tisk-hlavicka

Blízké setkání (s porodníkem)

20.1.2005 Vlasta Marek 287 názorů

Rozhlasová diskuse na téma "nová doba porodní" mne v pondělí 17. ledna 2005 posadila k jednomu stolu s porodníkem od "Apolináře". Názorový střet se dal očekávat a také nastal.

Mimochodem, na námitky některých žen, jak to, že o porodech chtějí diskutovat zase jen muži, jsem jim odpověděl, že to byli muži, kteří se ženám do porodů vnutili, a že to jsou muži, kteří cele a dominantně ovládají (nejen) české porodnictví, a kdo jim to "kazí", takže by to měli být muži, kteří si uvědomí a přiznají chybu a pokusí se ji napravit.

Průběh diskuse a některé detaily ale snad stojí za hlubší zamyšlení.

Pan docent vypadal (dohola) a také byl až neskutečně niterně (mužsky) sebevědomý. Hovořil rozvláčně, pomalu, zásadně nereagoval na úvodní pokyny (mluvit stručně a k věci) a posléze až zoufalá gesta moderátora, který ho nemohl zastavit. Sebejistě, s jistou až elegantní arogancí (kterou jistě jeho pacientky, tedy nejisté ženy obdivují) argumentoval tím, čím porodníci všeobecně argumentují, a jako obvykle odmítal uznat argumenty strany druhé.

Vzpomněl jsem si na klasika, který v jiné souvislosti (římského císaře) Césara okomentoval verši "…nejnebezpečnější z jedů všech, tkví v jeho vavřínech". Sebejistota, s jakou tento pán vnucoval posluchačkám (a samozřejmě asi vnucuje i svým pacientkám, protože podle něho a jemu podobných, a takových je u nás, bohu a ženám žel, naprostá většina, je těhotenství nemoc a porod tedy nevyhnutelná operace) svůj téměř božsky vševědoucí, mužsky dominantní názor, ho na jednu stranu ctí, na druhou je nebezpečnější než jeho odborné názory.

V průběhu diskuse mohly posluchačky posílat své e-maily (až na jeden mne všechny, včetně jednoho osobního, potěšily) a odpověď na anketní otázku "Jak by podle vás měl vypadat ideální porod?" (jedna, která poslala velmi obsáhlé vyznání, pak "vyhrála" mou knihu Nová doba porodní). Já byl ale postupně až zoufalý z toho, že jsem se nemohl dostat ke slovu, a vždy, když jsem chtěl argumenty pana docenta vyvrátit, pan redaktor pustil hudební předěl. A tak vzhledem k tomu, že se diskuse vysílala na zcela jiné stanici, než na kterou jsem den předem upozorňoval případné zájemkyně (z řad těch, které jsou na seznamu e-mailových adres mé ženy) jsem pak doma zareagoval tímto hromadným e-mailem:

Vážené dámy, ne vl. vinou jsem vás dezinformoval, protože diskusní hodinový pořad Nová doba porodní se nekonal na ČR 1, Radiožurnálu, ale na ČR2, Praze. Pan redaktor si asi myslel, že mi to říkal. Takže pro ty, které nebyly tak duchapřítomné a vytrvalé a nehledaly a nenašly tu správnou stanici: debata dopadla tak, jak se dalo očekávat. Pan docent, porodník od Apolináře, tvrdil, že oni přece umožňují ženám veškerý komfort, ale že na zlepšení situace nejsou peníze. Že mají moc porodů (a to je přece důkaz, že jim ženy důvěřují) a že existují porodníci (ale i asistentky a duly) dobří a špatní. Mimochodem, knihu Nová doba porodní neznal, prolistoval a (dříve, než jsme se dostali do křížku) pochválil. Redaktor ve studie se pak o knihu málem popral a ještě než ji odešle výherkyni, půjčil si ji na přečtení. Naštěstí měl pan redaktor připraven osmiminutový rozhovor s primářem porodnice ve Vrchlabí dr. Kavanem, který vše řekl tak, jak bych to já nesvedl (a opět se ženám, kterým pomáhal rodit dřív, než před lety zjistil, že vše je jinak, omluvil).

Obratem mi přišel např. tento mail:

Milý Vlasto,

já jsem byla z těch vytrvalých a pohotových a proto jsem ten rozhovor na ČR2 odchytila. Mám ho i nahraný a skutečně to dopadlo tak, jak se dalo čekat. Díky za to, že jsi zase "poslal do éteru" pár hezkých informací pro maminky a také díky za Tvou "Novou dobu porodní". Máme ji v Brandýse v Mateřském centru v knihovně a je neustále půjčená. Každá maminka, která ji četla je vysloveně nadšená a neustále si ji navzájem doporučují. Držím palce v další práci! Zdraví V. Müllerová.

