tisk-hlavicka

Proč se nevezmou?

28.2.2012 David Prokop Psychologie Dnes 200 názorů

Bezprostředně po narození dítěte se rozchází dvakrát více párů nesezdaných než manželských.

Ve chvíli, kdy jsem si musel začít dávat pozor na rozlišování partnerských stavů svých klientů, neb jsou často na přesné označení hákliví, začal mě úbytek manželských párů více zaměstnávat. V momentě, kdy mně vlastní bratr ve svých 35 letech na otázku, zda si bude brát svou přítelkyni, se kterou čeká dítě, odpověděl, že je to vedlejší, mě tento problém začal i zajímat.

Historickým exkurzem vzato, před sto lety v euroatlantické kultuře prakticky neexistovalo jiné soužití páru než manželské. Tento stav byl ještě umocněn po 2. světové válce, kdy bylo třeba v Evropě doplnit práceschopné obyvatelstvo a nastal „zlatý věk manželství“. Již v 70. letech ale začal ve Skandinávii klesat počet manželství a raketově stoupat počet nesezdaných párů. (Ve Švédsku 1 % nesezdaných párů v roce 1950, 11 % v roce 1975 a dnes je to stěží uvěřitelných 30 %.) Tento fenomén se rozšiřoval postupně i do dalších západoevropských států, vyjma přísně katolické země, jako je třeba Itálie nebo Španělsko, kde dnes žijí pouze 3–4 % nesezdaných párů.

Tato čísla inspirovala západoevropské vědce k mnoha dotazníkovým šetřením, v nichž se opakovaly podobné závěry. Významné množství respondentů označovalo manželství jako nepodstatné k získání respektu, profesní kariéry, finanční nezávislosti nebo k uspokojivému sexu. Shodli se ale na tom, že institut manželství je naopak nutný k uspokojivé výchově dětí. Většina neprovdaných matek si myslí, že jejich šance na provdání po porodu dítěte je asi 50%, po pátém roku dítěte je to ale již jenom 16 %. V současnosti 44 % Západoevropanů považuje koncept manželství za zastaralý a nerelevantní pro současné životní podmínky a 77 % považuje dlouhodobé soužití partnerů za stejně dobré jako manželství.

Snazší rozchody

Důsledky současného pojetí života mladé generace, v němž institut manželství nehraje podstatnou roli, jsou alarmující zvláště pro jejich děti. Nesezdané páry se totiž rozcházejí pětkrát častěji než páry manželské. Bezprostředně po narození dítěte se rozchází dvakrát více párů nesezdaných než manželských. Každý druhý nesezdaný pár se rozpadá dříve, než společné dítě oslaví páté narozeniny, oproti manželským párům – u nich se podle statistik polovina rozpadá do dvanáctého roku dítěte. Ohromující tři čtvrtiny nesezdaných párů se rozcházejí ještě před dovršením dospělosti svých dětí.

Suma sumárum, dítě narozené do nesezdaného páru má pětkrát větší pravděpodobnost, že bude vystaveno rozchodu svých rodičů, což je situace, která pro dítě představuje nadměrný stres a ohrožuje jeho duševní pohodu v čase dětství a dospívání. V rodinách nesezdaných párů se také častěji objevují další paralelní milenecké vztahy, domácí násilí a týrání dětí. Po rozchodu partnerů žijí děti jen s jedním rodičem v horší socioekonomické situaci a jsou náchylnější k psychiatrickým poruchám chování, abúzu alkoholu, drog, sebevraždám atd.

Napřed to zkusíme

Důvody pro nesezdané soužití můžou být velmi rozmanité: od socioekonomické situace přes náboženství až po obyčejné sobectví. Prvotním impulzem může být soužití na zkoušku před uzavřením manželství, které, domnívám se, celkem rozumně praktikuje téměř polovina mladých lidí do 30 let. Takové „sestěhování se na zkoušku“ ale může nenápadně a plíživě přejít ve stálé nesezdané soužití.

