tisk-hlavicka

Co vlastně chceme říci dětem o sexu a rodině ?

Návrh skupiny okolo dr. Uzla prosadit svůj druh sexuální výchovy na školy se setkal se silnou emocionální reakcí.

Návrh skupiny okolo dr. Uzla prosadit svůj druh sexuální výchovy na školy se setkal se silnou emocionální reakcí. Když jej psali, muselo být jasné, že narazí na silný odpor věřících. Zdá se, že s tím počítali a předem již rezignovali na hledání kompromisu. Škoda, že se tehdy ministerstvo školství nepokusilo hledat širší společenský konsenzus. Já jsem nicméně této debatě vděčný za to, že mě donutila formulovat si myšlenky, které jsem opomíjel.

Zejména odpovědět si na otázku: Jak bych chtěl, aby mé děti byly informovány o otázkách sexu. Dospěl jsem k závěru, že pro mě je nejdůležitější ne, co je jim říkáno, ale kdo jim to říká. Když si proberu všechny školy od základky až po vysoké, co jsem kdy prošel, tak na každé býval učitel, kterému bych své děti na sexuální výchovu nikdy nesvěřil. Měli jsme třeba učitele, který k nám byl přeložen za to, že dodával dívky na večírky papalášů. Dobrý kantor, uměl nadchnout pro svůj obor, ale nechat ho učit sexuální výchovu? Opravdu ne.

Jako hlavní zásadu u školní sexuální výchovy vidím její dobrovolnost a právo veta rodičů. Prostě rodiče zvláště na menších městech velice dobře znají soukromý život učitelů a vědí lépe než ředitel, kdo by rozhodně neměl zaučovat jejich děti do tajů sexu. Na druhou stranu jsou učitelé, kterým prakticky bezmezně důvěřuji a nemám sebemenší důvod dohlížet na to, co mým dětem vykládají o sexu. Právo veta rodičů by ale mělo být v naší pluralitní společnosti samozřejmostí nejen v otázkách sexu.

I umírněné kompromisy jsou oboustranně nepřijatelné

Položme si přesto otázku týkající se obsahu. Co by se mělo při sexuální a rodinné výchově dětem vykládat a v jakém věku? Musíme však počítat s tím, že narazíme na ideologické rozpory, které budou od začátku znemožňovat vytvoření společné koncepce. Například vyjádřil jsem v jednom článku, myslím, hodně kompromisní návrh, že bychom děti měli odrazovat od sexu s těmi partery, kde to nevypadá alespoň na roční vztah. Následkem bylo, že jsem byl pokousán z obou stran. Podle jedněch patřím coby odpůrce zážitkového sexu mezi bigotní katolíky, což by mi možná i lichotilo, ale bohužel plísněn jsem byl i těmi z druhého břehu za to, že schvaluji předmanželský sex, což je proti Božímu plánu. Co tedy napsat do případné příručky, když není možné najít oboustranně přijatelný kompromis ani v takové banalitě jako otázka začátku sexuálního života?

Začátek prvního vztahu delšího než rok

Odpovědi 300 respondentů na otázku: „Kdy začal první váš vztah delší než rok“ mají přibližně lognormální distribuci, modus (nejčastější odpověď) 18 let, medián (střední odpověď) 19 let, průměr 19,4 roků a směrodatnou odchylku 3,43 roku. Tyto hodnoty nám pomohou navrhnout základní doporučení v otázkách začátku sexuálního života.

Vzhledem k těmto hodnotám je svrchovaně rozumné odrazovat mladé od zážitkového sexu ve všech vztazích, které nevypadají na to, že se dožijí ročního výročí, tzn. orientačně do 18 let. S výukou sexuálních technik či antikoncepce má pak smysl plošně začínat tak směrodatnou odchylkou předem, tzn. od 14-15 let. Výjimky a excesy by se měly řešit individuálně.

Chceme-li aby vztahy našich dětí byly stabilní, abychom už konečně alespoň zastavili neustálý nárůst rozvodovosti, je třeba hodně krotit naše sexuální touhy. Už toto je pro zastánce liberálních příruček hodně nestravitelný postoj, proto sexuální příručky prezentují jen to hezčí pozlátko sexu a vztahů, ale zcela chybí příprava dětí na to peklo, co dnešní generace skutečně ve vztazích zažívají.

To jsou především rozchody. Sexuologické problémy člověk vidí vzácně nejen u klientů, ale i u kamarádů, ale problémy se stabilitou vztahu a s rozchody řešíme neustále. Kluk nemá problém s navlečením prezervativu, ale co dělat s tím, když jeho holka políbila na diskotéce někoho jiného. Bohužel ani jeho rodiče nejsou s to popsat: Co se s ním bude dít, když mu Jarka řekne: „Končíme, Karle!“?