S panem docentem jsme pak pokračovali ve při i cestou výtahem a před budovou rozhlasu, ale stanoviska byla nesmiřitelná. On ne a ne pochopit, že nebojuji proti němu osobně, a že mi vadí jeho (a jejich) neschopnost a neochota vůbec přiznat chybu. Vůbec netušil, o čem mluvím, když jsem se mu snažil naznačit, že když říká, že ženy si u Apolináře již dnes mohou zvolit (např. mezi lůžkem a porodní stoličkou), tak se nejedná o svobodu ženy, ale o situaci, jako kdyby vegetariánovi nabídli svobodu volby mezi párkem a klobásou - je to zase muž, kdo určuje, z čeho a v jak mužském a neútulném prostředí si nejistá a neinformovaná žena (a 70% českých rodiček je oficiálně a dle mne až fatálně neinformováno) může zvolit. Já ne a ne pochopit, že on mi (a věci) tím, že mi vyčítá mou zaťatost ("Vy jste tak prudký a úporný, až si z nás děláte nepřátele, ale vždyť nám přece jde o tu samou věc..."), chce pomoci. Jenže o to přece vůbec nejde.

Tak jako každý mocipán (a úředník, viz také televizní debaty na ekologická témata Nedej se), pan docent dokázal, podobně jako jiní čeští porodníci v jiných případech, jakékoliv téma zamlžit sáhodlouhým výčtem nebezpečí, která by mohla rodičku potkat. Z jeho pozice je to jasné (a i já tohle dobře chápu): on se přece nemůže, sám od sebe, vzdát absolutní moci, kterou jako lékař, gynekolog a porodník, svým povoláním získal. Z toho vyplývá, že žádný argument typu "žena ví nejlépe, jak má rodit" z principu své profese nemůže uznat. On, studovaný muž, to ví líp.

Jenže jsou tady statistiky a běžně z internetu stažitelné příklady, a také vývoj posledních dvaceti let, a stovky "vědeckých" studií, dokazujících přímo opak (a nebezpečnost) toho, co se dnes a denně děje v českých porodnicích (viz otřesně pádná kniha Henci Goerové Průvodce přemýšlivé ženy na cestě k přirozenému porodu, One Woman Press 2002).

A jsou tu také již příklady mužů, porodníků, kteří, ať už ve světě (Michel Odent, Thomas Verny, Peter Fedor-Freyberg, Marsden Wagner), nebo u nás (zmíněný dr. Kavan) chyby uznali a začali ženám u porodu pomáhat, ne překážet. A protože jsem se s oněmi muži setkal osobně, přidávám jeden postřeh: ani jeden z nich nebyl tak niterně a dominantně sebejistý, jako pan docent (a ti čeští porodníci, které jsem zažil na různých těch konferencích) při rozhlasové besedě.

Když se mne pak pan redaktor (už mimo vysílání) ptal na můj názor, řekl jsem, že se jednak těším, až za deset patnáct let i tihle sebejistí páni docenti budou na dotazy neinformovaných žen rodiček, proč ji nenutí lehnout si naznak a nezakazují pití a přítomnost muže atd., sebejistě odpovídat: "Ale to se přece již dlouho nedělá! To je již překonané, to byly pověry a iluze!", a jednak že porodnice v nemocnicích (a porody na běžícím pásu) již nebudou existovat a v malých porodních centrech a při porodech doma budou ženám u porodu asistovat jen ženy (duly, asistentky a nebo lékařky), které již nějaké to dítě úspěšně přirozeně porodily.

Pokusím se to shrnout: pan docent (a naprostá většina českých porodníků) nemá čas na to, věnovat se ženám rodičkám víc (nebo si alespoň jednou za rok zjistit, co je v jeho oboru nového - když už ne na světovém, tak alespoň českém knižním trhu, nebo alespoň na internetu), protože se přece musí věnovat svým pacientkám (rozuměj, operacím, ale ve skutečnosti výši svého platu). O přednáškách M. Wagnera (který měl zásadní příspěvek na toto téma v ČR již v roce 1999) nic nevěděl. Neustále zdůrazňoval peníze (za jeden porod mu pojišťovna zaplatí "jen" 2500 korun), a také mi např. řekl: "Když mi zaručíte, že si vydělám, klidně založím soukromé porodní centrum…" Nic nepochopil.

Mé argumenty, že přirozených porodů je tam, kde jsou preferovány, a mělo by být i u nás (a to prosím uvádějí sami porodníci) více jak 80% (přitom v některých českých porodnicích donedávna bývalo až 80% císařských řezů, a v některých porodnicích u nás jsou dodnes císařské řezy nabízeny rodičkám jako jakýsi nadstandard - no přece protože za tuhle operaci má porodník a celý lékařský tým daleko víc peněz), nebo že porody jen s porodními asistentkami (které jsou navíc prokazatelně bezpečnější, plynulejší, tedy přirozenější - se všemi dalšími výhodami z toho vyplývajícími) by jen v ČR ušetřily každý rok 300 milionů korun, odmítal i jen slyšet.

