tisk-hlavicka

Mohlo by se místo známkování hodnotit slovně?

21.6.2010 Nina Rutová Rodina a škola 86 názorů

Jaká jsou vaše pro a proti?

PRO

Iva Benešová, cvičitelka jógy, aromaterapeutka, matka tří dětí

Zrušit známkování? Ano určitě. A nahradit slovním hodnocením.

Dítě samo dobře pozná, co se mu daří a co ne. Skutečně potřebuje něco jiného – sounáležitost, podporu, ocenění. Pokud děti od malička učíme závislosti na hodnocení dospělých, je nesnadné potom ve škole navázat jinak. Často odpor rodičů a prarodičů a nedostatečná diskuse s nimi znemožní slovní hodnocení. Ano, potřebujeme srovnání, ocenění a opatrně dodávám i kritiku… Jsem ale přesvědčená, že známky jsou pro to nevhodným nástrojem.

Hlavní je učit děti společnému dílu. Spolupracovat a učit děti oceňovat své spolužáky, a tak poznávat i sama sebe. V současné době je třeba učit takovému přístupu děti, ale především jejich rodiče. Tvořit, učit se, hrát si spolu bez hodnocení. „Jenom“ společně být a zažívat vnitřní pocit naplnění a radosti z objevovaného. Přestat děti odměňovat a trestat. Zapomenout na výroky typu – šikulka, to se ti povedlo.

Máme tři děti. V předškolním věku byly s námi doma a tento přístup znají. Jakkoli se mu my sami pořád učíme. Dvě starší poznaly na základní škole i slovní hodnocení a také dnes na gymnáziu mají slovní a bodové hodnocení. Pro ně bylo náročné začít soutěžit.

Vážím si všech učitelek a učitelů, kteří tuto nesnadnou, klikatou a náročnou cestu prošlapávají pro nás ostatní, děti, rodiče, prarodiče a další učitele.

Lucie Podhorná, učitelka na gymnáziu v Liberci

Jsem proti klasickému způsobu, neb je neobjektivní a nesplňuje ryze informativní funkci. Známkování je bráno spíš jako odměna či trest, a tudíž motivuje jen k dosažení dobré známky, ale ne k tomu, aby sám student usiloval o osvojení dané látky. Potlačuje přirozenou zvídavost dětí, které chtějí udělat radost paní učitelce nebo rodičům dostanouli „za jedna“, než aby se samy od sebe snažily naučit se něco nového. Známka by měla podávat informaci čistě o míře pochopení a naučení se látky, nikoliv přibírat další přívlastky jako „za snahu“ či „za aktivitu“. Proto je pak v důsledku takový rozdíl mezi hodnocením jednotlivých kantorů a škol, a znevýhodňuje tak mnohé žáky při přijímačkách. Na druhou stranu jak právě zde vyřešit otázku přijímaček? Pro mě by alternativou byl určitý kompromis mezi slovním hodnocením a kreditním systémem. Slovní hodnocení je pro učitele obrovsky náročné, a to nejen časově. Jednou za pololetí by mohlo být dostačující. A právě do něj jde zakomponovat onu „snahu, pasivitu“ atd. Toto jsou přece pro budoucí život cenné údaje, bez kterých se jen tak nějaký pohovor při žádání o práci neobejde. Na známky se vás nikdo nikdy ptát nebude. Bodový systém pak na základě přesně daných pravidel podává žákovi mnohem objektivnější informaci a zpětnou vazbu na kolik danou věc pochopil.

Martina Podhorná, učitelka angičtiny a hudební výchovy, t. č. na mateřské dovolené

Jako absolventka Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové jsem odjela po dvouleté praxi v českém školství na roční stáž na internátní školu do Velké Británie. Působila jsem zde jako asistentka na Department of Music (katedra hudební výchovy). Moje zkušenosti se tedy týkají hlavně oblasti výuky hudby – jak v Čechách, tak v Anglii. Angličtí studenti měli školní rok rozdělený na 3 semestry. Na konci každého tri-semestru obdrželi slovní hodnocení ze všech předmětů, obsahující seznam probrané učební látky, výčet projektů či jiných aktivit týkajících se výuky, charakteristiku práce a výsledky daného žáka. Mohu konstatovat, že po přečtení hodnotícího formuláře vyplněného daným vyučujícím měli rodiče jistě mnohonásobně konkrétnější a přesnější představu o tom, čím jejich syn či dcera za uplynulý semestr prošli (např. jaká látka byla probrána, jak toto učivo daný žák zvládnul a jaký měl k tomu přístup). V předmětech zvaných výchovy (hudební, výtvarná, tělesná) má totiž jedna jediná známka na vysvědčení za pololetí téměř nulovou výpovědní hodnotu. Vždyť kritéria hodnocení např. v produkci hudby jsou tak těžko nastavitelná a provedení hudby těžko měřitelné. Totéž, si myslím, platí pro výuku jazyků. Studenti by měli být „povzbuzováni“ jiným přístupem než způsobem, že za to a to je ještě jednička, ale takhle to už je za dvě. Je ale též potřeba připomenout, že slovní hodnocení je pro pedagogy velice časově náročné. Zavedení takovéhoto principu hodnocení by tedy nevyhnutelně muselo přinést změny v časových a finančních přístupech v rámci učitelských úvazků.

