tisk-hlavicka

Slabikáře stále plné mletého masa

6.2.2013 Markéta Breníková Rodina a škola 52 názorů

Proč jsou slabikáře plné mletého masa a proč jsou čtenářské dovednosti dětí tak mizerné?

Původ můžeme hledat už na prvních stránkách některých slabikářů, které hýbou světem našich dětí, budoucích lékařů, diplomatů, architektů, učitelů… Jaké téma by vlastně měl slabikář otevírat? Má to být téma školy? Rodiny? Kamarádství? Je důležitý příběh? Nebo je to jedno?

Úvod do čtenářství je nesmírně důležitý – máme v něm zaujmout pozornost natolik, aby byly děti dychtivé po dalších informacích a nových stránkách.

Když začneme číst nějakou knížku, kolik stran jí dáváme šanci, aby nás nás zaujala? Dětská tolerance jistě není tak velkorysá jako naše, ovšem na to se málokdo ptá. Je to zkrátka slabikář, a tak se z něj má slabikovat, a ne v něm za slovy hledat nějaký smysl. Má být klíčovým snad sdělením pro šestileté děti snad mísa slaného mletého masa? Myšlenka textů nepatří mezi sledovaná kritéria pro udělení doložky MŠMT, a proto je mnohým autorům slabikářů lhostejná.

  • Máme maso a sůl. Melu maso, máma solí. Máma solí, ale málo. (Alter)
  • Solím maso. Nese maso? (Fraus)
  • Máme maso. Máma mele maso. Mele a mísí. Ela maso sama solí. Máme mísu masa. Ó, mami! (Didaktis)
  • Míla má mísu. Má mísu masa. Maso mele a solí. Máma má Mílu. (hns.cz)
  • Máma má mísu. Má mísu masa. Máma to maso solí. Solí maso sama? Solí máma i Ema. Táta mele. Táta má sílu. Ota mísí. (Studio 1+1)
  • Jájo, osol to maso. Mámo, solí se i salát? (Prodos)
  • Máma solí… Táta mele maso. (Jinan)
Má to něco znamenat? Třeba proti vegetariánství? Nebo je to jen generační nedostatek invence při sestavování slov a vět na písmeno M a S?

Máma mele maso

Slabikář nakladatelství Alter začíná rodinou – mámou a tátou. Autor si samozřejmě moc vybírat nemůže, na začátku má jen samohlásky a dvě souhlásky. Umění je vybrat spíše ty správné. Existuje rutinní postup v předkládání pořadí písmen, ale ve skutečnosti jej nikdo nediktuje. Problém je spíše v tom, že všichni jsou roky zvyklí na určité neměnné pořadí, a když bude jiné, naruší to systém výuky, objeví se problémy se suplováním a nakupováním těch učebnic, které ze stereotypu vybočují. Začít slovy MÁMA a TÁTA (tedy souhláskami M a T) je úplně v pořádku. Tradiční genderové rozdělení rolí ovšem dnešní společnost neuspokojí. Táta má lopatu nebo pramici, kdežto máma ustavičně mele maso. Říkáte si, proč téma mletého masa zabírá v tomto článku tolik místa? Zabývá se jím totiž na prvních stranách hned několik současných slabikářů.

Některé slabikáře tento problém vyřešily mírnou změnou v pořadí písmen, takže například nakladatelství Fraus začíná tím, že Míla má lupu – to už je změna. I když na téže stránce stejně dojde i na maso a sůl. „Máma, solí, pase, maso, pila, sama.“ Neumíme si slabikář bez této nerozlučné dvojice vůbec představit. Slabikář nakladatelství Prodos zahajuje informací, že: „Táta má mámu. Má i Toma a Mata.“ Prostě se mají a hned je dobře.

Alespoň pro ty, kteří ještě v první třídě mají oba rodiče. Máma umí jezdit na koloběžce a taky maluje. Ale to už jsou k dispozici i další souhlásky.

Živá abeceda Nové školy Brno se pro jistotu drží pouze mechanického procvičování čtení slabik. Přílišný důraz na techniku ovšem většinu dětí odrazuje, protože se z celé Živé abecedy nedozvědí jedinou informaci. Čtou na každé stránce samoúčelné Pé, Pe, Pi, Pů, Pá, Sa, Se, Si, Sů, Sá a další snadno vytvoříte sami. Ty šikovnější děti mohou taky.