Pan porodník se choval typicky mužsky. Jako každý macho typ, neslyšel na argumenty oponenta (uznat je by pro něho bylo téměř na životě či alespoň kariéře jej ohrožující prohrou) nebo to, že jako muž by prostě ze zásady neměl vnucovat ženám, jak (kdy, jakým tempem, v jakém prostředí) by měly rodit. Jako každý macho typ nějaké ty ženské psychické stavy prostě neuznává a o svých rozhodnutích a pravdách nikdy nepochybuje. Přitom dnes už víme, jak subjektivně a emotivně se mozek i toho nejmužštějšího muže rozhoduje a jak hodně záleží na způsobu nazírání toho, co je řešeno. A to se týká nejen mužů: při jednom pokusu jedna skupina porodních asistentek absolvovala odborné školení o patologii porodů.V následné praxi se u porodů, které vedly, vyskytlo daleko více komplikací, než u skupiny porodních asistentek, které ono školení neabsolvovaly.

Co z toho všeho vyplývá prakticky? Možná by se jak ze zmíněné rozhlasové diskuse, tak ze současné situace v našem porodnictví dala odvodit rada pro české těhotné ženy: pokud je porodník, u kterého byste měly rodit, dokonale sebejistý a přímo vyzařuje (testosteronové) mužství, asi to pro tak veskrze ženskou záležitost, jako je porod, nebude ta pravá osoba.

Poznámky:
1. "Dějiny péče v mateřství jsou ve Střední Evropě v tomto století charakterizovány tím, že péči převzal do rukou oficiální zdravotnický systém a v tomto systému lékaři. Porod se změnil z intimní, soukromé, ženské záležitosti, která probíhala doma, na věc veřejnou, kde hlavní úlohu hraje lékař a kterou je možno postavit na roveň chirurgickému zákroku v nemocnici. Porod byl medikalizován a dehumanizován a o těhotenství se začalo mluvit jako o záležitosti velice rizikové. O porodu se začalo tvrdit, že je nemožný nebo alespoň ne zcela bezpečný bez lékařské pomoci. Tato tvrzení přinesla dramatickou změnu v chápání porodního procesu.

Abyste si dokázali představit, jak drastická tato změna byla, představte si, že i sexuální styk by byl prohlášen za nebezpečný, je-li prováděn bez lékařského dozoru. Všechny sexuální styky musí proběhnout v nemocnici, za přísného lékařského dozoru. Budou prováděny testy sexuálních schopností a budou používány přístroje a léky ke zlepšení výsledků. Sexuální styk bude probíhat v místnosti, kam budou přicházet lékaři a sestry bez klepání. Ztratí-li muž v této situaci schopnost erekce nebo žena nepocítí vzrušení, bude to pro lékaře signálem, že je třeba zasáhnout a tak muži dostanou Viagru a ženy také nějaké léky, aby se styk co nejvíce urychlil.

Bohužel, tato analogie je velice přesná. Porod je intimní sexuální proces řízený parasympatikem a nemáme nad ním o nic větší vládu než nad orgasmem při sexuálním styku. Stále více výsledků vědeckých výzkumů ukazuje, že spousta problémů během porodu se vyskytuje právě díky tomu, že porod probíhá v nemocničním prostředí."

Dr. Marsden Wagner, přednáška Porod pro příští tisíciletí, Špindlerův mlýn, listopad 1999

Pozn. aut.: Americký lékař, porodník, vědec a spisovatel M. Wagner pracoval v 90. letech 20. století let jako poradce Světové zdravotnické organizace. Byl požádán, aby zjistil, proč v mnoha vyspělých zemích zůstává úmrtnost rodiček a dětí na stejné úrovni, ačkoliv se na porodní služby vynakládá stále více peněz. Ukázalo se, že existuje propastný rozdíl mezi každodenní porodnickou praxí a mezi tím, co by se mělo dělat podle nejnovějších vědeckých poznatků. Vyšla najevo tendence medikalizovat porody. V ČR byl M. Wagner se svými přednáškami téměř třicetkrát a na adresu českých porodníků uvádí: "Čeští porodníci mají výborné medicínské vzdělání a jsou odhodláni poskytovat tu nejkvalitnější péči. Tragédií však je, že až na několik výjimek jsou naočkováni staromódními zastaralými tradičními představami o medikalizovaném porodu a všech jeho rizicích stejně jako o spásonosném působení lékařů ve vztahu ke všem rodičkám a novorozencům. Většinou nikdy neměli příležitost navštívit Skandinávii, Nizozemí nebo Nový Zéland, aby viděli na vlastní oči, jak lze provádět lékařsky nenarušovaný humánní porod s maximálním zajištěním bezpečnosti." (In Aperio I, 2003)

2.Obecně řečeno, i pro porodníky, a právě pro ně, platí, co pro lékaře všeobecně: "Je možné, že se běžní lékaři dostali tak daleko od vědeckého základu své praxe, že v ní nejsou schopni vidět víc než rutinní použití zvládnutých technik a technologií. Ani lékaři se již nemohou považovat za vyvolené."