Otázka věku

Velký problém vidím v otázce věku. Když tuto problematiku přednáším 16letým dětem, nudou zívají. Jako by to byl problém mitochondrií. Jich samotných se to přece netýká. Dokonce i dvacetiletí nemají problém. Partnerské problémy řeší unisono: „No co? Tak se rozejdou!“ Ty ale už začínají bavit otázky seznamování. Ale skutečně pozorné a nadšené posluchače člověk najde u třicetiletých. Proto bych tuto tematiku spíše zařadil na vysoké školy nebo do posledních ročníků středních škol. Na druhou stranu u většiny předmětů zjišťujeme, že děti moc nebaví, ale ocení je teprve s léty. Jako například studenti psychologie při studiu podceňují statistiku a teprve ve výzkumu či při psaní diplomové práce zjistí, jak jsou limitovaní svou statistickou omezeností.

Výchova samospádem

V naší společnosti se vychovává samospádem, prostě tak nějak se to dělá a ono to taky tak nějak dopadne. Bohužel ani jeden z krajních názorů nemá nějakou konsolidovanější pedagogiku. Fakt, že ji nemáme, bereme dnes jako samozřejmost, ale na konci 19. století však měli takovou zavedenou pedagogiku, kterou ustálil všeobecný konsenzus. Ta vyhovovala tehdejším sociálně ekonomickým podmínkám, zejména faktu, že svobodná matka umírala doslova hladem a zimou. Dnes nám starší morální modely připadají zbytečně prudérní, ale pozor - novou funkční morálku adaptovanou na nové prostředí stále nemáme. Rodiče tápou. Na jednu stranu nechtějí být prudérní, na druhou stranu vynalézavost dětí nezná mezí.

Například jak reagovat, když si přišlo čtrnáctileté dítě se svými spolužáky pustit domů pornokazetu? Zavřeli se do pokojíčku a k nim se teď dobývá navíc čtyřletý sourozenec a brečí za dveřmi, že chce taky dovnitř. Existuje vůbec porno přijatelné pro děti? Může se dospívající kluk dívat na porno s tátou? Do kolika let je sexuálním zanedbáním, či dokonce zneužitím, když se dítě dívá s rodiči na porno? Jak reagovat na to, že dítě přistihne rodiče při souloži a vnímá soulož jako domácí násilí - tatínek trápí maminku? Co dělat, když si učitelka stěžuje, že dítě onanuje pod lavicí? Co mám citlivě říci dospívajícímu dítěti, když gauč v obýváku před přehrávačem s televizí je porůznu poonanován? Jak reagovat na to, že dítě si vodí na noc z diskotéky domů co měsíc jinou „kamarádku“, a rodiče začínají mít pocit, že se jim domov mění v hambinec...

Když se zatím nezkonsolidovaly univerzální modely, tím spíš je na místě očekávat od příruček odborníků, že přinesou doporučení pro rodiče, děti i kantory, jaké modely se vyplatily jiným a proč. Problém je především v konfliktech: rodičovská autorita, autonomnost rodičovského domu versus sexuální svoboda a rodící se autonomie dospívajícího dítěte.

Dítě začíná být s pubertou biologicky dospělé a přirozeně rozpínavé, ale na druhou stranu zůstává dál ekonomicky a fakticky závislé na rodičích. Bohužel vývojovým úkolem dospívajícího dítěte je opustit rodičovskou domácnost a založit si svou vlastní. Tedy, pokud mladý dospělý zůstává u rodičů, měl by si uvědomit, že ať chce či nechce, u rodičů s věkem přestává být už doma a začíná tam být na návštěvě. Podle toho by se měl též chovat. Tzn. uznávat například denní režim rodičů, a ne jim vnucovat třeba své adolescentní ponocování.

Varování před sexuálním zneužíváním a znásilněním

Sexuální příručky se často vůbec nezabývají sexuálním zneužitím ani znásilněním. Ano, popisují funkci pěnovitých těles v penisu při erekci, ale nenapíší, že erekci provází nárůst touhy po sexuálním styku a snižuje se schopnost sebeovládání. Tato touha může být nebezpečná nejen pro děti, ale i pro dospělé ženy. Proto jsou muži, jejichž erekci by dívka nikdy neměla vidět, přesněji řečeno, které by nikdy neměla vidět ani nahé. Jsou jimi především učitelé, nadřízení v různých zaměstnáních či na brigádách, neznámí muži na veřejnosti, kněží ap.