PROTI

Jana Hlaváčková, důchodkyně a babička

Hlavní důvod, proč jsem zastáncem klasického známkování je, že učitelé slovní hodnocení psát neumějí, takže z toho pak člověk nic nepozná. Nevím proč, ale pokaždé dostali mí vnuci (dvojčata) na prvém stupni takové slovní hodnocení, že jsme z něj měli dojem, že se paní učitelka bojí napsat, že něco neumějí. Bylo tam, že jsou přátelští a že při vyučování dávají pozor, ale jestli jim jde čtení nebo matematika a kde by měli přidat, tam nebylo.

Lenka Pokorná z Hrádku nad Nisou, matka Terezky 10leté a 8letého Honzíka

Nad otázkou hodnocení slovního nebo klasického formou známek jsem se často zamýšlela a zpočátku se přikláněla k tomu slovnímu. Dnes preferuji známkování. Přiměla mě k tomu vlastní zkušenost, respektive zkušenost mých synovců. Ti totiž na své základní škole měli jako prvňáčci slovní hodnocení. Bylo pro ně přímo demotivující. Závistivě prohlíželi „opravdové“ žákovské knížky mých dětí a obraceli listy plné známek, zatímco oni měli v notýsku „jen razítka“ nebo poznámku o tom, že jsou dobří v matematice a plynule čtou. Co by dali za známku! Další případ zažívám i u svých dětí, které mají slovně hodnoceno projektové vyučování. Jejich nadšení z práce na projektech opadlo ve chvíli, kdy zjistily, že mají za dobře odvedenou práci „jen pochvalu“. Žáci, kteří tak pilní nebyli, mají sice ve svém hodnocení poznámku o tom, že se nesnažili, ale výslednou známku na vysvědčení to nikomu neovlivnilo. Nemyslím si, že by pochvala nezahřála u srdíčka každého z nás. Kritika nás určitě vede k zamyšlení a rádi se dozvíme, v čem jsme se zlepšili a kde jsou naše mezery. Ale připadá mi, že známky ve škole jsou pro děti něčím takovým, jako je výplata za práci v zaměstnání nás dospělých. Takže drsně, ale jednoduše řečeno: „Za práci mi neděkujte, za práci mi plaťte!“