Jiří Trnka v recenzi knihy LeFanua Vzestup a pád moderní medicíny, in Vesmír 12/2002

3.Např. Nobelovu cenu za ekonomii za rok 2002 získal Daniel Kahneman, který zkoumal ekonomické modely z psychologických hledisek a objevil tak i pro medicínu, politiku a další obory něco s dalekosáhlými důsledky: při jednom pokusu byly dvěma způsoby popsány boje proti nějaké nakažlivé chorobě. První popis programů využíval údaje o počtu zachráněných, druhý o počtu obětí. Pokusy absolvovaly dvě skupiny lékařů. Většina lékařů pracujících ve skupině pracující s počty zachráněných volila jeden program, zatímco většina lékařů pracujících ve skupině s počty obětí volila program konkurenční. Změna ve způsobu, jakým popíšeme dané alternativy, může vést a vede ke změně názoru na to, která z nich je lepší (In Vesmír 12/2002)

Názory k článku (287 názorů)
Slyšela jsem... Reny  20.1.2005 14:5
*Re: Slyšela jsem... Petra II. 20.1.2005 14:28
**Re: Slyšela jsem... Michaela 20.1.2005 14:35
**Re: Slyšela jsem... Luci+Vája7/04, Kryštof 9/07 23.1.2005 12:13
***Re: Slyšela jsem... *Aida* 23.1.2005 13:18
****Re: Slyšela jsem... Luci+Vája7/04, Kryštof 9/07 27.1.2005 7:33
***Re: Slyšela jsem... Apolena. 23.1.2005 13:28
***Re: Slyšela jsem... Klarka 23.1.2005 13:42
****Re: Slyšela jsem... *Aida* 23.1.2005 14:3
****Re: Slyšela jsem... *Aida* 23.1.2005 14:9
****Re: Slyšela jsem... Apolena. 23.1.2005 14:45
***Re: Slyšela jsem... laskonka 28.3.2005 18:31
****Re: Slyšela jsem... fred 10.2.2006 0:54
**Re: Slyšela jsem... Michal Šebek 17.4.2008 22:27
*Nová doba, nejen porodní Michal Pavlík 20.1.2005 14:55
**Re: Nová doba, nejen porodní B.P., Praha 22.1.2005 22:16
**Re: Nová doba, nejen porodní I. + beruška 11 měsíců 23.1.2005 18:14
**Re: SOS, kdo poradí jak vyléčit pros... Jana, mej dej 19.4.2007 14:28
*Re: Slyšela jsem... verunka21 23.8.2007 17:45
*Re: Slyšela jsem... chytrolínka bezdětná 15.2.2008 21:58
*Re: Slyšela jsem... Michal Šebek 4.6.2008 22:15
o co jde? Zdenka, syn 3,5 roku 20.1.2005 15:3
*Re: o co jde? Toranoko 20.1.2005 15:14
*Re: o co jde? Toranoko 20.1.2005 15:15
*Re: o co jde? zuzka, syn 3 mesíce 20.1.2005 16:6
**Re: o co jde? Apolena. 20.1.2005 20:57
***Re: o co jde? Zdenka 21.1.2005 14:31
****infekcia? schamka + krakeni 21.1.2005 14:43
*****Re: infekcia? Lucie, Amaia+Eneko+Julen 21.1.2005 20:18
**Re: o co jde? Magda Hola 20.1.2005 23:41
**Re: o co jde? Petra 23.1.2005 17:11
***Re: o co jde? *Aida* 23.1.2005 17:29
****Re: o co jde? dgg 23.1.2005 18:24
***Re: o co jde? Janouche 27.1.2005 9:42
*Re: o co jde? Klárka 23.1.2005 10:47
**Re: o co jde? Apolena. 23.1.2005 11:7
***Re: o co jde? Klárka 23.1.2005 11:28
****Re: o co jde? Apolena. 23.1.2005 12:0
*****Re: o co jde? e-Liška 23.1.2005 14:43
***Re: o co jde? Vera 23.1.2005 15:40
****Re: o co jde? Klárka 23.1.2005 15:53
*****Re: o co jde? Apolena. 23.1.2005 16:41
******Re: o co jde? MH 23.1.2005 17:3
*******Re: o co jde? xxx 23.1.2005 17:5
*******Re: o co jde? *Aida* 23.1.2005 17:34
********Re: o co jde? MH 23.1.2005 17:48
*********Re: o co jde? *Aida* 23.1.2005 21:23
********Re: o co jde? Sylvie 23.1.2005 17:56
*********Re: o co jde? Alena 23.1.2005 18:19
**********Re: o co jde? Alena 23.1.2005 18:23
***********Re: o co jde? xxx 23.1.2005 18:26
************Re: o co jde? Alena 24.1.2005 18:34
*******Re: o co jde? Hannah 24.1.2005 21:41
*******Re: o co jde? Hannah 24.1.2005 21:41
****Re: o co jde? Sylvie 23.1.2005 16:5
*****Re: o co jde? xxxx 23.1.2005 16:16
******Re: o co jde? Sylvie 23.1.2005 16:24
*****Re: o co jde? Vera 23.1.2005 17:1
******Re: o co jde? Sylvie 23.1.2005 17:29
*******Re: o co jde? Vera 23.1.2005 18:4
********Re: o co jde? Apolena. 