tisk-hlavicka

Aby děti záda nebolela

11.10.2011 PhDr. Simona Sedláková, Ph. D. Děti a my 25 názorů

Bolesti zad, kloubů a hlavy pocítil v menší či větší míře snad každý z nás. Tento problém, mnohdy spojený s civilizačními změnami, se ale bohužel týká i dětí.

Právě ony se v poslední době čím dál víc objevují v ordinacích lékařů a fyzioterapeutů.

Pohybovému aparátu dítěte bychom měli věnovat pozornost již v době, kdy se s ním ještě nedomluvíme. Už tehdy můžeme totiž jeho správný vývoj ovlivnit zdánlivými maličkostmi. Každé dítě se rodí s přesně „naprogramovaným“ motorickým vývojem. Postupně, od narození až do asi šestého roku, dozrává jeho centrální nervový systém a vyvíjí se všechny pohybové funkce, držení těla a s ním spojená lokomoce (pohyb).

Velmi důležitý je zvláště první rok, kdy je možné rozpoznat, zda vývoj centrální nervové soustavy probíhá fyziologicky. To lze poznat právě díky pohybovému projevu. Pozorujeme, co všechno dítě v jednotlivých trimenonech (tříměsíčních fázích vývoje) dělá i jak pohyb provádí, např. jak zvedá hlavičku nad podložku, opírá se o předloktí, zvedá nožičky, uchopuje hračku, otáčí se, leze apod. Maminky nemívají odborné znalosti, aby přesně věděly, co má kdy dítě dělat, proto je na pediatrech, aby děti vyšetřili a případně včas poslali na patřičné další pracoviště.

Typické „pohybové fauly“

Pokud je maminka zvyklá nosit dítě v šátku, je třeba dbát na správnou techniku. Miminko by mělo mít šátkem podepřenou i hlavu a šátek by neměl být uvázaný příliš nízko, aby si hlavu mohlo pohodlně otočit a opřít o matčin hrudník. Jinak se mu hlava zaklání, neopírá se a tím dochází k podráždění šíjových svalů v oblasti krční páteře. Každé zapružení během maminčiny chůze musí dítě hlavičkou vyrovnávat, krční svaly jsou přetížené a jakoby v křeči, což může dítěti bránit ve správném zvedání hlavičky vleže na bříšku.

Posazování dítěte, které ještě není schopno samo sedět, není pro jeho páteř dobré. Do vzpřímeného sedu se dítě samo aktivně dostává postupně přes šikmý sed a polohu na čtyřech zhruba od 7. do 9. měsíce. Vzpřímený sed znamená, že dítě sedí na sedacích hrbolech a svaly trupu dokážou aktivně udržet bederní lordózu (= správné fyziologické prohnutí v dolní části páteře). Pokud maminky dítě pasivně posazují a různě podepírají polštáři, dítě sedí za sedacími hrboly v jakémsi uvolněném sedu a v bedrech má spíše kyfózu (= nesprávné ohnuté vyklenutí bederní části páteře). Tím není možné vzpřímené držení těla, zádové a břišní svaly aktivně nepracují, páteř se ocitá v nebezpečí nesprávného zakřivení a v krajním případě i vzniku skoliotické vady páteře.

Během postavování je důležité nechat dítěti prostor pro přirozený postup ze vzpřímeného kleku a lezení do stoje a chůze. Chodítka, ve kterých dítě pasivně sedí a odráží se nožičkami, jsou pro pohybový aparát „berličkou“ a správné zapojení svalů (zejména břišních) chybí. Také v různých hopsadlech, upevněných ve dveřních rámech, se dítě často odráží jen špičkami chodidel (palečky), čímž nezapojí správné svalové skupiny pro vzpřímené držení těla. To bývá i u situace, kdy rodič vodí dítě za ruce před sebou (jakoby ho za ručičky tahá) a dítě má paže zvednuté nad hlavu. Pak opět nesprávně našlapuje jen na špičky chodidel. Dospělý by se měl více sehnout.

Přestávky mezi vyučovacími hodinami by měly sloužit k pohybu, děti se potřebují protáhnout, projít, proběhnout!

Každé věkové období si žádá své

Předškolní věk (od 3 do 5 let): Dítě je již schopné pohyb víc koordinovat, začíná běhat, zkouší skákat a rozvíjí i rytmickou dovednost - zvládne sled skoků za sebou. Vytváří si v určitých činnostech pohybové návyky. Osvojuje si též zásady komunikace.

