povelu Stop!, si má trénující vybavit některou ze zklidňujících představ! Po důkladném nácviku můžete ve chvíli, kdy vás začnou obtěžovat nutkavé žárlivecké myšlenky, hlasitě říct stop. Následně si vybavte zklidňující představu. Jakmile se vám to několikrát podaří, můžete si pokyny dávat stále tišeji. Při dobrém nacvičení pak stačí říci si Stop beze slov, jen v duchu - a myslet na něco jiného…
 • Přenesení pozornosti
  Zkoušejte se plně soustředit na své okolí, vnímejte podrobnosti: co vidím, co slyším, co cítím. „Domácí“ variantou tohoto postupu je pokus o plné soustředění a následný popis např. obrazu na stěně, ale i některých kusů nábytku, přístrojů atd.
 • Mentální cvičení
  Jde o soustředěné provádění mechanických početních úloh, např. přičítat po osmi do deseti tisíc, nebo naopak odčítat. Cvičení má být mechanické.

B) NÁROČNĚJŠÍ METODY, KTERÉ NEZVLÁDNE KAŽDÝ

Výhradně v případech, kde má žárlivý člověk náhled na své chování a chce žárlivost zvládnout, lze použít netradičních, paradoxních metod:

 • Opakování do přesycení
  Nebraňte se svým úvahám. Přemýšlejte o možné nevěře partnera víc a víc. Zásadně při tom ovšem stůjte na jedné noze (dělejte kliky, žabáky atd.). Mezi řádky se předpokládá, že „nepohodlí léčí“.
 • Katastrofický scénář
  Žárlivec je obvykle uklidňován stylem „nebude tak zle“. Paradoxně tedy tvrdíme: „Ne, nebude tak zle, bude ještě mnohem hůř!“ Žárlivce neplísníme za to, že žárlí, ale za to, že žárlí málo a nedomýšlí všechny možné katastrofi cké vize. Ve zhutnělé, parodické zkratce žárlícího vybízíme k prohlášení typu: „Nejde jen o to, jestli je mi partner nevěrný. On se navíc snaží zničit celou rodinu. Nejen všechny příbuzné, ale i všechny známé. Město, v němž žijeme. Chce ho celé ovládnout a vyhladit. Nejdřív město připravit o poslední zbytky akcií vodáren, až je bude vlastnit, může pak snadno otrávit zásoby vody…“ Žárlivec se dříve nebo později začne smát nebo „lotra“ bránit.
 • Uklidňující scénář
  Je zaměřen na něco příjemného, dobrého, uklidňujícího, co můžeme dělat místo žárlení. Lze si též představovat místa nebo situace, kde se dotyčný cítil dobře, a plánovat, jak si takové situace znovu přivodit. V rámci tohoto scénáře je nutno respektovat zákonné normy, ale i osobní a finanční možnosti. Mnozí (častěji ženy) zahánějí chmury nejen žárlivecké nakupováním, nezřídka nad poměry.
 • Scénář budoucnosti
  Lze uvažovat o tom, jak bude vypadat naše životní situace (rodina, vztahy) za x let. Postup je vhodný spíše v situacích, kdy dotyčný svoje žárlení začíná zvládat. Jinak hrozí nebezpečí, že sklouzne směrem k neřízenému katastrofickému scénáři.
 • Řvoucí lev
  Těžce potlačované emoce pohybující se někde mezi vztekem, pocitem zmaru a zklamáním pomáhá zvládat cvik „řvoucí lev“. Vsedě natáhneme ruce, dlaně směřují k zemi. Vyplázneme jazyk a napneme obličejové svaly. Oči jsou maximálně otevřené, brada se blíží směrem k hrudníku. Následuje opakovaně nádech a výdech. Výdech můžeme doprovázet bezesmyslným výkřikem -ha, ba, uf, he - atd. dle nálady.
 • Žárlivecké křeslo
  Křeslo je umístěno v místnosti, v níž se lze zamknout. Žárlící se má do něj uchýlit a zamknout se. Vrátí se, až žárlivost pomine… Tuto metodu doporučuje ve své knize Proč jsou muži nevěrní C. Botwinová, která tamtéž doporučuje místo žárlivosti předstírat lhostejnost a místo věčných kontrol druhého věnovat se vlastním zájmům. Leč co v případě, že dotyčný jiných zájmů nemá? Boj se žárlivostí je tvrdá práce, žádné z uvedených doporučení nenabízí zázrak na počkání. Pokud ovšem oběma partnerům na sobě a na vztahu záleží, stojí to za to.

Psycholog, manželský a rodinný poradce působící v Brně. Autor četných publikací z oblasti sociální psychologie, osobního rozvoje a partnerských vztahů.

Názory k článku (6 názorů)
Nedá TS Garp 2.5.2013 16:30
*Re: Nedá Kudla2 2.5.2013 17:48
*Re: Nedá Kudla2 2.5.2013 17:53
Mám jednoho doma Pája, dvě děti 3.5.2013 11:8
*Re: Mám jednoho doma Pavlík 24.6.2013 12:1
Prosim pomozte - poradte Jakub.08 24.11.2013 15:41
Podobné články


Další od autora PhDr. Novák Tomáš >>


Vyhledávání článků podle věku

Fotky podle věku

Poslední fotky z emailového průvodce rodičovstvím.

ValinkaKubaADÉLKAADELINKAmiláček ADELINKAADÉLKA☺VikiBříško

Emailový průvodce rodičovstvím je zdarma pro všechny rodiče od početí do 6 let věku.

Přihlásit k odběru

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě

(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.