23.1.2005 18:11
*********Re: o co jde? Vera 23.1.2005 18:39
**********Re: o co jde? Apolena. 23.1.2005 18:54
********Re: o co jde? Sylvie 23.1.2005 18:17
********Re: o co jde? Klárka 23.1.2005 18:18
*********Re: o co jde? Sylvie 23.1.2005 18:27
*********Re: o co jde? Apolena. 23.1.2005 18:30
**********Re: o co jde? dgg 23.1.2005 18:51
***********Re: o co jde? Sylvie 23.1.2005 19:11
*******Re: o co jde? Janka.b 28.1.2005 20:44
********Re: o co jde? Máca 28.1.2005 20:56
****Re: o co jde? Apolena. 23.1.2005 16:44
*****Re: o co jde? Vera 23.1.2005 17:29
******Re: o co jde? Apolena. 23.1.2005 17:57
*******Re: o co jde? dgg 23.1.2005 18:6
********Re: o co jde? dgg 23.1.2005 18:8
*********Re: o co jde? Apolena. 23.1.2005 18:16
**********Re: o co jde? Alena 23.1.2005 18:27
***********Re: o co jde? Klárka 23.1.2005 18:31
************Re: o co jde? Alena 24.1.2005 18:44
*******Re: o co jde? Vera 23.1.2005 18:29
********Re: o co jde? Apolena. 23.1.2005 18:35
**Re: o co jde? *Aida* 23.1.2005 13:14
***Re: o co jde? dulca 24.1.2005 12:6
příliš sebejistý (mužský) porodník Jana Novotná 20.1.2005 15:25
*Re: příliš sebejistý (mužský) porodník Gábi, 2 děti 21.1.2005 9:40
**Re: příliš sebejistý (mužský) porodn... Jitka 21.1.2005 10:33
no nevim:-) Milada. 20.1.2005 16:4
*Re: no nevim:-) Jana Novotná 20.1.2005 16:12
**Re: no nevim:-) Milada. 20.1.2005 16:20
***Re: no nevim:-) Renáta, TP 5/2005 20.1.2005 16:50
***Re: no nevim:-) Sylvie 20.1.2005 18:9
****Re: no nevim:-) Milada. 20.1.2005 21:33
*****Re: no nevim:-) Sylvie 20.1.2005 21:54
******Re: no nevim:-) Milada. 20.1.2005 22:17
*Re: no nevim:-) Cockney 20.1.2005 17:19
**Re: no nevim:-) difo 24.1.2005 9:54
*Re: no nevim:-) Gábi, 2 děti 21.1.2005 9:53
**Re: no nevim:-) Milada. 21.1.2005 10:14
***Re: no nevim:-) - pro Miladu Gábi, 2 děti 24.1.2005 11:14
Chvála Apolináře Milena, syn 5 měsíců 20.1.2005 17:3
*Re: Chvála Apolináře Věra 20.1.2005 17:6
*Re: Chvála Apolináře Pavla 20.1.2005 17:19
**Re: Chvála Apolináře Líza 20.1.2005 17:38
**Re: Chvála Apolináře Pavla 20.1.2005 17:40
***Re: Chvála Apolináře - pro odborni... pastelka 20.1.2005 18:26
****Re: Chvála Apolináře - pro odbor... Pavla 20.1.2005 19:2
*****Re: Chvála Apolináře - pro odb... petr 20.1.2005 22:30
******Re: Chvála Apolináře - pro o... Jitka 21.1.2005 4:22
**Re: Chvála Apolináře Cockney 20.1.2005 17:46
***Re: Chvála Apolináře JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 20.1.2005 18:14
****Re: Chvála Apolináře petr 20.1.2005 22:34
*****Re: Chvála Apolináře JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 21.1.2005 8:3
*****Re: Chvála Apolináře Věra Forejtová 22.1.2005 22:33
******Re: Chvála Apolináře ad Věra... petr 26.1.2005 16:1
*****Re: Chvála Apolináře Janka 23.1.2005 11:6
******Re: Chvála Apolináře ad Jank... petr 26.1.2005 16:2
*Re: Chvála Apolináře iva, 2 děti 21.1.2005 15:6
**Re: Chvála Apolináře miki 5+3+1 21.1.2005 17:29
**Re:porod doma Monika 21.1.2005 22:28
**Re: Chvála Apolináře Apolena. 22.1.2005 21:37
Pane Marku, scházejí vám argumenty, tak ... Věra 20.1.2005 17:4