Odpovědělo si nakladatelství, od kdy je vhodné dětem předkládat text, který je nositelem smyslu? Když to nemá být první čtvrtletí školní docházky, tak které? Druhé, nebo třetí? Nemyslím si, že je ve čtenářství nějaké období, kdy se mají číst nesmysly nebo kdy dětem máme říkat, že musejí číst slova, která nedávají smysl, a až se to naučí číst plynule, předložíme jim konečně něco smysluplného. Řeší autoři fakt, že řada dětí už dnes přichází do školy vybavena částečnou dovedností číst?

Od kdy je přemýšlení dovoleno?

Jaké texty by tedy měl slabikář dětem předkládat? Je jeho smyslem naučit žáčky pouze plynulému čtení, nebo už má rozvíjet i nějaké čtenářské dovednosti a klíčové kompetence? Pokud ano, tak od kdy? Slabikář je často první kniha, kterou dítě den co den drží v ruce a používá ji. Jak si přejeme, aby ji uchopilo? Jak má vnímat předkládaný text? Má ho jen přeslabikovat, nebo se nad ním může i zamyslet? Předkládají alespoň některé slabikáře texty, nad kterými stojí za to přemýšlet?

Soukromé pedagogické nakladatelství

Učebnice Jarmily Wagnerové, která vyšla v Soukromém pedagogickém nakladatelství (SPN), představovala solidní (a do nedávna jediný) návrat ke genetické metodě, kterou jsme na školách za dob první republiky používali. Vadí mi, že už asi nebyl čas nebo peníze na kvalitní dokončení cvičebnice, takže jsem její laciné obrázky, které jsou v nabídce snad každého počítače, dětem odmítla předkládat a psala si cvičebnici vlastní. (Soubor těchto textů s ilustracemi Jana Klempíře vyšel později u nakladatelství Grada pod názvem Příběhy a úkoly pro chytré děti. – pozn. red.)

Fraus

Velkým krokem vpřed je nová učebnice čtení genetickou metodou nakladatelství Fraus. Orientuje se už od počátku na porozumění textu a na získávání čtenářské gramotnosti, je interaktivní a plná možností, jak s textem pracovat. Vypadá ovšem víc jako cvičebnice než pěkná knížka.

Slabikář nakladatelství Fraus má pro příběhy společné téma – představuje postupně žáčky jedné třídy. Nakročilo u obou učebnic čtení na cestu multikulturní, což je jistě vhodná volba. Jen škoda, že ji v řadě případů dláždí samoúčelnost. Dokažme to na příkladu vietnamského chlapce posazeného před obchodem se zeleninou. Je představován jako chudák, který má půl rodiny ve Vietnamu. To je bohužel představa dospělých. Dnešní vietnamské děti jsou více českými dětmi, protože se tu narodily a vyrůstají tu. K tomuto tématu vyšlo několik osvětových článků, které se bohužel nijak na obsahu tohoto slabikáře nepodepsaly. Multikultura se hodí k vyplnění kolonky pro doložku, o víc nejde.

Fortuna

Z učebnic čtení s genetickou metodou bych ráda vyzdvihla tu od nakladatelství Fortuna, která má koncepční a přiměřené texty, zdařilé ilustrace, umožňuje aktivitu dětí v učebnici a přitom z ní nedělá sešitové omalovánky.

Ve všech uvedených učebnicích čtení zaměřených na genetickou metodu mi bohužel chybí dostatek textů na procvičování čtení. Zde zase technika ustupuje do pozadí zcela. Považuji to za velké zaváhání zejména nakladatelství Fraus, které mohlo ještě lépe konkurovat průkopnické učebnici genetiky Učíme se číst.

Prodos

Na vysokou úroveň textů vsadilo nakladatelství Prodos. Slabikář dvojice Hana Mikulenková a Radek Malý umožňuje práci s literárním textem, který je vkusný, vtipný, přiměřený věku, má styl a myšlenku. Psát se do ní moc nedá a obrázky k vybarvování určené nejsou – tady se počítá s tím, že slabikář by měl mít i estetickou kvalitu. Všechny kapitoly vyprávějí příběh jedné rodiny, takže se děti mohou těšit na pokračování. Druhý slabikář tohoto nakladatelství (Český Čest, slabikář trojice Pavel Šrut, Hana Mikulenková Mikuleny a Zdeňka Krejčová) je také s příběhem jedné rodiny a díky jinému sledu písmen se o maso jen trošku otře.