V tomto věku mají děti velkou motivaci pro hru, rády se učí nové věci a vytvářejí si k pohybu vztah. Velmi dobře napodobují okolí, proto je nanejvýš důležité, aby toho rodiče a vychovatelé využili např. i prostřednictvím nejrůznějších pohybových her. Vhodné jsou hry s prvky házení s míčem, překonávání překážek - přelézání, podlézání („opičí dráha“), krátký stoj na jedné noze, rytmické tanečky s orientací v prostoru. Dítě obvykle také zvládne jezdit na tříkolce, resp. kole a učí se plavat.

Mladší školní věk (6 - 11 let): Dítě nyní více hodin denně sedí, nosí školní tašku. Zažívá určitou míru stresu, což se může na jeho pohybovém aparátu negativně projevit. U školní tašky na záda či batohu jsou důležité některé prvky - nastavovací ramenní popruhy, pevnější zádový díl, bederní pás. Příliš volné ramenní popruhy způsobují velkou mezeru mezi zády a stěnou batohu, ten často padá až do dolní části zad, což při nošení způsobuje mírný předklon, ohnutí hrudní páteře a předsun hlavy. Vzniká tak špatné držení těla se zkrácenými prsními svaly, ohnutá záda, přetížená šíje a oslabené krční svaly. Při nošení zátěže na jednom rameni dochází zase k přetížení jedné strany šíje a ramene, děti si pak stěžují na brnění ruky a bolest vystřelující až k uchu. Ideální je systém „dvojích učebnic“.

Dětem v tomto věku velmi prospívá jakýkoliv pravidelný pohyb formou hry. Stojí za to „oprášit“ školku s míčem, skákání gumy, skákání panáka, hru na babu apod. Kam se tyto obyčejné hry poděly?

Starší školní věk (12 - 15 let): Pohybu obvykle dále ubývá, děti tráví ještě více hodin ve škole i u počítače. Dbáme na zásady správného sedu - také učitelé by k nim měli děti vést! Sedíme s celými chodidly na podlaze (ne zkřížené nohy pod židlí), s koleny a kyčlemi v pravém úhlu. Školní nábytek nemůže vyhovovat různým postavám dětí, proto by aspoň doma měly děti mít židli a stůl s nastavovacími parametry. Není dobré dlouhé sezení na balonu (dříve doporučovaný alternativní způsob sezení), protože tuto labilní polohu „udrží“ zádové a břišní svaly přibližně 20 - 30 minut a pak se mohou přetížit. Různé typy sezení lze střídat. Děti v tomto věku se již dokáží soustavněji věnovat některé pohybové aktivitě a je to pro ně nezbytné. Velmi vhodné jsou rekreační formy běhu, tance, plavání i dnes moderní lezení.

Bolesti zad z hlediska psychosomatiky

Nesprávné držení těla spojené s bolestmi zad a hlavy bývá také odrazem životního stylu dítěte a jeho rodiny. Dítě musí zvládat po tělesné, duševní a sociální stránce určité vývojové úkoly. Pokud převažuje stresující psychická aktivita nad aktivitou pohybovou, může mít dítě už od mladšího školního věku různé zdravotní obtíže. Dítě potřebuje především nekonfliktní rodinné prostředí s harmonickými citovými vazbami. Vše intenzivně vnímá, přejímá pohybové i stravovací návyky. Tomu, v jakém prostředí vyrůstá, odpovídá obvykle i jeho stoj a „řeč těla“, které bývají obrazem duševního stavu dítěte v souvislosti s rodinou, školou a vztahy.

Nejčastěji se uvádějí dva typy vadného držení těla, kdy se určitá životní situace prokazuje tělesným obrazem:

  • Chabé (pasivní) držení těla může znamenat nezvládnutí negativních zážitků, slabou vůli, bezradnost. Dítě se „choulí“ do sebe, hlava je vtažena mezi ramena, záda jsou kulatá. Typický je nedostatek pohybu, nadváha a jakási svalová ochablost.
  • Zvýšené svalové napětí a „vzdorovitý“ postoj mohou svědčit o nezvládnutém nepřátelství či útočnosti. Agresivita může být projevem nezpracované úzkosti. Zvýšená míra stresu vede ke zvýšenému napětí šíjových svalů v oblasti krční páteře a následně k bolestem hlavy i poruchám vidění. Na tyto obtíže si stěžují zvláště dívky mladšího školního věku. Strach ze selhání, snaha dosáhnout výborných výsledků (mít jedničky) i snaha „vyhovět“ rodičům, kteří dívku neustále motivují k vyšším výkonům, mohou dítě vychýlit z rovnováhy. V těchto případech často nezbývá než vyhledat psychosomaticky orientovaného lékaře, který musí citlivě „zapátrat“ po možných příčinách a případně dítěti (a rodičům!) doporučit návštěvu psychoterapeuta.