*Re: Pane Marku, scházejí vám argumenty... Petra II. 20.1.2005 17:52
*Re: Pane Marku, scházejí vám argumenty... V.Š. 20.1.2005 18:46
*Re: Pane Marku, scházejí vám argumenty... Jaga, syn,2 roky 20.1.2005 19:56
**Ach jo.... baba jaga 20.1.2005 21:58
***Re: Ach jo.... Apolena. 20.1.2005 23:26
****Re: Ach jo.... Alice, dvě děti ( 4 a 8 měs.)  21.1.2005 0:16
****Re: Ach jo.... Vera 23.1.2005 9:15
***Re: Ach jo.... Martzian 21.1.2005 0:33
****Re: Ach jo.... Reny 21.1.2005 8:38
****Rodila jsem nebo nerodila u Apol... Léna - Makulka 5.10.03 21.1.2005 9:7
*****Re: Rodila jsem nebo nerodila ... Čučoriedka 21.1.2005 10:4
*****Re: Rodila jsem nebo nerodila ... e-Liška 23.1.2005 15:23
****Re: Ach jo.... Michal Pavlík 21.1.2005 10:22
*****Re: Ach jo.... Jaga 22.1.2005 20:25
*****Re: Ach jo.... Pavlíková 23.1.2005 18:8
*****Re: Ach jo.... Zuzana + chlapeček 8 měsíců 23.1.2005 20:27
******Re: Ach jo.... *Aida* 23.1.2005 21:32
******Re: Ach jo.... Olga, 19m. mimi 23.1.2005 21:36
*******Re: Ach jo.... *Aida* 23.1.2005 21:46
******Re: Ach jo.... Michal 24.1.2005 12:17
*******Re: Ach jo.... Zuzana, Filip 04+Mandy 06 24.1.2005 20:51
********moje chyba Michal Pavlík 25.1.2005 9:11
****Re: Ach jo.... Hanča 24.1.2005 11:21
*****Re: Ach jo.... Lucie, Amaia+Eneko+Julen 25.1.2005 17:51
******Re: Ach jo.... Sylvie 25.1.2005 18:32
*******Re: Ach jo.... Lucie, Amaia+Eneko+Julen 25.1.2005 18:53
********Re: Ach jo.... Sylvie 25.1.2005 19:38
*********Re: Ach jo.... Sylvie 25.1.2005 19:41
**********Re: Ach jo.... Lucie, Amaia+Eneko+Julen 25.1.2005 20:55
****Re: Ach jo.... Moní Žbluňk 18.3.2005 14:50
***Re: Ach jo.... Olina 21.1.2005 2:11
****chapu zeny, kterym se nechce do ... feuer/5 21.1.2005 10:13
*****Lékař není Pán Bůh Baba Jaga 21.1.2005 14:33
******Re: Lékař není Pán Bůh Jana Novotná 21.1.2005 15:50
*******Apolinář a prof. Hájek Baba Jaga  21.1.2005 20:57
********Re: Apolinář a prof. Háj... Apolena. 22.1.2005 21:16
*********Re: Apolinář a prof. H... Milada. 22.1.2005 21:23
**********Re: Apolinář a prof.... Apolena. 22.1.2005 21:50
***********Re: Apolinář a pro... Pepa 23.1.2005 11:54
************Re: Apolinář a p... Apolena. 23.1.2005 12:11
*************Apolinář a pro... Baba Jaga  24.1.2005 0:24
**************Re: Apolinář... Alena 24.1.2005 18:56
***************Re: Apolin... Apolena. 24.1.2005 21:32
****************Re: Apol... Alena 25.1.2005 21:11
**************Re: Apolinář... Alena 24.1.2005 18:58
***************Aleně Baba jaga 25.1.2005 0:2
****************Re: Alen... Hana 25.1.2005 11:52
*****************Re: Al... Olina 25.1.2005 13:43
******************Re: A... Hana 25.1.2005 15:13
******************Re: A... Olina 25.1.2005 17:17
****************Re: Alen... Alena 25.1.2005 21:37
*****************Re: Al... Apolena. 25.1.2005 22:6
*Re: Pane Marku, scházejí vám argumenty... Maja 23.1.2005 11:22
*Re: Pane Marku, schazeji vam argumenty... Lida, 2 deti 23.1.2005 20:6
Blízké setkání (s porodníkem) Dašula 21.1.2005 12:33
Můžu tu diskusi někde slyšet se záznamu? Marcka 21.1.2005 12:38
rozum a slušnost Eliška, Márinka za 3 týdny 21.1.2005 13:18
*Re: rozum a slušnost, zoufalost? Olina 21.1.2005 13:58