V důsledku ekonomické krize stoupá průměrný věk snoubenců, vysokoškolsky vzdělaní čekají na dostudování a získání stabilního místa, pracující čekají na uspoření potřebné částky k založení a provozu rodiny. Takové čekání může opět celkem snadno konvertovat do nesezdaného soužití. Dalším významným důvodem je ústup náboženství a tradičního patriarchálního pohledu na manželství. Až na pár posledních bašt se Evropa potýká s ústupem náboženství a jeho tradičních hodnot, které zahrnovaly mimo jiné i „manželskou svátost“. Postavení ženy v manželství se výrazně mění s růstem emancipace. V současné době má vysokoškolské vzdělání více žen než mužů. Svazky se stávají vzdělanostně, výkonnostně i finančním přínosem vyrovnanější. Klasická role matky je potlačována a ženy již nemají pochopitelně chuť jít do manželství za tradičních podmínek „muž-živitel, žena-hospodyně“. Na jedné straně je jasné, že nízké socioekonomické postavení párů znemožňuje vstup do manželství, na druhé straně vidíme druhý extrém v bohatých západoevropských státech s vyspělým sociálním systémem, kde je o jedince tak dobře postaráno, že takřka nepotřebuje podporu rodiny. Na jihu Evropy, kde sociální systém není tak štědrý, rodina stále zachovává tradiční hodnoty a drží při sobě.

Efekt sociálních dávek na úvahu o vstupu do manželství funguje i v České republice v podobě sociálního systému podpory matek samoživitelek (příspěvky na děti, příspěvky na bydlení atd.). V praxi to vypadá tak, že pár spolu normálně žije a žena vystupuje ofi ciálně před úřadem jako matka samoživitelka. Pobírá příplatky a pár má de facto další příjem. V neposlední řadě jsou to zkušenosti z minulých vztahů, kdy se například po komplikovaném rozvodu již lidé nechtějí právně zavazovat. Konečně jde i o samotný slib manželství, který stále přece jenom něco znamená, byť se to nemusí zdát. Bylo zjištěno, že absence formálního slibu a právního stavu má vliv na pevnost svazku. Když takový slib schází, páry se častěji rozcházejí, jednotlivci mají slabší párovou identitu, menší ochotu se obětovat pro druhého a menší touhu po dlouhodobém vztahu. Neberou vztah tak vážně a jsou v něm méně spokojeni. Častěji také přemýšlejí o jeho ukončení.

Jak zatraktivnit manželství?

Domnívám se, že instituce manželství by měla být více podporována, propagována a chráněna. Vhodná by byla nějaká forma vyučování „manželských komunikačních dovedností“, neboť na problémové komunikaci končí existence velkého množství párů. Dalším neuralgickým bodem je narození a výchova dítěte, kde zvláště mnoho mužů neunese stres, odchází z domova a vztah se později rozpadá. Z toho důvodu by bylo vhodné – dnes již poměrně hojně navštěvované – školení otců, kteří chtějí být u porodu, rozšířit je o základní dovednosti péče o děti. Nebylo by špatné popřemýšlet o větších daňových zvýhodněních manželských párů a zavést ekonomické poradenství rodinám a povinné kurzy finanční gramotnosti. Závěrem lze říci, že nejlepší bude si asi nejdřív zamést před vlastním prahem a zamyslet se nad vlastní sobeckostí. Nesezdané soužití není totiž v zásadě nic jiného než konfl ikt mezi touhami dospělých a přáními a potřebami dětí.