Názory k článku (86 názorů)
pro známky Insula 21.6.2010 8:7
*Re: pro známky Blanka 21.6.2010 8:32
**Re: pro známky Kudla2 21.6.2010 9:7
**Re: pro známky withep 21.6.2010 9:11
***Re: pro známky Stáňa a dva kluci 21.6.2010 10:25
***Re: pro známky Nasuada 21.6.2010 10:32
****Re: pro známky susu 21.6.2010 10:41
*****Re: pro známky Nasuada 21.6.2010 10:55
******Re: pro známky susu 21.6.2010 11:1
*******Re: pro známky Nasuada 21.6.2010 11:10
********Re: pro známky susu 21.6.2010 11:16
*********Re: pro známky withep 21.6.2010 11:38
**********Re: pro známky susu 21.6.2010 12:17
***********Re: pro známky withep 21.6.2010 13:16
************Re: pro známky susu 21.6.2010 13:27
*************Re: pro známky withep 21.6.2010 13:38
***********Re: pro známky withep 21.6.2010 13:23
*********Re: pro známky Nasuada 21.6.2010 21:45
**********Re: pro známky Dana, syn 7 let 21.6.2010 23:36
***Re: pro známky Blanka 21.6.2010 10:35
****Re: pro známky Pollyenka 22.6.2010 16:50
*Re: pro známky Pollyenka 22.6.2010 16:44
**Re: pro známky Blanka 23.6.2010 9:16
***Re: pro známky Pollyenka 23.6.2010 19:17
****Re: pro známky Blanka 24.6.2010 7:50
*****Re: pro známky Pollyenka 24.6.2010 20:6
*Re: pro známky katschka 26.6.2010 20:28
*Re: Proti známkám mikule 26.6.2010 21:3
pro písemné hodnocení zahir 21.6.2010 8:23
Tak první třída snad ano.. Hilly. 21.6.2010 9:10
Jsem pro slovní hodnocení malá Malá 21.6.2010 9:24
*Re: Jsem pro slovní hodnocení Lída+2 21.6.2010 9:40
*Re: Jsem pro slovní hodnocení Kudla2 21.6.2010 9:48
*Re: Jsem pro slovní hodnocení susu 21.6.2010 9:53
máme oboje Lída+2 21.6.2010 9:37
*Re: máme oboje susu 21.6.2010 9:45
**Re: máme oboje Vanility 21.6.2010 10:21
*Re: máme oboje Mortadela 21.6.2010 13:56
**Re: máme oboje Eliška Junková 21.6.2010 17:38
**Re: máme oboje Lída+2 22.6.2010 9:42
slovní hodnocení jitulena 21.6.2010 10:12
*Re: slovní hodnocení susu 21.6.2010 10:25
**Re: slovní hodnocení rybushka 21.6.2010 15:54
***Re: slovní hodnocení susu 22.6.2010 7:13
**Re: slovní hodnocení markéta 21.6.2010 20:33
***Re: slovní hodnocení susu 22.6.2010 7:10
myslim si ivik 21.6.2010 10:17
je to složitější Gladya, bývalá dasa, 21.6.2010 10:38
*Re: je to složitější Kudla2 21.6.2010 11:1
**Re: je to složitější Nasuada 21.6.2010 11:16
**Re: je to složitější Gladya, bývalá dasa, 21.6.2010 11:44
**Re: je to složitější MarkétaP + 4 dcerky 21.6.2010 11:56
***Re: je to složitější susu 21.6.2010 12:20
****Re: je to složitější MarkétaP + 4 dcerky 21.6.2010 13:8
*****Re: je to složitější MarkétaP + 4 dcerky 21.6.2010 13:10
******Re: je to složitější susu 21.6.2010 13:17
*******Re: je to složitější Zuzana, Filip 04+Mandy 06 21.6.2010 14:45
*******Re: je to složitější MarkétaP + 4 dcerky 21.6.2010 15:29
********Re: je to složitější Zuzana, Filip 04+Mandy 06 21.6.2010 16:7
********Re: je to složitější susu 22.6.2010 7:16
*********Re: je to složitější susu 22.6.2010 7:19
*********Re: je to složitější MarkétaP + 4 dcerky 22.6.2010 12:35
Zbytečnost Pawlla 21.6.2010 10:55
z každého něco baja 21.6.2010 12:14
Oboje ditasa 21.6.2010 14:26
Nevím co je špatného na známkách kreditka 21.6.2010 14:55
*Re: Nevím co je špatného na známkách Rosie 22.6.2010 12:2
*Re: Nevím co je špatného na známkách mikule 26.6.2010 21:14
znamkoani Taodvedle 21.6.2010 15:54
kdo by to naučil učitele??? štěpánka 21.6.2010 16:18
*Re: kdo by to naučil učitele??? štěpánka 21.6.2010 16:20
**Re: kdo by to naučil učitele??? olina, dvojčata Linda a Samuel 21.6.2010 17:50
***Re: kdo by to naučil učitele??? štěpánka 21.6.2010 18:20
Moje zkušenosti Beruška 22.6.2010 6:51
Známkovala jsem oběma způsoby Binturongg 22.6.2010 8:6
proč má být vzdělávání soutěží? Rigmor 22.6.2010 12:43
*Re: proč má být vzdělávání soutěží? Vláďa 22.6.2010 13:19
**Re: proč má být vzdělávání soutěží? Rigmor 22.6.2010 14:47
semestr a trimestr Hajásek 22.6.2010 19:36
Přečtěte si názory odborníka .Katka 22.6.2010 20:49
pro znamky Irena, 2 deti 22.6.2010 22:32
slovní hodnocení slepenina 23.6.2010 12:56
Jsem pro známky ronniev 24.6.2010 9:39
Co je špatného na soutěžení? Ivka (dva kluci) 25.6.2010 21:31
*Re: Co je špatného na soutěžení? Jedůfka / 99,00 30.6.2010 20:42
*Re: Co je špatného na soutěžení? katschka 6.7.2010 13:46
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.