Vidět nahé rodiče je zkušenost, kterou mají jen některé děti. Sama o sobě je asi neškodná, a proto ji můžeme v mladším školním věku tolerovat podobně jako koupání s nahými rodiči. Naproti tomu děti by neměly vídávat otce se ztopořeným penisem. Stejně tak i muž, který mívá erekce při běžném kontaktu s malými dětmi, by měl tento problém konzultovat s odborníky na sexuální zneužívání, aby měl pod kontrolou své chování, i když tyto mimovolné reakce třeba ovládnout nemůže. Rovněž chybí konstatování, že děti si nemají hrát s přirozením svých rodičů, k čemuž mají sklony děti v těch rodinách, kde nahota není tabu. Stejně tak „na doktora“ si mohou v rozumné míře hrát děti, ale rozhodně ne dospělí s dětmi.

Chybí často naprosto běžná doporučení pro mladé dívky. Především že se sexuální touhou mužů není radno si moc zahrávat. Mužům se sice klade na srdce, aby měli svou touhu pod kontrolou a respektovali ženino ne, jakkoli jsou vzrušení. Ale samozřejmě je to jen zbožné přání, praxe je jiná. Proto při sexuální výchově by se mělo klást na srdce mladým, že by neměli sahat na přirození nikoho, s kým nemají trvalý vztah. Stejně tak nikoho cizího, koho nepovažují za svého dlouhodobého partnera, by neměli nechat se dotýkat svých erotogenních zón. Na místě je opatrnost - nedoporučovat vstupování do bytů cizích lidí, zejména vstupování dívek do bytů cizích osamělých mužů. Na toto upozorňují příručky jen vzácně.

Mnoho mladých dívek se rádo baví koketováním. Libí se jim výrazné reakce mužů na jejich vyzývavé chování. To samo o sobě není závadné, ale jsou situace, kde je dobré si toto dvakrát rozmyslet. To samé se týká pragmatičnosti v oblékání. Někdy je velmi rozumné vzít si na sebe velmi asexuální oblečení.

Příručky většinou opomíjejí rady dívkám, jak postupovat v případě znásilnění. Běžná jejich reakce totiž je jít domů, omýt se a znásilnění oznámit na nátlak rodiny třeba až za týden. Správný postup je ale opačný - dívka má jít na policii bohužel v tom neutěšeném stavu, v jakém je právě po činu.