Autor je psycholog Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vz vztahy v Rakovníku (d.prokop@poradna-rakovnik.cz)

Názory k článku (200 názorů)
Tak to koukam Klarisanek 28.2.2012 9:1
*Re: Tak to koukam susu 28.2.2012 9:11
**Re: Tak to koukam M a 1 28.2.2012 9:13
***Re: Tak to koukam susu 28.2.2012 9:16
***Re: Tak to koukam Taja 28.2.2012 9:51
***Re: Tak to koukam cyann 28.2.2012 13:9
*Re: Tak to koukam bufo bufo 28.2.2012 9:14
**Re: Tak to koukam Babsi+2 29.2.2012 14:20
*Re: Tak to koukam Hilly. 28.2.2012 9:51
**Re: Tak to koukam madlenka07 28.2.2012 10:52
**Re: Tak to koukam Liška s banem :) 28.2.2012 19:44
***Re: Tak to koukam Binturongg 28.2.2012 19:51
****Re: Tak to koukam Liška s banem :) 28.2.2012 20:52
*****Re: Tak to koukam Bathory 28.2.2012 20:56
******Re: Tak to koukam Binturongg 28.2.2012 21:58
*******Re: Tak to koukam Bathory 28.2.2012 22:4
********Re: Tak to koukam Binturongg 28.2.2012 23:31
*********Re: Tak to koukam Bathory 29.2.2012 8:12
*****Re: Tak to koukam Jája 28.2.2012 20:59
******Re: Tak to koukam maw 6.3.2012 22:1
*******Re: Tak to koukam Binturongg 8.3.2012 0:19
*****Re: Tak to koukam Binturongg 28.2.2012 21:54
******Re: Tak to koukam Žubka 29.2.2012 8:12
******Re: Tak to koukam Jitka od Písku 4.3.2012 15:8
*******Re: Tak to koukam Binturongg 5.3.2012 0:43
******Re: Tak to koukam lenka novotná 5.3.2012 9:15
*******Re: Tak to koukam Binturongg 5.3.2012 18:46
********Re: Tak to koukam maw 6.3.2012 22:1
*********Re: Tak to koukam Binturongg 8.3.2012 0:17
******Re: Tak to koukam maw 6.3.2012 22:1
*Re: Tak to koukam Binturongg 28.2.2012 11:36
**Re: Tak to koukam Bathory 28.2.2012 11:45
***Re: Tak to koukam Vladka a Mishell 28.2.2012 11:56
****Re: Tak to koukam cyann 28.2.2012 13:18
*****Re: Tak to koukam madlenka07 28.2.2012 13:22
******Re: Tak to koukam madlenka07 28.2.2012 13:23
*Re: Tak to koukam Vladka a Mishell 28.2.2012 11:47
*Re: Tak to koukam Jasněnka 29.2.2012 12:42
**Re: Tak to koukam Vladka a Mishell 29.2.2012 17:20
***Re: Tak to koukam madlenka07 1.3.2012 8:53
**Re: Tak to koukam maw 6.3.2012 22:1
To je příliš nekriticky pojaté manželstv... withep 28.2.2012 9:22
*Re: To je příliš nekriticky pojaté man... Ivulle 28.2.2012 15:5
Bez svatby dítě ne kreditka 28.2.2012 9:43
*Re: Bez svatby dítě ne withep 28.2.2012 9:52
**Re: Bez svatby dítě ne kreditka 28.2.2012 9:54
***Re: Bez svatby dítě ne Hilly. 28.2.2012 9:59
****Re: Bez svatby dítě ne withep 28.2.2012 10:51
**Re: Bez svatby dítě ne kreditka 28.2.2012 9:55
***Re: Bez svatby dítě ne MarianaN 28.2.2012 13:45
**Re: Bez svatby dítě ne maw 6.3.2012 21:45
*Re: Bez svatby dítě ne Hilly. 28.2.2012 9:59