**Re: rozum a slušnost, zoufalost? Baba jaga 22.1.2005 0:26
***Re: rozum a slušnost, zoufalost? *Aida* 22.1.2005 0:58
****Re: rozum a slušnost, zoufalost? Hanina 23.1.2005 14:21
*****Re: rozum a slušnost, zoufalos... *Aida* 23.1.2005 14:31
******Re: rozum a slušnost, zoufal... *Aida* 23.1.2005 17:26
*******Re: rozum a slušnost, zouf... Tadeáška, tři kluci 23.1.2005 22:56
********Re: rozum a slušnost, zo... *Aida* 24.1.2005 0:39
*********Re: rozum a slušnost, ... Tadeáška 24.1.2005 9:42
*****Re: rozum a slušnost, zoufalos... Apolena. 23.1.2005 14:51
******Re: rozum a slušnost, zoufal... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 23.1.2005 17:2
***Re: rozum a slušnost, zoufalost? Jitka 22.1.2005 7:54
****Re: rozum a slušnost, zoufalost? Káťa+2 22.1.2005 20:15
**Re: rozum a slušnost, zoufalost? Baba jaga 22.1.2005 0:27
***Re: rozum a slušnost, zoufalost? Milada. 22.1.2005 9:10
****Re: rozum a slušnost, zoufalost? Jaga,syn, 2 roky 22.1.2005 20:15
*****Re: rozum a slušnost, zoufalos... Sylvie 22.1.2005 20:39
******Re: rozum a slušnost, zoufal... Milada. 22.1.2005 21:19
*******Re: rozum a slušnost, zouf... Baba Jaga 24.1.2005 0:29
********Re: rozum a slušnost, zo... Apolena. 24.1.2005 0:43
*********Re: rozum a slušnost, ... Baba jaga 24.1.2005 0:49
**********Re: rozum a slušnost... Apolena. 24.1.2005 0:55
***********Pro Sylvu Baba Jaga 24.1.2005 14:37
********Re: rozum a slušnost, zo... Milada. 24.1.2005 0:50
*********Re: rozum a slušnost, ... Apolena. 24.1.2005 1:1
**********Re: rozum a slušnost... Marika 24.1.2005 7:42
***********Re: rozum a slušno... Anouk 24.1.2005 10:19
***********Re: rozum a slušno... Apolena. 24.1.2005 11:14
********Re: rozum a slušnost, zo... Sylvie 24.1.2005 9:10
Díky za Apolináře Ivana 21.1.2005 13:21
*Re: Díky za Apolináře Olina 21.1.2005 14:4
**Re: Díky za Apolináře Miška 23.1.2005 22:8
nechapem... schamka + krakeni 21.1.2005 14:3
*tiež nechapem... Michal Pavlík 21.1.2005 16:16
**Re: tiež nechapem... Pavla, syn 7 měsíců 22.1.2005 9:33
**Re: tiež nechapem... Dašula 22.1.2005 12:27
**Re: tiež nechapem... schamka + krakeni 24.1.2005 9:24
***Pro Schamku - mamku. Michal Pavlík 24.1.2005 12:58
nepočula som... lubištka 21.1.2005 19:56
Díky Hanka, dvě dětičky 22.1.2005 21:12
Díky Hanka, dvě dětičky 22.1.2005 21:13
Dámy jsme na to samy Adléta, holčička 11m 22.1.2005 22:13
*Re: Dámy jsme na to samy Milada. 22.1.2005 22:37
**Re: Dámy jsme na to samy Apolena. 22.1.2005 23:5
**Re: Dámy jsme na to samy Adléta, holčička 11m 23.1.2005 22:48
*Re: Dámy, jsme na to samy Hana 22.1.2005 22:56
*Re: Dámy, jsme na to samy Hana 22.1.2005 22:56
Znovuzrozený porod Věra, syn 2,5 roků, 7.7.2005 22.1.2005 22:51
zkušenost (raději neuvedu) 22.1.2005 23:34
*Re: zkušenost taky teda neuvedu.... 23.1.2005 18:38
**Re: zkušenost Klárka 23.1.2005 18:45
**Re: zkušenost () 23.1.2005 21:23
**Re: zkušenost Petra, 34 24.1.2005 18:26
***Re: zkušenost difo 25.1.2005 10:52
Diskuze by byla zbytečná, Xantipa 23.1.2005 18:32
Dotaz Olga, 19m. mimi 23.1.2005 21:27
*Re: Dotaz *Aida* 23.1.2005 21:49
Setkání třetího druhu MaKo+Ondra(syn 8mesicu) 23.1.2005 22:8
*Re: Setkání třetího druhu Michal Pavlík 24.1.2005 13:38
Další názor Anouk 23.1.2005 23:18
obdiv Lili + 5 :-)) 24.1.2005 0:27
*Re: obdiv *Aida* 24.1.2005 0:41
*Re: obdiv Apolena. 24.1.2005 0:45
Nastvu asi vsechny - aneb povidani od zo... Helena, dva kluci 24.1.2005 16:58
*Re: Nastvu asi vsechny - aneb povidani... Hanka 24.1.2005 17:35
**Re: Nastvu asi vsechny - aneb povida... Olga 24.1.2005 18:27
***Re: Nastvu asi vsechny - aneb povi... Anouk 24.1.2005 22:21
Proč alespoň zatím rozhodně ne Pavla, dcery 7,3 + břicho 25.1.2005 9:23