pokračování příště

Názory k článku (102 názorů)
směrodatná odchylka caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.5.2011 9:17
*Re: směrodatná odchylka Iris 9.5.2011 10:44
*až ve 14-ti, 15-ti letech???? Insula 9.5.2011 16:46
**Re: až ve 14-ti, 15-ti letech???? maja 9.5.2011 22:23
***Re: až ve 14-ti, 15-ti letech???? Manka, 1 syn 10.5.2011 19:59
Asexuální oblečení Inka 9.5.2011 10:8
*Re: Asexuální oblečení Samika 9.5.2011 10:14
**Re: Asexuální oblečení JankaP 9.5.2011 10:21
***Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 11:7
*Re: Asexuální oblečení Gajka + 2 9.5.2011 10:20
**Re: Asexuální oblečení Inka 9.5.2011 10:40
***Re: Asexuální oblečení Roya 9.5.2011 10:47
****Re: Asexuální oblečení susu 9.5.2011 10:52
*****Re: Asexuální oblečení Inka 9.5.2011 10:56
******Re: Asexuální oblečení susu 9.5.2011 11:1
*******Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 11:10
********Re: Asexuální oblečení stormer 9.5.2011 11:30
*********Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 11:51
******Re: Asexuální oblečení Iris 9.5.2011 11:1
*******Re: Asexuální oblečení susu 9.5.2011 11:1
******Re: Asexuální oblečení Roya 9.5.2011 11:3
*******Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 11:8
********Re: Asexuální oblečení Iris 9.5.2011 11:13
*******Re: Asexuální oblečení anexa 9.5.2011 11:50
********Re: Asexuální oblečení maja 9.5.2011 12:26
********Re: Asexuální oblečení Roya 9.5.2011 12:59
******Re: Asexuální oblečení maja 9.5.2011 12:22
*******Re: Asexuální oblečení Šešule 9.5.2011 12:52
********Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 13:16
*********Re: Asexuální oblečení maja 9.5.2011 22:21
******Re: Asexuální oblečení agnes+2 9.5.2011 15:23
*******Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 23:48
******Re: Asexuální oblečení rezignovaná 9.5.2011 17:37
*******Re: Asexuální oblečení Nana*81 9.5.2011 20:23
********Re: Asexuální oblečení Tvoje horší já 9.5.2011 20:27
*********Re: Asexuální oblečení Nana*81 9.5.2011 20:34
********Re: Asexuální oblečení rezignovaná 9.5.2011 21:24
*********Re: Asexuální oblečení Nana*81 9.5.2011 22:52
**********Re: Asexuální obleče... rezignovaná 9.5.2011 23:28
***********Re: Asexuální oble... Petra Neomi 9.5.2011 23:41
*********Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 23:42
**********Re: Asexuální obleče... rezignovaná 9.5.2011 23:48
***********Re: Asexuální oble... Petra Neomi 10.5.2011 0:27
*****Re: Asexuální oblečení RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 10.5.2011 16:25
****Re: Asexuální oblečení Inka 9.5.2011 10:52
*****Re: Asexuální oblečení susu 9.5.2011 10:54
******Re: Asexuální oblečení Inka 9.5.2011 10:56
*******Re: Asexuální oblečení susu 9.5.2011 11:1
***Re: Prevence louskáček 10.5.2011 9:24
*Re: Asexuální oblečení Iris 9.5.2011 10:41
*Re: Asexuální oblečení Šešule 9.5.2011 11:14
**Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 11:20
***Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 11:24
****Re: Asexuální oblečení Šešule 9.5.2011 11:30
****Re: Asexuální oblečení stormer 9.5.2011 11:42
*****Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 11:46
*****Re: Asexuální oblečení susu 9.5.2011 11:46
******Re: Asexuální oblečení stormer 9.5.2011 11:54
******Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 11:55
***Re: Asexuální oblečení Šešule 9.5.2011 11:34
****Re: Asexuální oblečení Petra Neomi 9.5.2011 12:4
*****Re: Asexuální oblečení susu 9.5.2011 12:5
**Re: Asexuální oblečení maja 9.5.2011 12:27
*Re: Asexuální oblečení Tvoje horší já 9.5.2011 20:14
**Re: Asexuální oblečení Nana*81 9.5.2011 20:29
Nenašla jsem nic, s čím bych nesouhlasil... Roya 9.5.2011 10:43
*Re: Nenašla jsem nic, s čím bych nesou... stormer 9.5.2011 11:39
**Re: Nenašla jsem nic, s čím bych nes... maja 9.5.2011 12:32
Jeden uniformní návod? Iris 9.5.2011 10:57
*Re: Jeden uniformní návod? Theend 9.5.2011 18:53
Uzel je extrémista... Šešule 9.5.2011 11:28
*Re: Uzel je extrémista... Theend 9.5.2011 18:54
Sex a prevence sexuálního násilí je ok, ... Binturongg 9.5.2011 11:47
*Re: Sex a prevence sexuálního násilí j... susu 9.5.2011 12:4
**Re: Sex a prevence sexuálního násilí... Binturongg 9.5.2011 12:25
***Re: Sex a prevence sexuálního nási... susu 9.5.2011 12:29
****Re: Sex a prevence sexuálního ná... Binturongg 9.5.2011 12:41
*****Re: Superpojetí sexvýchovy Iris 9.5.2011 13:50
*****Re: Sex a prevence sexuálního ... susu 9.5.2011 18:16
******Re: Sex a prevence sexuálníh... Binturongg 9.5.2011 19:9
*******Re: Sex a prevence sexuáln... susu 10.5.2011 7:25
********Re: Sex a prevence sexuá... Petra Neomi 10.5.2011 9:15
********Re: Sex a prevence sexuá... Iris 10.5.2011 12:25
**Re: Sex a prevence sexuálního násilí... Renata 9.5.2011 12:26
Susu 8.5Yettynkaa12 9.5.2011 15:50
*Re: Susu susu 9.5.2011 18:17
Skvělé otázky Mirek_ 9.5.2011 16:3
*Re: Skvělé otázky Theend 9.5.2011 18:46
**Re: Skvělé otázky rezignovaná 9.5.2011 19:44
***Re: Skvělé otázky Theend 9.5.2011 21:45
****Re: Skvělé otázky rezignovaná 9.5.2011 23:29
***Re: Skvělé otázky Petra Neomi 9.5.2011 23:40
****Re: Skvělé otázky Bumbi&05,08,10 10.5.2011 22:15
**Re: Skvělé otázky Mirek_ 10.5.2011 10:10
**Re: Skvělé otázky Veveruše 11.5.2011 0:8
*Re: Skvělé otázky luthienka 9.5.2011 21:26
**Re: Skvělé otázky Ili 10.5.2011 7:57
***Re: Skvělé otázky luthienka 10.5.2011 14:26
Zajímavý článek Tvoje horší já 9.5.2011 20:21
Konečně louskáček 10.5.2011 9:13
Děkuji za článek Karkulka+2kluci 10.5.2011 18:33
Mám podobné názory Nítěnka 15.5.2011 20:8
Článek se vztahuje k období asi

Podobné články


Další od autora PhDr. Mgr. Klimeš Jeroným PhD. >>


Vyhledávání článků podle věku

Fotky podle věku

Poslední fotky z emailového průvodce rodičovstvím.

ValinkaKubaADÉLKAADELINKAmiláček ADELINKAADÉLKA☺VikiBříško

Emailový průvodce rodičovstvím je zdarma pro všechny rodiče od početí do 6 let věku.

Přihlásit k odběru

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě

(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.