**Re: Bez svatby dítě ne kreditka 28.2.2012 11:31
***Re: Bez svatby dítě ne Jitka od Písku 4.3.2012 15:17
****Re: Bez svatby dítě ne Binturongg 5.3.2012 0:47
*Re: Bez svatby dítě ne Binturongg 28.2.2012 17:55
**Re: Bez svatby dítě ne kreditka 29.2.2012 11:13
Autor je idealista Jája 28.2.2012 9:46
*Re: Autor je idealista Hilly. 28.2.2012 9:54
**Re: Autor je idealista Jája 28.2.2012 10:59
***Re: Autor je idealista withep 28.2.2012 11:19
****Re: Autor je idealista Halina 28.2.2012 12:59
*****Re: Autor je idealista cyann 28.2.2012 13:33
*****Re: Autor je idealista Vladka a Mishell 28.2.2012 14:44
******Re: Autor je idealista maw 6.3.2012 21:52
*Re: Autor je idealista Klarisanek 28.2.2012 10:4
**Re: Autor je idealista Vladka a Mishell 28.2.2012 14:54
***Re: Autor je idealista Bathory 28.2.2012 16:57
*Re: Autor je idealista Lneka P. 28.2.2012 10:57
**Re: Autor je idealista Beruška 29.2.2012 1:22
***Re: Autor je idealista Lenka P. 29.2.2012 8:17
****Re: Autor je idealista Bathory 29.2.2012 8:23
*****Re: Autor je idealista Bathory 29.2.2012 8:25
******Re: Autor je idealista Lenka P. 29.2.2012 8:30
*******Re: Autor je idealista Bathory 29.2.2012 8:44
****Re: Autor je idealista Vladka a Mishell 29.2.2012 11:5
*****Re: Autor je idealista Lenka P. 29.2.2012 22:24
**Re: Autor je idealista Žubka 29.2.2012 8:18
*Re: Autor je idealista Vladan 28.2.2012 12:54
**Re: Autor je idealista Ivulle 28.2.2012 15:21
**Re: Autor je idealista Aknel 28.2.2012 15:45
***Re: Autor je idealista Lenka P. 28.2.2012 20:5
****Re: Autor je idealista Bathory 28.2.2012 20:13
*****Re: Autor je idealista Lenka P. 29.2.2012 8:28
******Re: Autor je idealista Bathory 29.2.2012 8:42
****Re: Autor je idealista Aknel 24.3.2012 21:20
**Re: Autor je idealista Jája 29.2.2012 8:42
***Re: Autor je idealista Vladan 29.2.2012 12:39
***Re: Autor je idealista Vladka a Mishell 29.2.2012 17:9
****Re: Autor je idealista Jája 29.2.2012 20:1
*****Re: Autor je idealista bxx 5.3.2012 13:24
**Re: Autor je idealista Bathory 29.2.2012 8:48
**Re: Autor je idealista susu 29.2.2012 8:56
*Re: Autor je idealista MarianaN 28.2.2012 13:43
**Re: Autor je idealista Jája 29.2.2012 10:8
*Re: Autor je idealista maw 6.3.2012 21:50
zajímavé Gladya, bývalá dasa, 28.2.2012 10:25
*Re: zajímavé Klarisanek 28.2.2012 10:29
Vždyť je to jedno Bathory 28.2.2012 11:33
*Re: Vždyť je to jedno kreditka 28.2.2012 11:34
**Re: Vždyť je to jedno Bathory 28.2.2012 11:42
Jen perlička susu 28.2.2012 12:23
*Re: Jen perlička Bathory 28.2.2012 12:24
*Re: Jen perlička 1.3Magráta13 28.2.2012 12:26
Proč se nevzít? Magda, 2 děti 28.2.2012 12:36
Časová posloupnost kosatka2 28.2.2012 12:49
*Re: Časová posloupnost Iveta 28.2.2012 13:46
Jednoduše proto... Helois+Hela03/06+Dia07/09 28.2.2012 15:30
*Re: Jednoduše proto... Winky 28.2.2012 16:13