*domaca starostlivost schamka + krakeni 25.1.2005 9:59
*Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Sylvie 25.1.2005 10:6
**Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Gábina 25.1.2005 14:11
*Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Líza 25.1.2005 10:14
**Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Pavla, dcery 7,3 + břicho 25.1.2005 10:54
***Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Líza 25.1.2005 10:59
***Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne schamka + krakeni 25.1.2005 11:5
***Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Sylvie 25.1.2005 11:33
*pred 150 rokmi... schamka + krakeni 25.1.2005 10:16
*Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Apolena. 25.1.2005 12:4
**Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne *Aida* 25.1.2005 12:53
**Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Pavla, dcery 7,3 + břicho 25.1.2005 14:56
***Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Jitka, Dan (9/2002) 25.1.2005 15:9
***Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Apolena. 25.1.2005 15:25
***Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne schamka + krakeni 25.1.2005 15:29
****Re: Drobná poznámka marki 25.1.2005 19:39
*****Re: Drobná poznámka schamka + krakeni 25.1.2005 22:2
***Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Jitka 25.1.2005 15:58
***Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Věrka 26.1.2005 12:24
****presun do nemocnice s kontrakcia... schamka + krakeni 26.1.2005 12:53
*****Re: presun do nemocnice s kont... Věrka 26.1.2005 14:37
******Re: presun do nemocnice s ko... Sylvie 26.1.2005 15:8
*******Re: presun do nemocnice s ... Věrka 26.1.2005 15:33
******Re: presun do nemocnice s ko... schamka + krakeni 26.1.2005 21:47
*******Re: presun do nemocnice s ... Věrka 27.1.2005 0:26
*Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne - d... Jitka 25.1.2005 13:45
*Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Jana 25.1.2005 14:20
*Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Gábina 25.1.2005 14:46
**Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Gábina 25.1.2005 15:8
***Re: Proč alespoň zatím rozhodně ne Líza 25.1.2005 15:14
****Re: Proč alespoň zatím rozhodně ... Gábina 25.1.2005 15:21
*****Re: Proč alespoň zatím rozhodn... Líza 25.1.2005 15:27
*****Re: Proč alespoň zatím rozhodn... Jitka 25.1.2005 15:49
*****Re: Pro Gabi Xantipa 26.1.2005 12:21
Muži nemohou vědět o čem porod je, proto... thea 27.1.2005 10:29
*Re: Muži nemohou vědět o čem porod je,... Martonka 28.5.2008 21:10
To musel být "ten můj" Marti+Maty+Niki+Teri+Vojta 27.1.2005 21:34
*Re: To musel být "ten můj" Jenifer 28.1.2005 9:30
Slysela jsem porad v radiu a ctu knihu ... Katka 25 28.1.2005 12:54
pan docent Anka a Jituška (6 měsíců) 2.2.2005 9:49
Vyhledávání článků podle věku

Fotky podle věku

Poslední fotky z emailového průvodce rodičovstvím.

ValinkaKubaADÉLKAADELINKAmiláček ADELINKAADÉLKA☺VikiBříško

Emailový průvodce rodičovstvím je zdarma pro všechny rodiče od početí do 6 let věku.

Přihlásit k odběru

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě

(C) 1999-2018 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.

Zajimavé odkazy:
   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.