Chvála obyčejného pohybu

Rodiče si lámou hlavu, co může jejich dětem s bolestmi zad pomoci. Hledají speciální cviky nebo naopak chtějí, aby děti necvičily vůbec a moc se „nenamáhaly“. Běžný pohyb, kterým je zejména chůze a běh, se dnes často nedoceňuje. Kolik času jím však současné děti denně tráví? Hromadná doprava, eskalátory, výtahy, dovážení všude autem působí, že i to nejdostupnější protažení dětem chybí. Stejně tak chybí dobrý příklad rodičů. Kolik času stráví oni sami u televize a u počítače a kolik se svými dětmi při společné pohybové aktivitě?

Pro všechny děti doporučím na závěr jedno vhodné (a velmi oblíbené) protahovací cvičení či spíše uvolňující polohu: Po návratu ze školy ať dítě „odhodí“ tašku a položí se na záda na zem. Hlavu si může podepřít malým polštářkem, dolní končetiny má nataženy, ruce upaženy a pokrčeny v loktech asi do 90 stupňů („do svícnu“). Někdy se této poloze říká „mimino“, protože tak často spí malé děti. Tímto se protáhne přímý břišní sval, prsní svaly, odlehčí se páteři. Dítě nechť tak setrvá 20 - 30 minut. Může si pustit hudbu. S překvapením brzy zjistí, kolik pozitivního tato chvilka protažení a relaxace jeho zádům (a nejen jim) přinese.

Autorka vystudovala fyzioterapii na FTVS UK a od roku 1989 působí jako fyzioterapeutka. Mezi její učitele patřili např. L. Mojžíšová, doc. F. Véle, prof. V. Janda, prof. K. Lewit či doc. P. Kolář. Ve své praxi se věnuje komplexní léčebné rehabilitaci, především diagnostice a terapii funkčních poruch hybného systému.

Názory k článku (25 názorů)
Dobrý článek withep 11.10.2011 8:59
*Re: Dobrý článek kili 11.10.2011 9:29
*Re: Dobrý článek kreditka 11.10.2011 9:39
**Re: Dobrý článek kili 11.10.2011 9:43
**Re: Dobrý článek withep 11.10.2011 12:1
***Re: Dobrý článek Hanka 75 12.10.2011 14:5
*V porodnicích asi proto, že... MM, 2 kluci 11.10.2011 16:57
**Re: V porodnicích asi proto, že... Veveruše 11.10.2011 23:2
**EU nám řekne, co s tím budeme dělat!... Jája 12.10.2011 11:51
***Re: EU nám řekne, co s tím budeme ... Hanka 75 12.10.2011 14:3
****Re: EU nám řekne, co s tím budem... kreditka 12.10.2011 19:50
*****Re: EU nám řekne, co s tím bud... kreditka 12.10.2011 19:55
******Re: EU nám řekne, co s tím b... withep 13.10.2011 11:53
****Re: EU nám řekne, co s tím budem... Irena 18.10.2011 14:34
**Re: V porodnicích asi proto, že... Barča 18.10.2011 14:29
Aktovka kreditka 11.10.2011 9:37
*Re: Aktovka kili 11.10.2011 9:41
**Re: Aktovka zwedavka 11.10.2011 11:57
*Tak co si promluvit s učiteli? MM, 2 kluci 11.10.2011 16:46
**Re: Tak co si promluvit s učiteli? kreditka 11.10.2011 20:9
***Re: Tak co si promluvit s učiteli? KoproFka 12.10.2011 8:22
****Re: Tak co si promluvit s učitel... RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 12.10.2011 21:2
*Re: Aktovka Lída+2 13.10.2011 20:42
Dítě nechť setrvá 30 minut.... Lidka 12.10.2011 1:32
*Re: Dítě nechť setrvá 30 minut.... Myss 18.10.2011 7:53
(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.