Autorka je učitelkou prvního stupně soukromé základní školy Duhovka.

Další informace naleznete v časopisu Rodina a škola.

Názory k článku (52 názorů)
Korektura??? Winky 6.2.2013 9:13
Srovnání Aduš 6.2.2013 9:24
Smysl se přeceňuje. susu 6.2.2013 9:25
*Re: Smysl se přeceňuje. Luiza 6.2.2013 10:24
**Re: Smysl se přeceňuje. susu. 6.2.2013 10:28
***Re: Smysl se přeceňuje. Irena2 6.2.2013 14:25
***Re: Smysl se přeceňuje. Jana, školkáč a školák 7.2.2013 11:34
**Re: Smysl se přeceňuje. Katka +3 6.2.2013 13:2
***Re: Smysl se nepřeceňuje Tili 6.2.2013 13:29
****Re: Smysl se nepřeceňuje DitaB 4.3.2013 13:20
To je zas článek kreditka 6.2.2013 14:1
*Re: To je zas článek susu. 6.2.2013 14:9
My máme maso :-) Irena2 6.2.2013 14:31
písmenka :))) 6.2.2013 16:45
*Re: písmenka Hana 6.2.2013 23:13
*Re: písmenka jaja + 2 7.2.2013 8:54
*Re: písmenka susu 7.2.2013 9:18
*Re: písmenka Hanica 11.2.2013 23:32
*Re: písmenka sušenky 14.2.2013 22:2
No nevím, zase TS Garp 6.2.2013 17:1
*Re: No nevím, zase Lída + 4 7.2.2013 9:52
**Re: No nevím, zase Jana, školkáč a školák 7.2.2013 11:12
**Re: No nevím, zase TS Garp 7.2.2013 20:27
***Re: No nevím, zase Lída + 4 7.2.2013 21:33
Já bych to tak černě neviděla Justýna 6.2.2013 17:25
*Re: Já bych to tak černě neviděla Markéta, kluci 11 a 4 6.2.2013 19:29
*Re: Já bych to tak černě neviděla Aduš 6.2.2013 21:2
*Re: Já bych to tak černě neviděla alenice 7.2.2013 14:16
Tak proč jsou čtenářské dovednosti dětí ... Markéta, kluci 11 a 4 6.2.2013 19:28
Z nadpisu Klarisanek 6.2.2013 22:57
*Re: Z nadpisu Filip T. 7.2.2013 8:45
**Re: Z nadpisu Saša, 3 děti 9.2.2013 14:18
***Re: Z nadpisu Filip T. 9.2.2013 18:57
***Re: Z nadpisu Viki 28.2.2013 21:53
**Re: Z nadpisu Lenka Nová 10.2.2013 8:17
**vegoši a masojedlíci Petr+4 11.2.2013 9:54
***Re: vegoši a masojedlíci Xantipa. 11.2.2013 14:15
Třeba chtěl autor naznačit Jája 7.2.2013 9:46
*Re: Třeba chtěl autor naznačit Jana, školkáč a školák 7.2.2013 11:24
**Re: Třeba chtěl autor naznačit susu 7.2.2013 11:30
**Re: Třeba chtěl autor naznačit alenice 7.2.2013 14:20
Maso mi nevadí Jana, 3 kluci 7.2.2013 20:28
Slabikář Fraus Saša, 3 děti 9.2.2013 14:23
Dekuji turtlegirl 9.2.2013 14:58
*Re: Dekuji žabkacarevna 10.2.2013 11:29
**Re: Máma, táta, já a Eda DitaB 4.3.2013 14:30
Genetická metoda Katka (3 dcery) 9.2.2013 22:14
uměle vytvořený problém susu 10.2.2013 14:3
kdyby se řešili vakat 11.2.2013 8:23
*Re: kdyby se řešili vakat 11.2.2013 8:24
*Re: kdyby se řešili vakat 11.2.2013 8:24
Nezáleží na slabikáři, ale na učiteli a ... Bettynka Broučková 12.2.2013 10:53
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.