**Re: Jednoduše proto... Helois+Hela03/06+Dia07/09 28.2.2012 17:50
**Re: Jednoduše proto... Beruška 29.2.2012 1:31
***Beruško, Cindy (XI/06 + IX/10) 2.3.2012 8:41
**Winky přesně tak! Cindy (XI/06 + IX/10) 2.3.2012 8:38
*Re: Jednoduše proto... Petra Neomi 28.2.2012 18:16
HRUBĚ NESOUHLASÍM! helena + veverčátka 28.2.2012 17:38
*Re: HRUBĚ NESOUHLASÍM! Terka 28.2.2012 19:36
**Re: HRUBĚ NESOUHLASÍM! Binturongg 28.2.2012 19:48
***Re: HRUBĚ NESOUHLASÍM! madlenka07 1.3.2012 13:15
**Re: HRUBĚ NESOUHLASÍM! helena + veverčátka 28.2.2012 20:0
**Re: HRUBĚ NESOUHLASÍM! madlenka07 1.3.2012 11:24
*Re: HRUBĚ NESOUHLASÍM! Winky 28.2.2012 21:18
**Re: HRUBĚ NESOUHLASÍM! Terka 28.2.2012 23:17
***Re: HRUBĚ NESOUHLASÍM! Binturongg 28.2.2012 23:56
dávky?! samoživitelka 28.2.2012 20:20
*Re: dávky?! Bathory 28.2.2012 20:22
**Re: dávky?! samoživitelka 28.2.2012 20:25
***Re: dávky?! Amina 29.2.2012 9:32
****Re: dávky?! cyann 29.2.2012 11:45
*****Re: dávky?! Amina 29.2.2012 12:22
Jak to počítali? Markéta, kluci 10 a 3 28.2.2012 22:11
To je teda zase článek Amarela 29.2.2012 9:17
*Re: To je teda zase článek Žubka 29.2.2012 9:21
*Re: To je teda zase článek Margot+1 29.2.2012 10:6
**Re: To je teda zase článek Amarela 29.2.2012 10:29
***Re: To je teda zase článek Anna Malcová 1 dcera 29.2.2012 10:38
****Re: To je teda zase článek susu 29.2.2012 10:41
*****Re: To je teda zase článek Anna Malcová 1 dcera 29.2.2012 10:48
******Re: To je teda zase článek susu 29.2.2012 10:52
****Re: To je teda zase článek Markéta, kluci 10 a 3 29.2.2012 11:1
*****Re: To je teda zase článek Bathory 29.2.2012 11:2
******Re: To je teda zase článek susu 29.2.2012 11:5
*******Re: To je teda zase článek Bathory 29.2.2012 11:12
********Re: To je teda zase člán... susu 29.2.2012 11:13
*****Re: To je teda zase článek Anna Malcová 1 dcera 29.2.2012 11:11
******Re: To je teda zase článek susu 29.2.2012 11:17
*******Re: To je teda zase článek Anna Malcová 1 dcera 29.2.2012 11:20
********Re: To je teda zase člán... susu 29.2.2012 11:25
*********Re: To je teda zase čl... madlenka07 29.2.2012 13:34
********Re: To je teda zase člán... Markéta, kluci 10 a 3 29.2.2012 11:29
***Re: To je teda zase článek Margot+1 29.2.2012 10:43
****Re: To je teda zase článek Amarela 29.2.2012 10:55
**Re: To je teda zase článek H&M 29.2.2012 11:24
***Re: To je teda zase článek susu 29.2.2012 11:26
****Re: To je teda zase článek Bathory 29.2.2012 11:31
*****Re: To je teda zase článek susu 29.2.2012 11:36
****Re: To je teda zase článek Hilly. 29.2.2012 14:35
*****Re: To je teda zase článek H&M 29.2.2012 15:56
***Re: To je teda zase článek H&M 29.2.2012 11:27
***Re: To je teda zase článek Amarela 29.2.2012 12:12
Vdaná Anna Malcová 1 dcera 29.2.2012 9:55
*Re: Vdaná Markéta, kluci 10 a 3 29.2.2012 10:24
**Re: Vdaná Anna Malcová 1 dcera 29.2.2012 10:29
***Re: Vdaná Markéta, kluci 10 a 3 29.2.2012 10:54
***Re: Vdaná Jitka od Písku 4.3.2012 15:34
****Re: Vdaná Myss 7.3.2012 18:54
Proč nesouhlasit s manželstvím Bathory 29.2.2012 10:33
*Re: Proč nesouhlasit s manželstvím susu 29.2.2012 10:39
**Re: Proč nesouhlasit s manželstvím Bathory 29.2.2012 10:43
***Re: Proč nesouhlasit s manželstvím susu 29.2.2012 10:46
**Re: Proč nesouhlasit s manželstvím Anna Malcová 1 dcera 29.2.2012 10:46
***Re: Proč nesouhlasit s manželstvím Bathory 29.2.2012 10:50
****Bathory, v Afghánistánu Cindy (XI/06 + IX/10) 2.3.2012 9:2
***Re: Proč nesouhlasit s manželstvím susu 29.2.2012 10:53
****Re: Proč nesouhlasit s manželstv... Bathory 29.2.2012 10:54
****Ale pravou Maryšu Cindy (XI/06 + IX/10) 2.3.2012 9:15
*Re: Proč nesouhlasit s manželstvím Jája 29.2.2012 11:49
**Re: Proč nesouhlasit s manželstvím Bathory 29.2.2012 11:59
***Re: Proč nesouhlasit s manželstvím Bathory 29.2.2012 12:2
***Re: Proč nesouhlasit s manželstvím H&M 29.2.2012 12:6
****Re: Proč nesouhlasit s manželstv... Bathory 29.2.2012 12:9
***Re: Proč nesouhlasit s manželstvím Jája 29.2.2012 19:52
****Re: Proč nesouhlasit s manželstv... Bathory 29.2.2012 21:6
*****Re: Proč nesouhlasit s manžels... Jája 1.3.2012 8:12
******Re: Proč nesouhlasit s manže... Bathory 1.3.2012 9:56
******Jájo, ale Eliška Přemyslovna Cindy (XI/06 + IX/10) 2.3.2012 9:14
*****Re: Proč nesouhlasit s manžels... Binturongg 1.3.2012 8:41
******Re: Proč nesouhlasit s manže... Bathory 1.3.2012 10:34
******Re: Proč nesouhlasit s manže... Jája 1.3.2012 13:22
*******Re: Proč nesouhlasit s man... Bathory 1.3.2012 19:0
********Re: Proč nesouhlasit s m... Binturongg 2.3.2012 0:20
********Re: Proč nesouhlasit s m... Jája 2.3.2012 9:7
*********Re: Proč nesouhlasit s... Binturongg 2.3.2012 15:12
*******Re: Proč nesouhlasit s man... Binturongg 2.3.2012 0:20
**Re: Proč nesouhlasit s manželstvím Bathory 29.2.2012 12:5
*Re: Proč nesouhlasit s manželstvím Jasněnka 29.2.2012 12:47
**Re: Proč nesouhlasit s manželstvím Bathory 29.2.2012 12:58
**Jasněno, Cindy (XI/06 + IX/10) 2.3.2012 9:19
***Jasněnko - oprava Cindy (XI/06 + IX/10) 2.3.2012 9:21
Právní situace - poraďte Jiras 27.6.2012 1:49
*Re: Právní situace - poraďte Istarka 18.7.2012 23:3
Vyhledávání článků podle věku

Fotky podle věku

Poslední fotky z emailového průvodce rodičovstvím.

ValinkaKubaADÉLKAADELINKAmiláček ADELINKAADÉLKA☺VikiBříško

Emailový průvodce rodičovstvím je zdarma pro všechny rodiče od početí do 6 let věku.

Přihlásit k odběru

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě

(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.